lördag 24 september 2022

Rosh Hashanah - en bild på uppryckandet och vårt kommande hopp!

 


Kära Syskon,

Jag skriver oftast mina inlägg själv, men ibland hittar man texter som förklarar så bra, att man faktiskt bara kan hänvisa till dem. Jag vill gärna dela ett sådant inlägg, som är skrivet av Lars Enarson. Normalt, så brukar jag peka på Pingst eller Shavuot, som den högtid som står starkast som förebild på uppryckandet. Men nu närmar vi oss Basunhögtiden, och som jag förstår det, faller omkring den 25–27 september i år. Jag har delat detta inlägg tidigare, men vill gärna dela det igen, så det ger en bra bild av denna högtid och hur den är en skuggbild och har fantastiska referenser på själva uppryckandet. Så om Herren fullbordar sin återkomst genom högtider, så gör vi även klokt i att även titta närmare på denna.

Här delar jag utdrag av Lars Enarsons tankar om just Basunhögtiden. Det kan läsas i sin helhet på hemsidan som jag länkar till:

Basunhögtiden

”De fyra första av de årliga högtiderna på HERRENS kalender, de som kallas för vårhögtiderna, är alla kopplade till varandra och fullbordades av Jesus när han kom första gången. Dessa högtider har därför, med vissa förändringar, upptagits av kyrkan i form av den kristna påsken och pingsten.

De fyra återstående högtiderna, kallas för hösthögtiderna och inträffar alla i tät följd i den sjunde månaden på Bibelns kalender. De kommer att fullbordas i samband med Jesus återkomst. Eftersom kyrkan mer eller mindre har pensionerat Mose har detta lett till en närmast total okunskap bland kristna om dessa högtider och dess betydelser. Det säger sig självt att detta har bidragit till mycket av profetisk blindhet. Vi har gått miste om en av de viktigaste källorna som Gud har givit oss angående Messias återkomst.

Den första av hösthögtiderna heter basunhögtiden. Vi läser om denna högtid: "HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN." (3 Mos. 23:23-25)

Basunhögtiden firas som en vilodag, en Sabbat, då man blåser i shofar. Varför det? Paulus förklarar i Kolosserbrevet 2:16-17 att Herrens högtider är "en skugga av det kommande." Att man blåser i shofar under Basunhögtiden betyder att det är en skugga som pekar fram emot den basun som ska ljuda vid Messias återkomst,

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." (1 Tess. 4:16-18)

Inom kyrkan finns som sagt i prinicip ingen tradition angående basunhögtiden. När man däremot studerar vad de judiska rabbinerna lär om Basunhögtiden, så förbluffas man dock över hur exakt det överensstämmer med vad Apostlarna skriver om Jeshuas återkomst i det nya förbundets skrifter. Det är nästan ofattbart hur väl det stämmer. Bibeln är i sanning EN bok med ETT budskap från pärm till pärm. Här är några saker som rabbinerna lär ut om Basunhögtiden.

1.   Basunhögtiden kallas först och främst för Yom Teruah, vilket kan översättas med "Den uppväckande trumpetstötens dag". Paulus förklarar " Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå." Denna högtid pekar fram emot den första uppståndelsen vid Messias ankomst. Vilken basunstötens dag det kommer att bli!

2.   För det andra kallas Basunhögtiden för Yom HaKeseh, "Den dolda dagen." Anledningen till detta är att den är den enda högtid som firas på den första dagen i en månad. Bibliska månader börjar alltid vid nymåne. I forna tider fanns det väktare som spanade mot himmelen efter den första skymten av nymånen. Man var inte säker på när det skulle inträffa. Jeshua sade om den dag då Han skulle komma, "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer." (Matt 24:36,42) Detta är i princip samma sak som att säga att han kommer på basunhögtiden, den enda högtid som man inte vet i förväg vilken dag den inträffar.

3.   För det tredje kallas Basunhögtiden för den Sista Basunen. Paulus skriver i 1:a Korinterbrevet 15:51-52, "Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas."

Högtiden kallas för den sista basunen, eller den sista shofaren, av två skäl. För det första på grund av att shofaren blåses i synagogorna varje morgon under den sjätte månaden för att väcka upp folk och göra dem förberedda inför den sista stora shofaren som blåses under Basunhögtiden. Man blåser sedan inte mer i shofar igen förrän på Försoningsdagen.

För det andra lär rabbinerna att det bara finns två tillfällen i Skriften när Herren själv blåser i shofar. Första gången var på Sinai under Shavuot då Toran gavs. Den andra och sista gången blir när Messias kommer enligt Sakarja 9:14-15, "Ja, HERREN skall uppenbara sig över dem och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren, HERREN skall blåsa i hornet, och med söderns stormar skall han dra fram. HERREN Sebaot skall beskydda dem"

4.   För det fjärde kallas Basunhögtiden för Messias bröllop. Det är slutfasen i bröllopsceremonin som kallas "Lakach" och infaller när Brudgummen tar oss till sin sida, för att vi ska få vara med honom för alltid. Vi vet att detta också är i linje med Nya Förbundets skrivna ord. "Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." (Joh. 14:3) Alla hösthögtiderna är förknippade med Herrens återkomst. Med början vid Lövhyddohögtiden kommer vi att fira Lammets bröllopsmåltid i tusen år i Jerusalem.

5.   För det femte kallas Basunhögtiden för Yom HaDin, "Domens dag." Paulus säger i Apostlagärningarna 17:31, "Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det." Vidare förklarar han i 2:a Tess 1:5-8, "Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jeshua kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jeshuas evangelium."

6.   För det sjätte kallas Basunhögtiden för Yom HaZikaron, "Åminnelsens dag." Vi behöver kontinuerligt påminna oss om den fantastiska dag då Messias kommer tillbaka. Paulus skrev "Trösta därför varandra med dessa ord." Vi behöver komma ihåg "det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jeshua Messias skall träda fram i härlighet." (Tit 2:13) och glädjas i detta hopp. Det blir en dag olik alla andra dagar, Sak 14:6-7. Petrus skrev, "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom." (2 Pet. 3:14)

7.   För det sjunde kallas Basunhögtiden för Rosh Hashanah som betyder "årets huvud" eller "årets begynnelse." Även om det bibliska nyåret infaller på våren och motsvaras av uttåget ur Egypten och vår nya födelse, så förknippas också Basunhögtiden med en ny begynnelse och firas därför idag som det judiska nyåret. Traditionellt var det då som Adam skapades, och enligt många bibliska tecken är det också då som den siste Adam, Yesuha, föddes, se vår artikel "När föddes Messias?" på www.thewatchman.org  

En ny begynnelse

Framförallt kommer det förvisso att bli en helt ny begynnelse när Messias återvänder under denna högtid. Så Basunhögtiden är en dag av ny begynnelse och förnyelse. Den utgör inledningen till de avslutande tio dagarna av omvändelse, som leder fram till Försoningsdagen.

Slutet på frälsningshistorien är att "jorden skall vara full av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet." (Jes. 11:9) Antikrist kommer inte att vinna, utan det blir Messias som gör det. Bibeln slutar inte i himmelen. Uppenbarelseboken slutar med att himmelen kommer ned till jorden! "Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. … Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den." (Upp. 21:2-3,24)

Ängeln Gabriel sa till Mirjam (Maria): "Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." (Luk. 1:32-33) David hade ingen tron i himlen. Den fanns i Jerusalem. Det är till Jerusalem som Jeshua återvänder. Han säger i Matt. 19:28, "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar." Det står i Uppenbarelseboken 11:15: "Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: 'Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.'"

Vilket fantastiskt hopp vi har!

Källa: http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=5878&Itemid=1119

Avslutning

Basunhögtiden närmar sig, och det är en högtid som både pekar på bröllop och välsignelse, men också om domstider som kommer att få sin början vid den sista basunens ljud. Högtiden står också för en ny början – som pekar på en ny början för Guds folk. Vi som bidar efter Herrens återkomst, väntar på denna nya dag, där allt blir nytt, där ingenting någonsin blir det samma igen. Kanske blir det här i oktober, att vi får nåd och lov till att höra ”den sista basunens ljud”, som betyder att vi har nått vårt mål – vår jordiska kropps förvandling.

Jesus kommer snart!

 

49 kommentarer:

 1. Det är nyheter som den här som visar hur nära vi är ett tredje världskrig och att den sista 7-års perioden är närstående. För bara ett år sedan var nyheter som det här otänkbart, men nu upplever vi det nästan dagligen.

  https://uk.news.yahoo.com/russian-state-tv-nuclear-war-125715105.html

  "Russian state media are saying nuclear war appears to be “a given” and “everyone will be destroyed” if the West “pushes us into a corner”.

  "Rysk statlig media säger att atomvapen verkar vara "upplagt" och att "alla kommer att förgöras" om väst "trycker upp oss i ett hörn".

  Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera
 2. Yair Lapid, Israels premiärminister, som precis har delat den profetiska nyheten att Israel nu stödjer och arbetar för ett delande av Israel och en två-stats lösning säger:

  "Den framtida palestinska staten som kommer att finnas bredvid Israel måste vara fredlig och inte terrorbaserad, sa premiärminister Yair Lapid till FN:s generalförsamling på torsdagseftermiddagen, strax innan han återvände till Israel. Om det villkoret är uppfyllt är den bästa vägen framåt "ett avtal med palestinierna baserat på två stater för två folk", sa Lapid. Detta "är det rätta för Israels säkerhet, för Israels ekonomi och för våra barns framtid."

  http://themostimportantnews.com/archives/all-of-a-sudden-there-is-a-huge-new-push-to-establish-a-palestinian-state

  Joel 3:1

  För se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 ska jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel som de har skingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 3 och kastat lott om mitt folk.

  Även om det här är en profetisk nyhet som visar på den tid vi lever i, så är en sådan beslutning långt i från Guds vilja. Efter vedermödan, när nationerna och hedningarna kommer att bli dömda innan 1000-års rikets början, så kommer Herren att döma nationerna för att de har delat Israel, Herrens land. Men kartan kommer att ritas om och Israels gränser kommer då att vara helt andra än den de är i dag. Israel kommer att få precis det land och område som Herren har bestämt.

  Mikael

  SvaraRadera
 3. När är egentligen Rosh Hashanah?

  https://www.youtube.com/watch?v=WDbVGhmYYqc&t=102s

  Om man tar utgångspunkt i den gamla judiska traditionen, så är det först när nymånen är observerad att Rosh Hashanah får sin början. Det gör att många argumenterar för att det rätta datumet för denna högtid är den 27-29 september. Det gör att hela perioden från den 25-29 september är väldigt intressant.

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bland annat Torah Calendar gör det samma och tar utgångspunkt i nymånen och pekar därför på Rosh Hashanah, med början på kvällen den 27 september.

   Mikael

   https://torahcalendar.com/Calendar.asp?PYM=Y2022M7

   Radera
 4. Tack för en givande och mycket bra undervisning om Basunhögtiden! HERREN välsigne dig Mikael och Lars! HERREN JESUS KRISTUS kommer snart tillbaka!😊🙏

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din uppmuntrande hälsning. Ja, vi lever i en sen tid och den sista basunens ljud kommer snart att låta. Det kommer vara signalet som betyder att Herren kallar oss hem.

   Allt gott och Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 5. Tyskland upplever den värsta inflationskrisen sedan "The Weimer Republic" (1919-1933). Många andra europeiska länder upplever det samma, men Tyskland är tänkt att vara "klippan" i Europa som andra länder kan vara beroende av. Det här är inte bara en vanlig inflation som kommer och går, men något som pekar på något mer allvarligt. Om Tysklands producentpriser fortsätter att stiga med samma fart, så kommer landet att ha ökat med 100 % vid samma tidspunkt vid nästa år.

  https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=5616

  Mikael

  SvaraRadera
 6. Erdogan, Turkiets president, hotar med att invidera grekiska öar. Erdogan anklagar Grekland för att ”ockupera” demilitariserade öar i Egeiska havet, och hotar också med motåtgärder.Erdogan säger att "när tiden och timmen är den rätta kommer vi att göra det som behövs"

  Vi ser alltså ytterligare en konflikt som växer i Europa just nu, där en konfrontation inte längre är helt otänkbart.

  https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/erdogan-threatens-greek-islands-with-invasion-at-night/

  Mikael

  SvaraRadera
 7. C:a 38 000 judar har samlats vid Västra muren för att be Israels Gud om förlåtelse!

  https://bit.ly/3BLbq2p

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. I slutet av vedermödan kommer israels rest att ropa till messias om frälsning från antikrists härar. Deras rätta Messias kommer då sitt folk till undsättning räddar och frälser det judiska folket. Så snart vedermödan börjar så kommer de 144 000 utvalda judarna och de två profeter att börja förbereda Israel för Messias återkomst.

   Mikael

   Radera
  2. Är det inte i mitten i stället för början av vedermödan som Guds två vittnen framträder?

   Radera
  3. De två vittnena kommer att träda fram i början av vedermödan, och kommer att verka i Jerusalem fram till mitten av vedermödan, tills dess att Jakobs nöd börjar. Det är då att Antikrist invaderar Jerusalem, dödar de två vittnena och sätter sig på Guds tron i templet och gör sig själv till gud.

   Jag har skrivit ett längre inlägg om de 144 000 utvalda judarna och de två vittnena som du kan läsa om du vill:

   http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2012/11/de-144000-och-de-tva-vittnen.html

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 8. Det innebär att Herren i n t e kan komma närsomhelst under året, utan i samband med Basunhögtiden / Hösthögtiderna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var anser du vi befinner oss? Sigill?

   Radera
 9. Hotet från Iran stiger och hälften av israelerna menar nu att Israel ska attackera platser, där iran har kärnvapen.

  Mikael

  https://worldisraelnews.com/half-of-israelis-say-iran-nuke-sites-should-be-attacked-even-without-us-support/?utm_source=newsletters_worldisraelnews_com&utm_medium=email&utm_content=Putin%E2%80%99s+Nasty+New+Year+%27Greeting%27+to+Jews%3B+Rosh+Hashana+Miracle%3A+Heavy+Bomb+Fails+to+Explode%3B+Israel+Must+Attack+Iran+Nuke+Sites+Even+Without+US+Support%2C+Say+Half+of+Israelis&utm_campaign=20220925_m169665553_Putin%E2%80%99s+Nasty+New+Year+%27Greeting%27+to+Jews%3B+Rosh+Hashana+Miracle%3A+Heavy+Bomb+Fails+to+Explode%3B+Israel+Must+Attack+Iran+Nuke+Sites+Even+Without+US+Support%2C+Say+Half+of+Israelis&utm_term=_0D_0A_09_09_09_09_09_09_09_09_09_09Read+Now_0D_0A_09_09_09_09_09_09_09_09_09

  SvaraRadera
 10. Det himmelska bröllopsbordet

  Du har förberett en bröllopsfest, och du har ett bröllopsbord som står dukat och klart. På en bestämd plats, finns en tom stol med mitt namn på, som är reserverad och sparad till mig. Där kommer jag en dag att sätta mig ner, och känna djup tacksamhet över att just jag fick nåd att vara med. Jag kommer att titta ut över detta sällskap, och kommer att se millioner av andra själar som sitter med vid samma bord. Det är gäster, som på samma sätt som jag har tackat ja till denna inbjudan. Det är människor, som har varit på vandring mot detta bröllop i väldigt lång tid, men som äntligen har kommit hem och nått sitt mål.

  Det är du som är festens mittpunkt, och även om samtalen går vitt och brett och vi talar tillsammans och ger vårt vittnesbörd – så går blickarna ständigt tillbaka på dig. Vi kan helt enkelt inte låta bli. Vi är dragna och betagna av dig i all din härlighet, och vi är fullständigt förtappade och förlorade i din kärlek. Även om vi är millioner och åter millioner till denna himmelska fest, så vet vi, att du känner oss var och en på ett särskilt sätt, och du talar precist och direkt till var och ens hjärta.

  Det är en högtidsstund och en festlighet som är utan jämförelse. Flera ligger på sina knän i helig vördnad och tillber, medan andra jublar i upprymdhet över Guds godhet och nåd. Vi når et crescendo, där inte bara gästerna, men också änglarna, djuren, träden och hela den himmelska skaran ger dig tillbedjan och ära, på en och samma gång. Det är en tillbedjan och en lovsång som stiger i klarhet, och som aldrig tycks ta något slut.

  Jag är med till den himmelska festen, och jag är tacksam. Tacksam över Guds nåd, och för att Herren för många år sedan skrev mitt namn in i Livets bok med sitt eget dyrbara blod, och förseglade den med sitt eget sigill. Jag är tacksam för att jag är hans och han är min. Tacksam, för att jag äntligen sitter till bords i mitt himmelska hem.

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så vackert Mikael. Längtar så. Är det okej att kopiera texten
   TZ

   Radera
  2. Guds frid, TZ.

   Självklart kan du det. Det är bara uppmuntrande att det välsignar.

   En välsignad dag

   Mikael

   Radera
  3. Hej Mikael,
   jag uppskattar att vi får ta del av din innerliga bön och underbara beskrivning. Instämmer i din tacksamhet till Gud!
   Fridshälsningar

   Radera
  4. Guds frid, Syster

   Tack för en välsignad hälsning. Tacksamheten för Herrens otroliga nåd och kärlek är svårt att sätta ord på. Vi kommer att använda hela evigheten för att tacka och prisa honom för allt vad Han har gjort.

   Vi ses snart på himlens sky

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  5. Ja, det är sant; att tacka och prisa Jesus hela evigheten.
   Vi ses snart på himlens sky.

   Guds Rika Välsignelse

   Radera
 11. Även om den officiella Rosh Hashanah har börjat i Israel, så ser det ut till att man är för tidigt ute. Nymånen ha inte observerats ännu, och det är först där att man normalt efter gammal judisk tradition blåser i en shofar. Vi kan förvänta att den först börjar i dag eller morgon den 27 september och pågår då i två dagar, till den 29 september.

  Mikael

  SvaraRadera
 12. För judarna handlar Rosh Hashanah, nyåret, om refleksion och botgöring. Varje dag så blåser man i basun och läser Psaltaren 27.

  För Guds församling är psalmen en bekräftelse på att Herren räddar oss från den tid av dom som kommer att gå ut över världen.

  Vers 5 - Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskyddar mig i sitt tält, han för mig upp på klippan.

  Israels rest kommer att bli beskyddade under vedermödans tid, men Guds församling kommer att bli beskyddad från vedermödans tid. På olyckans dag, i vedermödans tid, kommer Herren att beskydda oss i "sitt tält", i sina kamrar, på klippan. I det judiska traditionen så var brud och brudgum gömda i 7 dagar, innan brudgummen trädde fram och avslöjade sin brud. Herren kommer att hämta sin brud och i 7 år kommer vi att vara dolda för den här världen, men kommer efter det att träda fram i härlighet tillsammans med Herren.

  Psaltaren 27

  Gemenskap med Herren
  1 Av David.
  Herren är mitt ljus
  och min frälsning.
  Vem skulle jag frukta?
  Herren försvarar mitt liv.
  Vem skulle jag vara rädd för?
  2 När de onda kommer emot mig
  för att sluka mig,
  mina motståndare och fiender,
  då ska de själva snava och falla.
  3 Om en här belägrar mig
  räds inte mitt hjärta,
  om krig bryter ut mot mig
  är jag ändå trygg.
  4 Ett har jag begärt av Herren,
  detta söker jag:
  att få bo i Herrens hus
  i alla mina livsdagar,
  för att se Herrens ljuvlighet
  och söka honom i✱ hans tempel.
  5 Han gömmer mig i sin hydda
  på olyckans dag,
  han beskyddar mig i sitt tält,
  han för mig upp på klippan.
  6 Nu är mitt huvud högt
  över mina fiender omkring mig.
  Jag vill offra jublets offer i hans tält,
  jag vill sjunga och spela
  till Herren.
  7 Herre, hör min röst när jag ropar,
  förbarma dig över mig
  och svara mig!
  8 Mitt hjärta tänker på ditt ord:
  "Sök mitt ansikte!"✱
  Ditt ansikte, Herre, söker jag.
  9 Dölj inte ditt ansikte för mig,
  avvisa inte din tjänare i vrede,
  du som har varit min hjälp.
  Släpp mig inte, överge mig inte,
  du min frälsnings Gud.
  10 Om min far och min mor
  överger mig,
  tar Herren emot mig.
  11 Visa mig, Herre, din väg,
  led mig på en jämn stig
  för mina förföljares skull.
  12 Utlämna mig inte
  åt mina fienders vilja,
  för falska vittnen stiger fram
  mot mig och andas våld.
  13 Jag är viss om att få se
  Herrens godhet
  i de levandes land.
  14 Hoppas på Herren,
  var stark och modig i ditt hjärta
  och hoppas på Herren!

  Mikael

  SvaraRadera
 13. Även här i kväll har det inte observerats en nymåne i Israel, så som det ser ut så blir det i morgonkväll att Rosh Hashanah börjar.

  När Paulus skriver i 1 Kor 15 - Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

  I den engelska översättningen så översätts "i ett nu" med "in the twinkling of an eye", och det kan vara ett uttryck som judarna kände igen i förbindelse med Rosh Hashanah. Det exakta ögonblicket är vid skymningen, precis när solen går ner och den nya dagen (Rosh Hashanah) ska börja. I morgon går solen ner omkring klockan 18.30 (17.30 svensk tid.) Sedan börjar denna högtid under två dagar, fram till den 29 september.

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  SvaraRadera
 14. Vi upplever nu, som jag ser det, den största kritiska och svåraste situation sedan kriget utbröt den 24 februari i Ukraina. Det ryska skenvalet i Ukraina är snart slut, och Ryssland kommer med all säkerhet att deklarera att dessa territorium tillhör Ryssland, och varje försök på att ta tillbaka dessa områden är lika med krig. Kommer Nato bli tvungna till att skicka soldater och för allvar gå in i kriget? Kommer Ryssland att svara igen med kärnvapen om det är någon som försöker och hur kommer det gå för det ukrainska folket? Som jag ser det är de nästa 72 timmarna övgörande och kan bli historiskt avgörande i förhållande till krigets utveckling.

  Så länge församlingen är kvar här på jorden, får vi be för situatuinen och särskilt för människorna i de utsatta områdena.

  https://www.sydsvenskan.se/2022-09-20/expert-ryska-skenval-i-ukraina-tecken-pa-panik

  Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera
 15. Vi upplever nu, som jag ser det, den största kritiska och svåraste situation sedan kriget utbröt den 24 februari i Ukraina. Det ryska skenvalet i Ukraina är snart slut, och Ryssland kommer med all säkerhet att deklarera att dessa territorium tillhör Ryssland, och varje försök på att ta tillbaka dessa områden är lika med krig. Kommer Nato bli tvungna till att skicka soldater och för allvar gå in i kriget? Kommer Ryssland att svara igen med kärnvapen om det är någon som försöker och hur kommer det gå för det ukrainska folket? Som jag ser det är de nästa 72 timmarna övgörande och kan bli historiskt avgörande i förhållande till krigets utveckling.

  Så länge församlingen är kvar här på jorden, får vi be för situatuinen och särskilt för människorna i de utsatta områdena.

  https://www.sydsvenskan.se/2022-09-20/expert-ryska-skenval-i-ukraina-tecken-pa-panik

  Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera
 16. Upp 11:3 – Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.” Dessa är de två olivträden och två ljusstakarna som står inför jordens Herre.

  Om vi är så långt i ändetidens skeende som vi tror, så kommer snart två vittnen att gå in i en synagoga och förkunna att de är två vittnen sända av Herren för att ge ett budskap från Herren. Dessa två vittnen kommer att profetera i Jerusalem och kommer att vara en del av de domar som kommer att gå ut över jorden. I 3,5 år kommer de att profetera och slå jorden med plågor.

  http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2012/11/de-144000-och-de-tva-vittnen.html

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Mikael,

   Angående två vittnen så finns en man vid namn David Owor som kan vara intressant. Han är verksam idag i Kenya (om jag inte har fel). Han har profeterat om många händelser runt om i världen, ber för sjuka så de blir friska och håller möten med mängder av människor. Länkar till en hemsida där man kan bekanta sig med honom lite: https://www.jesusislordradio.org/

   Tack för din blogg Mikael!
   Har varit här närapå dagligen i sju års tid och läst.
   Hälsningar Emanuel

   Radera
  2. Guds frid, Emanuel.

   Fantastiskt att du har varit med i så många år på vår gemensamma resa. Jag hoppas vi snart får träffas i det himmelska. Tack för det du delar. Jag har tidigare hört om honom och en del av de profetior han delar.

   Allt gott och Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 17. Det börjar för allvar att hända saker i världsekonomin just nu. Pundet faller drastiskt och den globala valutan i fritt fall. Det börjar ge mening att påven flyttade alla sina valutatillgångar till vatikanbanken här senast den 30 september. Det är allvarliga moln på den finansiella himlen.


  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/plunge-this-isn-t-some-rinky-dink-stock-it-s-the-british-pound

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pundet har aldrig varit så lågt sedan 1984

   Mikael

   Radera
 18. Nu på Youtube: Sverige live 2022 08 21 Marcelind, Duveskog.
  Högintressant Med vänlig hälsning, Kumling

  SvaraRadera
 19. Information om att gas pipan i Östersjön har utsatts för sabotage! Svårt veta om det är riktigt eller del i operationen, klimat lockdown!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du delar. Ja, det är väldigt intressant det som händer just nu. Både Ryssland och Nato/USA kommer säkert att skylla på varandra när det gäller det här. Men det här betyder att Ryssland inte kommer att kunna skicka gas till Europa på lång tid och kanske aldrig mer. Europa måste då se sig om efter andra försyningar runt om i världen. Det kan ha stora konsekvenser för många länder under vintern som kommer. Sedan kan det här tolkas som en krigshandling, och då kan det här leda till en ytterligare upptrappning av kriget. Det ser med andra ord inte bra ut.

   Mikael

   Radera
  2. Ja, det fanns info redan i våras om att störa gas och energi leveranser och införa energi klimat lockdown är deras mål, därför har de nog bara stängt av gasen på Ryska sidan! Från telegram finns videor om att NWO trupper är på väg att placeras ut för att inleda s.k. checkpoints, kommer bara vara möjligt att vistas inom områden, sektor. För tidigt att avgöra trovärdigheten i detta.

   Radera
  3. Guds frid Mikael

   Radera
  4. Tack, och jag önskar också dig Herrens underbara frid.

   Mikael

   Radera
  5. USA sa redan i januari att Nord Stream 2 skulle stoppas om Ryssland invaderade Ukraina!

   https://bit.ly/3BWGpsK

   Radera
  6. Ja, fast gas ledningen är inte sprängd, den är tillsvidare stängd "Viborg"

   Radera
  7. När gasledningen t,ex sprängs, då tar det tid att tömma det som står i den trycksatta ledningen, med hjälp av inströmmande saltvatten.

   Radera
  8. Ja! Men du sa ju tidigare att den inte var sprängd!

   Radera
  9. Att någon skulle våga sig in på Dansk ekonomisk zon och genomföra en undervattens operation är minimal. Ledningen är övervakad under ovanför ytan och i luften för angrepp! Om ett hangarfartyg börjar sjösätta undervattens farkoster för sabotage, är omöjlig att undgå och skulle sannolikt besvaras direkt!

   Radera
  10. En undervattensrobot som styrs via en kabel och sprängdeg med fjärrutlösare. Sprängteknik under vatten har länge använts på den civila marknaden – och bland statsaktörer. En operation mot Nord Stream behöver inte vara så avancerad, enligt experter.

   Om USA ligger bakom har Nato/EU inte haft någon anledning till att övervaka och kontrollera sprängningen! USA har ju tidigare sagt i januari att Nordstream ska stoppas om Ryssland invaderar Ukraina! Tyskland har velat stoppa sanktionerna mot Ryssland för att få gas, men nu går ju inte det eftersom ledningen är sprängd! Detta är en hypotes!

   Radera
 20. Nymånen är nu synlig i Israel och vi har därmed inlett Rosh Hashanah som pågår under två dagar, fram till den 29 september.

  Mikael

  SvaraRadera
 21. Utanför Alaskas kust har kustbevakningen observerat kinesiska och ryska fartyg. Stämmer den här nyheten, så är det ett tydligt tecken på att något håller på att ske och att Ryssland och Kina förbereder sig och gör sig klara:

  https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/26/coast-guard-spots-chinese-russian-naval-ships-off-/

  Mikael

  SvaraRadera
 22. Det här inlägget handlade ju om Rosh Hashanah, som därför får extra uppmärksamhet. Det är en av Herrens högtider som Herren introducerar till Moses i 3 Mo 23:24:

  "Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, ska ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst."

  Men det som också är intressant är att det år som ligger efter detta året är ett jubelår. Och när man går in i ett jubelår så kommer den sista basunen först 10 dagar efter högtidens början:

  3 Mos 25:28

  "Du ska räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. 9 Då ska du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta basunen ljuda med kraftig ton. På försoningsdagen ska ni låta basunen ljuda över hela ert land."

  Det betyder att den absolut sista basunen går 10 dagar in i det nya året, bara för att det är ett jubelår. Om Rosh Hashanah fick sin början den 27 september, så blåser man i den sista basunen omkring den 6/7 oktober.

  Som Guds folk väntar vi på den absolut sista basunen. Om det är den här vet vi inte, men vi vet att Herren mycket snart kommer att blåsa och samla sitt folk in i hans rike.

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  SvaraRadera
 23. Lämna landet innan det är för sent

  USA:s ambassad i Moskva utfärdade en säkerhetsvarning över natten som återigen uppmanade amerikanska medborgare att lämna Ryssland omedelbart medan det fortfarande finns möjligheter att lämna landet.

  https://edition.cnn.com/2022/09/28/politics/us-embassy-russia-warns-americans-leave/index.html

  Mikael

  SvaraRadera
 24. Inför Kristi domstol

  2 KOR 5

  Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. 2 Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning, 3 för när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. 4 Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet. 5 Och den som berett oss för just detta är Gud, som har gett oss Anden som en garant.
  6 Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. 7 Vi lever här i tro, utan att se. 8 Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.
  9 Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. 10 Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

  Det första som kommer att ske efter uppryckandet är vi allesamman ska stå inför Kristi domstol som Paulus talar om här. Men vad är det och på vilket sätt kommer Herren att löna sina barn?

  http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2012/07/infor-kristi-domstol.html

  Mikael

  SvaraRadera