lördag 17 september 2022

Varning för katastrofala händelser och vedermödans början

 


Inledning  

Matt 24:19 - Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste flyt under vintern eller på sabbaten21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Kära Syskon,

Vi lever i en tid utan jämförelse. Det är Herren själv som pekar på händelser och en nöd som aldrig tidigare har varit eller någonsin ska ske igen. Den unika tiden är den 70:e årsveckan, vedermödans tid och Jakobs nöd. En vecka som är helt enastående och som utspelar sig precis innan tusenårsrikets upprättande. Vi kan både se och märka att den tiden närmar sig och att Herrens ord mycket snart får ett uppfyllande.

Det här inlägget tar utgångspunkt i att vi närmar oss avslutningen av en årsvecka, där en ny snart kommer inledas. Det kan betyda att den kommande årsveckan är den sista årsvecka som Herren profeterar om. Skulle det vara fallet, skulle vi i så fall uppleva överbevisande tecken som pekar på den tid som ligger framför. I dag är det inte bara Herrens församling, dem som är öron att höra med som blåser i basun, men även denna världen pekar på otroliga och kommande händelser som vittnar om denna tid.

Det här inlägget tar utgångspunkt i både utombibliska profetior, men också uttalande från politiker och ekonomer som talar om omskakande händelser här i slutet av september. Samma tidpunkt där Shmita-året slutar och en ny årsvecka inleds.

Mark Biltz om jubel år 

Mark Biltz visar i denna video (5 min lång) på skillnaden på den judiska och den kristna kalendern, men också hur bägge kalendrar på ett otroligt sätt pekar på ett kommande jubileumsår här i höst och om sju år, i 2029. Guds församling och Israels kommande förlossning! Jag uppsummerar längre ner i inlägget.

Sabbat eller Shmita-år

2 Mos 23:10-11 - I sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. 11 Men det sjunde året ska du låta den vila och ligga i träda, för att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering.

Bredvid högtiderna som sker varje år, har vi också ”Sabbat” eller ”Shmita-år”. Var sjunde dag skulle människan enligt Herren vila, men jorden skulle också på samma sätt vila vart sjunde år. Ett sabbatsår för jorden kallas ”Shmita”. Det var samtidigt ett friår, där varje långivare som lånat ut något till sin nästa, ska efterskänka sin fordran. Ett Shmita-år är med andra ord ett år av vila och förlösning för Guds folk!

Jubileums år

Bredvid den 7 åriga shmita-cyklus gav Gud en förordning om att vart sjunde sabbatsår, dvs vart 50:e år skulle vara ett jubelår. Namnet "jubelår" kommer av att året inleddes med att man blåste i vädurshorn, och det hebreiska ordet för vädur är "Jobel". Då skulle arvslotter återställas, slavar sättas fria och skulder avskrivas. Jubelåret skulle utropas och inledas på försoningsdagen i den 10 dagen i månaden Tishri, dvs. en gång i september-oktober. Det var den dag då folkets skulder skulle försonas. Det blåstes i shofar över hela landet och det utropades frihet.

Jubelår i 2022/2023 och 2029/2030

Det Mark Biltz visar här är att den ena kalendern visar på ett jubelår 2022–2023, det vill säga det år vi snart går in i. Det kan peka på församlingens jubelår, och den tid då Herren kommer att förlösa sin församling.

Men den andra kalendern pekar också på ett jubelår år 2029–2030, och det här kan peka på Jesus återkomst till Israel, där Herren kommer att förlösa det judiska folket. Så oavsett om man tror att jubelåret är i höst eller först om 7 år, så kan det stämma med bägge delar, och peka på församlingen och Israels kommande förlossning.

Den judiska pojken Natans vision

Jag vet inte om några av er kommer i håg den judiska pojkens nära död upplevelse i 2015, där han kom till himlen och fick se ändetiden utspela sig? Pojken hade ingen kännedom om judiska profetior, och han har inte vuxit upp i ett religiöst hem. Hans föräldrar ville inte ens att han skulle dela sitt vittnesbörd med de judiska rabbinerna.

Här är ett kort utklipp från hans långa vittnesbörd, där han beskriver GOG kriget, och hur Herren låter atombomber stanna på himlen i två veckor, och senare är det bara två städer som träffas. Dessa två städer beskriver pojken som Tel Aviv och Haifa, den andra och tredje största städerna Israel.

Häromdagen kom en otrolig nyhet. Iran har gått ut och meddelat att de har utvecklat en särskild utvecklad drone, som är en ”självmords-bomb” till just städerna Tel Aviv och Haifa. Det är alltså dessa bomber som potentiellt snart en dag kommer att användas i krig mot Israel!

Profetian närmar sig ett uppfyllande

Något annat intressant är att pojken nämner själva datumet på GOG krigets början, som då skulle vara den judiska månaden Elul 27. Pojken trodde själv att det skulle hända i 2015, alltså samma år som han upplevde detta. Det hände ju inte, men man kan fråga sig om det var en 7-år varning som pekar på 2022? Precis som många andra varnande datum så är Elul 27 i slutet av denna månad, den 24 september. Vad som kommer ske här i september återstår att se, men det verkar som att både Herren och den här världen pekar framåt mot den här tiden som något avgörande.

CEO varnar för ekonomiskt sammanbrott inom ett par veckor 

Är vi veckor från en ekonomisk kollaps?

Det är Tuomas Malinen är verkställande direktör (VD) för GnS Economics i Helsingfors, som kommer med en varning som pekar rakt in i den tid vi lever i. Han skriver att ”Europa är på väg mot en total (finansiell) kollaps, och att vi bara kan vara veckor från det här”. Här talar han alltså om världsekonomin och finansmarknaderna. Om detta stämmer, så hamnar vi omkring den 25 september, den 29 i den judiska månaden Elul, där vi tidigare har upplevt finansiella krascher på exakt samma datum!

Han fortsätter med att säga:

"Situationen i Europa är mycket värre än vad många förstår. Vi står i grunden på randen av ytterligare en bankkris, en kollaps av vår industriella bas och hushållning, och därmed på randen av våra ekonomiers kollaps. "

Andra ekonomer varnar för liknande scenario

Robert Kiyosaki Urges uppmanar världens investerare att köpa krypto nu, innan den största ekonomiska kraschen i världen! Flera ekonomer kommer ihåg paniken på världens börser i september 2008 och fruktar nu att vi är på väg in i en liknande situation.

På exakt samma datum har vi sett otroliga händelser i världsekonomin som har hänt i 7-års cyklar. Dvs. händelser som har hänt i slutet av ett Shmita-år i den judiska månaden Elul 29. Den 29 september 2008 föll Dow Jones med exakt 777 poäng. 7 år senare i 2015 upplevde vi igen en finansiell krasch på börsen.

Påven flyttar sina aktiver senast den 30 september 

Påven har beslutat att flytta alla sina aktiver och likvida tillgångar till Vatikanbanken, och något som ska ske senast den 30 september i år. Ingen vet riktigt varför påven har beslutat att göra det, men kan det här något med en kommande finansiell situation att göra, som påven känner till? För inte så länge sedan uttalade påven sig att ”det tredje världskriget hade börjat”.

Den tyska politikern om den 24 september 

En tysk politiker har gjort ett uppmärksammat uttalande. Han yttrade sig i den tyska parlamentariska församlingen och kom med följande kryptiska besked:

"Kära kollegor, denna 24 september 2022 kommer att vara en dag som kommer finnas kvar i våra minnen som en dag som vi kommer att säga, jag minns exakt var jag var"

Man måste fråga sig vad det är som den här världen förväntar kommer ske här den 24 september? Har det något med krig att göra, en finansiell krasch eller något helt tredje?  En händelse som är så stor att vi på samma sätt som 9/11, kommer att veta vad vi gjorde på det tidpunkt. Det är en förutsägelse som handlar om tiden omkring Rosh Hashanah, det vill säga i slutet av den här månaden, där Shmita-året tar slut och vi går in i en ny årsvecka. Det som är intressant är att många av dessa uttalande som kommer inte är profetiska tilltal men den här världen som pekar på avgörande händelser i ekonomi och i världssituationen.

Dana Coverstones profetiska dröm

Dana Coverstone har fått några drömmar som har fått ganska stor uppmärksamhet. Dessa drömmar började Herren ge honom i december 2019. Det vil säga, precis innan corona bröt ut. Här är utdrag från det han delar:

”Jag såg en kalender och en hand som först pekade på mars månad och därefter strök under den. Sedan pekade handen på juni månad och strök under den. Sedan såg jag människor som stod i kö, och som bar maskar. Jag såg människor som var väldigt sjuka, och ambulanser som åkte fram och tillbaka. Jag såg människor som demonstrerade och människor som var arga på omvärlden. Alt var kaos. Jag såg eld, rök och människor som gjorde uppror med vapen.”

Det som Dana såg i den första drömmen i december, är alltså det som han själv och vi andra har kunnat se och ta del av i nyheter under första halvåret av 2020. Hele tiden hörde han orden: ”Förbered dig själv, förbered dig själv”

Sedan fick Dana en andra dröm från Herren:

”Det börjande med at jag såg en kalender. En vit figur uppenbarade sig, som representerade något heligt, rent och rätt. Jag hörde rösten säga: ”Del 2”. Sedan såg jag handen stryka under månaden september (2020). Därefter såg jag månaden oktober och november. På samma sätt strök handen under månaden november. När handen var på november slog en hand på kalendern, och den exploderade och smulades sönder. Jag såg sedan en värld i kaos. Jag såg människor som slogs på gatan och beväpnade protester. Jag såg skolor som stängdes och banker där taket hade tagits bort. Pengarna flög och sögs ut ur bankens tak. Jag såg Washington DC brinna, och jag såg eld överallt. Jag såg kinesiska och ryska soldater, och jag såg FN soldater överallt. Jag såg inget tecken på ledarskap från Trump eller Washington DC. Jag såg människor gömma sig i sina garage, och i sina hem. Jag såg kyrkor bli nedbrända. Jag såg en värld i fullständigt kaos. Så hörde jag en röst som sa: Förbered dig själv, förbered dig själv.

Dana fick en tredje dröm som han delade:

”Jag gick in i en bank för att växla pengar. På dörren till banken stod det: Ingen möjlighet för att växla pengar. Jag gick in i banken, och bankdirektören stod och talade. Hon berättade att USA inte längre producerar valuta, i olika myntsorter. Sedan sa hon: förbered dig på hyperinflation, och snart kommer också 1 och 5 dollarsedel att försvinna. Sedan hörde jag samma ord: Förbered dig själv, förbered dig själv”  

Det som är intressant här att vi har fått ett delvist uppfyllande av denna profetia. Den första genom Covid, men resten återstår. När Dana såg en kalender som pekade på september, var det så året 2022 han såg? Har ser han en kommande ekonomisk kollaps, som liknar det scenario den här världen är på väg in i. Skulle det stämma, så får vi en höst som den här världen aldrig någonsin har sett maken till.

Avslutning

För mig är det allt det här bara en bekräftelse på, att Herren talar med stora ord om allvarliga tider som ligger framför oss. Herren ropar ut om att tiden har kommit, och att vi är på väg mot denna tids avslutning. Om detta stämmer i Herrens tidräkning att vi lever i avslutningen av ett Shmita-år och början på en ny årsvecka, så låter det som början på ett totalt sammanbrott av vårt nuvarande system, och en början på ett världsomspännande kaos. Det är hög tid till att förbereda sig och göra sig redo för Jesu återkomst. För innan världskaos kommer att bryta ut, så kommer Jesus, vår underbare frälsare att hämta oss hem sin väntande och förlösta brud.

Jesus kommer snart!

Mikael

 

47 kommentarer:

 1. En underbar norsk lovsång: Å Pris Hans Navn:

  https://www.youtube.com/watch?v=4a10hgkF-ZE

  Allt inom oss tillber Herren heliga namn. Vi är så tacksamma för allt vad han har gjort i våra liv. Köpt oss med sitt dyrbara blod, räddade för evigheten och få lov till att kalla oss Guds barn. Jag hade aldrig gått på den väg jag går i dag, om det inte hade varit för Honom. Jag skyller Honom mitt liv och mitt allt. Allt jag är, är jag på grund av Honom och allt jag har, har jag på grund av Honom.

  Vår Frälsare, Gud, Konung, Mästare och Herre

  Snart en dag kommer mina ögon få lov till att se den uppståndne, den Helige och Honom som gav sitt liv för mig. Jesus vi längtar efter dig, från djupet av våra hjärtan. Vi längtar efter att få se dig i all din härlighet.

  Din brud, kropp och församling ropar enstämmigt - Kom snart, dyrbare Herre!

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Matt 17:2 (Beskrivning av Jesus)
   Hans ansikte sken såsom solen,
   och Hans kläder blev vita såsom ljuset.

   "Å Pris Hans Navn"
   Svensk översättning från vers 4:

   "Han kommer åter klädd i vitt
   För solens strålar natten flytt
   Tillsammans med de heliga
   Jag Jesu ansikte skall se

   O prisa högt Herrens namn vår Gud
   O prisa Gud i evighet
   Med ändlös sång vill vi ära Dig
   Vår Herre och vår Gud"

   ***
   Ja, vår Frälsare, Gud, Konung, Mästare och Herre
   har köpt oss med sitt dyrbara blod
   och räddat oss för evigheten.

   Amen; "Kom snart, dyrbare Herre!"
   .

   Radera
 2. Fler varningar om mörka moln på den finansiella himlen. Vi är bokstavligt talat på väg till en kollaps av vårt nuvarande ekonomiska system. Det måste träda till sida för ett nytt antikristiligt, som är klart för vedermödans tid.

  Man vill verkligen blåsa i basun och varna för den domstid som ligger framför. Jesus kommer snart tillbaka!

  https://www.yahoo.com/video/jamie-dimon-warns-something-worse-130119140.html

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man har lån på hus, och kan betala dom, vad rekommenderar du.

   Radera
  2. Tyvärr vill och kan jag inte komma med rekomendationer i förhållande till hus, lån osv. Jag förmedlar bara det som jag ser och Herren lägger på mitt hjärta. Men inget tyder på att det blir bättre framöver och att det normala inte kommer tilbaka, men det vet vi att Jesus gör.

   Herrens rika välsignelse
   Mikael

   Radera
  3. Tänker på David Wilkerssons profetia i boken Synen .Där han rekommenderade / uppmanade till att se till att vara skuldfri i denna tid vi lever i nu.
   TZ

   Radera
 3. amen Herre kom VAR välsignad broder

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, och jag önskar också dig Herrens rika välsignelse i vår väntan efter Herren.

   Mikael

   Radera
 4. Amen. Det bara spritter i hjärtat när jag tänker på att man snart kan vara hemma! Nymåne nästa söndag 23.54. Man ska inte låsa sig vid en speciell dag eller tid men tänk vad underbart om det skedde då! Vi är på upploppet nu, man får hålla fast i sin krona så ingen kommer och stjäl!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, Erica.

   Ja, vi är inne på upploppet nu och så nära själva mållinjen, avslutningen på vår resa här på jorden. Som du säger så känner ingen själva dagen, men allt ropar ut om Herrens dyrbara återkomst. Vi får fortsätta att hålla blicken på Herren, och han kommer att fortsätta omsluta oss på den sista biten på resan.

   Maranatha

   Mikael

   Radera
 5. Alexandr Dugin, rysk filosof och geopolitiker och känd som Putins "hjärna", kommer med en skrämmande uttalande om utvecklingen i kriget i Ukraina:

  https://www.geopolitika.ru/en/article/brink-world-war-iii

  "Vi står på randen av tredje världskriget, som väst tvångsmässigt driver på för. Och detta är inte längre en rädsla eller förväntan, det är ett faktum. Ryssland är i krig med det kollektiva väst, med Nato och dess allierade (men inte med dem alla: Turkiet och Grekland har sin egen position och vissa europeiska länder, i första hand, men inte bara Frankrike och Italien, vill inte delta aktivt i en krig med Ryssland). Ändå kommer hotet om ett tredje världskrig närmare och närmare. Alexandr fortsätter att argumentera för att det inte ens räcker för Ryssland ett fullständigt tillbakadragande från Ukraina, men det handlar om villkårslös kapitulation. Huruvida det kommer att komma till användningen av kärnvapen är en öppen fråga, förklarar Alexandr. Men sannolikheten för en kärnvapen Armageddon växer för varje dag."

  Om det här är tankar från en av Putins närmaste män, och en av dem som påverkar honom i hans handlingar när det gäller kriget, så står vi på randen av en kommande konfrontation mellan NATO och Ryssland, och ett kärnvapenkrig.

  Dessa nyheter vi tar del av bekräftar tiden vi lever i och den tid som ligger framför. Vedermödan kommer att präglas av krig och nöd, och den tiden kommer allt närmare. Vem hade trott på den här utvecklingen när vi gick in i 2022, men födslovåndor måste ske och föraningar för vad som ska komma måste komma.

  Uppryckandet, vedermödan och ändetidens avslutning är på väg.

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tänk att vi får uppleva denna tid nu. Vår generation som var med när Israel fick tillbaks sitt Land 1948
   Fröjd i Herren är vår starkhet nu.
   Sen jag läste om alla tidstecken som nyfrälst 1989
   Har mycket lagts på plats
   Ett intresse Herren lade i mig redan då.Tyvärr har inte många församlingar denna förkunnelse om Jesus skall komma tillbaks.
   Snart är vi hemma syskon
   TZ

   Radera
  2. Instämmer
   https://youtu.be/uAJ4-y2cEos

   Radera
  3. Amen TZ. Fröjd i Herren är vår starkhet! Vi lever i tiden, Jesus kommer snart tillbaka och vi kommer snart att förenas med vår älskade brudgum.

   Maranatha

   Mikael

   Radera
  4. Hela dagen har jag denna kör i huvudet, kommer inte på versmelodin men kören har vi ofta sjungit.
   Under dit blod ditt rena blod.
   https://www.praisegate.com/include/songPrint.php?id=9730557d816881e07e7c3f1f900174e0&newKey=&view=chord

   Radera
  5. Hej Anonym och tack för länk till lovsången "Under Ditt Blod"
   Jag kommer tyvärr inte heller på versmelodin
   (tror inte jag hört den någon gång).

   Fin text vers 2:
   "Det syndarens enda tillflykt är
   under Ditt blod, under Ditt blod
   Ty full förlossning gives här
   under Ditt dyra blod"

   Uppmuntrande även att lyssna till körsången "Fröjd i Herren" .

   Vänliga hälsningar

   Radera
 6. Tåg till Israel! Tredje templet byggs upp!

  https://bit.ly/3LvD6Nl

  Kommer det ske nästa år 2023? Allt verkar sammanfalla! Agenda2030 har blivit Agenda2023! FN kommer utropa världsregering nästa år! Erdogan kommer utropa det ottomanska imperiet 2023! Tecknen blir tydligare och tydligare!

  HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände och HAN kommer snart tillbaka!

  Guds frid

  SvaraRadera
 7. Här är en annan jättestor nyhet som bekräftar den tid vi lever i, och det religiösa babyolon som kommer att få sin storhetstid i den första perioden av vedermödan, till dess att Antikrist själv tar platsen för all tillbedjan:

  https://www.nowtheendbegins.com/7th-congress-of-leaders-of-world-religions-adopt-human-fraternity-chrislam-document-pope-francis-mohamed-bin-zayed/

  Det är påven som officielt har infört och etablerat en ny världsreligion: Chrislam.
  Chrislam är en bladning av krisendom och islam, och är höjden av synkretism och religionsblandning. Skökokyrkan är klar till att inta sin position för vedermödanstid, en världsreligion är på väg att ta sin plats och påven är klar till att vara representant för denna skökokyrka.

  Vi är med stora steg på väg in i den avslutande tiden.

  Jesus kommer snart

  Mikael

  SvaraRadera
 8. https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/bulletin-chinese-military-convoy-enters-ukraine-from-russia

  OM det här stämmer så har en kinesisk konvoj gått in i Ukraina från den ryska gränsen. I så fall är det en historisk och avgörande nyhet i världsläget, kriget i Ukraina och vägen fram till WW3. Men jag tänker att det i så fall kommer fler bekräftelser från andra media.

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kina skickar bistånd till ukraina
   https://www.expressen.se/nyheter/kinesiska-vandningen-skickar-bistand-till-ukraina/

   Radera
 9. TZ tack, nu gjorde jag som David Wilkerssons profetia.
  (Den som är satt i skuld är inte fri, skrev Göran Persson)
  Skönt att slippa ansvaret för "husets" skuld, nu slipper jag räntehöjningar, som kanske kunde överraskat när jag inte varit på alerten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så bra att du gjorde som David W. Nämner i boken Synen.Vi har oxå gjort så :)
   TZ

   Radera
 10. Ännu en gång som kommer ett uttalande från Biden, som försäkrar att USA kommer att försvara Taiwan i tillfälle av en kinesisk invasion.

  https://news.yahoo.com/biden-says-u-forces-defend-235809541.html

  Som jag ser det handler det mer om när Kina invaderar Taiwan och inte om. Det ser ut som att Kina spelar ett dubbelspel just nu, där de både skickar bistånd till Ukraina, men också förbereder sig för krig.

  Mikael

  SvaraRadera
 11. Ryssland ordnar folkomröstning av ockuperad mark i Ukraina, och Nato uttalar sig om att kriget nu går in i en ny fas och att detta är en upptrappning i Putins krig. Samtidigt uttalar sig Margarita Simonyan, som är en rysk journalist och chefredaktör för tv-kanalen Russia Today, på Twitter. Hon säger att det finns bara två möjligheter och alternativ i det här kriget - en seger till Ryssland eller atomkrig.

  https://www.dn.se/varlden/anna-lena-lauren-ryssland-ordnar-folkomrostningar-pa-ockuperad-mark-i-ren-panik/

  Det här kriget utvecklar sig hela tiden och det blir dessvärre inte bättre. När Ryssland pekar på två alternativ i det här kriget, så är det för att dom menar det. Det är ett trängt Ryssland som kommer att föra till desperata handlingar och till sist ett tredje världskrig. Dessa rykten om krig som bara växer kommer snart till sist att leda till ändetidens krig.

  Jesus kommer snart

  Mikael

  SvaraRadera
 12. ”Blås i basunen Herre, och låt mig få höra dess ljud. Låt mig få höra det ljud som vittnar om din återkomst, och min kommande härlighet. Låt ljudet höras från öst till väst, och låt det fylla himlen med kraft. Låt det bli en proklamation för ditt folk, men också för fiendens hela härskara.

  Låt denna världsmakt skaka, och låt dem få erfara att ditt folks vedermöda är slut, och att vi är ett folk dom inte längre kan nå. Låt fienden få veta, att du tänker döma den här världen, och att ditt folk är gömda i dina kamrar, bevarade från din vrede och denna vredestid. Låt basunens ljud få bli en proklamation, som förkunnar din eviga seger över mörkret, att nedräkningen har börjat, och deras dagar är räknade. Låt fienden få veta, att Herren har all makt i all evinnerlig tid, och att makten, äran och väldet, tillhör Dig och ingen annan.

  Trösta Herre ditt folk, att deras vandringstid är slut. Trösta ditt folk, att vi aldrig någonsin kommer att vara åtskilda igen, förenade för evigt i din oföränderliga kärlek. Trösta ditt folk, att allt är iordningsställt och klart, att borden är dukade och bröllopsfesten kan få sin början.

  Kom och ta mig till en plats, där inte mörkret kan nå mig. Kom och ta mig till den plats, där ingen sjukdom och plåga kan nå min kropp. Ta mig till den plats, där varje del av min kropp är genomsyrad och omsluten av din härlighet och kärlek. Till den stad, där gräset, blommorna och träden sjunger, och tillber skaparen över allt. Där man kan höra de eviga tonerna, lovsånger som ingen människa någonsin har hört. Blås Herre, blås, och låt det ljuda.”

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken underbar bön Mikael. Tar in varje ord och längtan förstärks ännu mer när jag läser. Nu sover jag gott. Hoppet att vi snart är inbärgade och skall skåda dig vår mästare Jesus , bör mig igenom all smärta o sorg på färden hem
   TZ

   Radera
 13. Taiwans utrikesminister Joseph Wu ger klart besked om att Kina förbereder sig för krig mot Taiwan

  https://www.theweek.in/theweek/cover/2022/09/03/china-preparing-for-war-against-us-taiwan-foreign-minister.html

  Kina genomför fortfarande dagliga militärövningar inte långt från Taiwan, och han ser tydliga förberedelser för krig mot Kina. Men Joseph Wu är lika säker på att länder som USA, Storbritannien, Japan, Kanada och Australien kommer att stödja Taiwan om ett krig bryter ut.

  Mikael

  SvaraRadera
 14. Serbian President Aleksandar Vucic uttalade sig här i går och kom med en förutsägelse om en global konflikt de närmaste par månaderna:

  https://www.anews.com.tr/world/2022/09/20/world-could-have-conflict-of-magnitude-not-seen-since-wwii-vucic

  "I assume that from the phase of a special military operation we are approaching a major war, and now the question is where are the borders and whether we will go after some time, maybe in a month or two, into a major world conflict the likes of which we haven't had since World War II,"

  "Jag antar att vi går från fasen av en speciell militär operation och närmar oss ett stort krig, och nu är frågan var gränserna går, och om vi efter en tid, kanske om en månad eller två, kommer att gå in i en stor världskonflikt. som vi inte har haft sedan andra världskriget"

  Som jag skrev i går kommer det här kriget att gå in i en ny fas. Genom ett genomföra en folkomröstning blir det legitimt för Ryssland att tillse mer militär och sedan "försvara" sitt land om Ukraina och Nato fortsätter att kräva det tillbaka. Precis som den ryska chefredaktören uttalade sig om, så finns det bara två alternativ - att Ryssland vinner eller atomkrig.

  Utvecklingen de senaste 24 timmarna har varit otroliga, och vem hade kunnat förutse det här? Födslovåndor måste ske och tillta i kraft, för att barnet ska komma fram. Det finns en "urgent" i mitt hjärta att tiden är väldigt kort och nu gäller det att dra när Herren och göra sig klar till "avgång". Det kan inte sägas kraftigare - Jesus kommer snart tillbaka.

  Mikael

  SvaraRadera
 15. Det som samtidigt är intressant är att denna folkomröstning kommer att ske från den 23-27 september, som ligger mitt i den judiska högtiden Rosh Hashanah, som samtidigt avslutar denna årsvecka, där sedan en ny inleds.

  Vi har på det senaste upplevt våldsamma naturkatastrofer, otroliga tecken i himlen, kraftiga ryckten om krig och oro för en ekonomisk krash. Kan vi få mer tydliga tecken som pekar på Herrens snara komma?

  https://warnews247.gr/ektakto-kinisi-mat-v-poutin-energopoiei-to-synolo-tou-rosikou-stratou-tin-pyriniki-obrela-dimopsifisma-se-ntonetsk-lougkansk-stis-23-27-septemvriou-akolouthoun-chersona-zaporizie/

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Folklig enhet???
   Några har rest bort från kriget, samtidigt som Ryssland bussar bort Ukrainare, så bussade Ryssland dit Ryssar, som tar över hus och lägenheter, som tillhör Ukrainare, försöker förstå det ur min egen situation, nu när huset är betalt, finns det verkligen så många människor som klarar med gott samvete att bo i någon annans hus

   Radera
 16. Så är det ett faktum att Putin tillkännager en partiel militär mobilisering

  https://www.cnbc.com/2022/09/21/russia-ukraine-war-putin-announces-partial-military-mobilization.html

  Mikael

  SvaraRadera
 17. Vill inte Ryssland acceptera att Ukraina är ett eget land.

  SvaraRadera
 18. Jag fortsatte att läsa efter din länk.
  Turkiet, ett medlemsland i Nato, vill ansluta sig till Shanghai Cooperation Organization (SCO) – en organisation som leds av Ryssland och främst Kina. "NATO och Europeiska unionen bör därför fråga sig hur länge de kommer att tillåta (Tayyip) Erdogan att dra dem vid näsan", konstaterar Tritin i tidningen "Die Welt" och understryker:

  "Turkiet hindrar Nato från att genomföra FN:s vapenembargot mot Libyen. Borrning i den grekiska ekonomiska zonen. Natomedlemmen Turkiet gör mer än Kina för att kringgå europeiska sanktioner mot Ryssland.

  Erdogan blockerar Finland och Sverige från att gå med i Nato. Och nu vill han gå med i SCO tillsammans med Iran. Det är dags för en mer dynamisk politik gentemot Turkiet."

  Som den gröna verkställande makten påpekar, med tanke på att ingen kan sparkas ut ur Nato, bör påtvingade ekonomiska åtgärder mot Turkiet övervägas.

  På Socialdemokraternas (SPD) sida anser utrikeschefen Nils Schmidt Tayyip Erdogans plan som ett "allvarligt misstag" och tolkar den som ett nytt försök att avleda uppmärksamheten från inrikespolitiska svårigheter.

  "Inom utrikespolitiken skulle detta vara ytterligare ett symboliskt steg bort från väst och dess värderingar - ett allvarligt politiskt misstag för Turkiets framtid", säger Schmidt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du delar. Det här är också väldigt intressanta nyheter. Det betyder att Turkiets president drar sig bort från NATO, för att ännu mer arbeta tillsammans med Kina och Ryssland. Det är också en riktigt stor nyhet som visar vart det är på väg.

   Mikael

   Radera
 19. TIDSTECKEN TIDSTECKEN TIDSTECKEN

  FN är i gång med sin 77 generalförsamling och för första gången har en israelisk premiärminister uttalas sig om att Israel nu är klar till en två-stats-lösning med en palestinsk stat!

  https://www.jpost.com/breaking-news/article-717817

  Det här är en profetisk nyhet av dimensioner och att den precis händer just nu är otroligt. Brevid dessa andra otroliga nyheter de sista dagarna, har vi alltså Israel som nu bekräftar att man stödjer ett delande av landet Israel. Vem kommer att dela landet och vem kommer att stå för "avtalet med de många".

  Allt pekar på en avslutning av denna tidsålder och vedermödans början. Det är profetiska tider, och samtidigt är det också tider av vederkvickelse för Guds folk. I dessa profetiska tider får vi räta våra huvuden, för nu nalkas vår förlossning

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här ser ut till att vara en historisk månad och det är riktigt svårt att följa med. Den här nyheten skulle egentligen ha sitt eget inlägg, men jag hoppas att det är fint att den kommer som en kommentar. Men vi förstår viktigheten av den, och att alla dessa tecken pekar på Herrens återkomst. Var välsignade och vi ses snart på himlens sky.

   Mikael

   Radera
 20. Christer Åber delar - Valdres-profetian uppfyllds med exakt precision:

  https://www.apg29.nu/artikel/putin-mobiliserar-ytterligare-300-000-soldater-i-ukrainakriget-valdres-profetian-uppfylls-med-exakt-precision-1707/

  I den profetian såg kvinnan Jesu återkomst och "den stora olyckan" (det tredje världskriget) som var knuten till uppryckandet.

  Mikael

  SvaraRadera
 21. Allt fler av Wall Streets största investerare fortsätter att se mardrömsscenario för den amerikanska ekonomin. Just nu upplever vi historiska räntestigningar och en inflation som bara går uppåt.

  https://www.businessinsider.com/wall-street-economy-inflation-investing-unemployment-hiring-bonuses-layoffs-2022-9?r=US&IR=T

  Mikael

  SvaraRadera
 22. Om man kan engelska, kan jag rekommendera denna korta video (4 min) med Mark Biltz. Mark argumenterar för att Herren uppfyller högtider (moed) både när det gäller Herrens första komma (som blev uppfyllda genom de första högtiderna på våren) men också hösthögtiderna som har med Jesu andra komma att göra. Mark vet inte själv vilket år, men han är överbevisad om att Jesus kommer att upprycka sin församling ved "Rosh Hashanah" för att fullborda den första högtiden på hösten. Mark poängterar samtidigt att här till hösten är det ett jubileumsår.

  https://www.youtube.com/watch?v=TMF1uWSst3I

  På lördag kommer nästa inlägg att handla om precis Rosh Hashanah, och på det sätt att den högtiden kan peka på Herrens komma. I år ligger högtiden den 25-27 september (om vi inte har ett leap-year, där man lägger till en extra månad), innan vi går in i en ny årsvecka.

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ska tillföra att det precisa datumet för Rosh Hashanah är det inte helt enighet om. Om man går efter nymåne och himlavalvet, så argumenterar en del för, att Rosh Hashanah inträffar den 27-29 september, dvs. ett par dagar senare. Men det betyder att hela september är väldigt spännande och högintressant. Särskilt när man tänker på alla tidstecken som lyser på himlen just nu.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Den judiska nyårsfestivalen, som hålls på den första (även ibland andra) dagen i Tishri (i september). Den präglas av att shofaren blåser, och börjar de (tio dagarna av ånger)
   som kulminerar i Yom Kippur.

   Radera
 23. https://www.youtube.com/watch?v=UlY0wjBhEzw

  There's only one thing that I'm sure of
  When I reach my home on high
  I'll see my Jesus in all His glory
  And I'll reign with Him on high

  En välsignad dag i Herren

  Mikael

  SvaraRadera
 24. Yair Lapid, Israels premiärminister, som precis har delat den profetiska nyheten att Israel nu stödjer och arbetar för ett delande av Israel och en två-stats lösning säger:

  "Den framtida palestinska staten som kommer att finnas bredvid Israel måste vara fredlig och inte terrorbaserad, sa premiärminister Yair Lapid till FN:s generalförsamling på torsdagseftermiddagen, strax innan han återvände till Israel. Om det villkoret är uppfyllt är den bästa vägen framåt "ett avtal med palestinierna baserat på två stater för två folk", sa Lapid. Detta "är det rätta för Israels säkerhet, för Israels ekonomi och för våra barns framtid."

  http://themostimportantnews.com/archives/all-of-a-sudden-there-is-a-huge-new-push-to-establish-a-palestinian-state

  Joel 3:1

  För se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 ska jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel som de har skingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 3 och kastat lott om mitt folk.

  Även om det här är en profetisk nyhet som visar på den tid vi lever i, så är en sådan beslutning långt i från Guds vilja. Efter vedermödan, när nationerna och hedningarna kommer att bli dömda innan 1000-års rikets början, så kommer Herren att döma nationerna för att de har delat Israel, Herrens land. Men kartan kommer att ritas om och Israels gränser kommer då att vara helt andra än den de är i dag. Israel kommer att få precis det land och område som Herren har bestämt.

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. /palestinska staten som kommer att finnas bredvid Israel måste vara fredlig och inte terrorbaserad, sa premiärminister Yair Lapid/¥? Hur skall dom lyckas med det, vi som är äldre minns alla sprängda bussar och cafeer,

   Radera
 25. Spänningarna ökar mellan Kina och Taiwan. Kinas utrikesminister Wang Yi varnar för en stor konfrontation mellan de två supermakterna om Washington "inte ändrar kurs".

  https://www.youtube.com/watch?v=MRoDgMpRvwQ

  Mikael

  SvaraRadera
 26. Det är nyheter som den här som visar hur nära vi är ett tredje världskrig och att den sista 7-års perioden är närstående. För bara ett år sedan var nyheter som det här otänkbart, men nu upplever vi det nästan dagligen.

  https://uk.news.yahoo.com/russian-state-tv-nuclear-war-125715105.html

  "Russian state media are saying nuclear war appears to be “a given” and “everyone will be destroyed” if the West “pushes us into a corner”.

  "Rysk statlig media säger att atomvapen verkar vara "upplagt" och att "alla kommer att förgöras" om väst "trycker upp oss i ett hörn".

  Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. ,"trycker upp oss i ett hörn"? Ett mycket stort hörn, räcker inte det för ryssen, .

   Radera