söndag 13 juni 2021

The Great Reset (den stora återställningen) efter Covid-19Jag hittade en väldigt intressant profetia från en grekisk-ortodox munk, som tjänstgjorde vid Mount Athos-klostret, fram till sin död 1994 vid 69 års ålder. Några år före sin död, omkring 1990, förutsåg Paithios en tid då globalistiska eliter, skulle använda ett obligastoriskt vaccin, för att framskynda sin globala agenda. I profetian förbinder munken det vaccin vi ser i dag, som ett steg mot vilddjurets märke, som på samma sätt som vaccinet, kommer att ”märka människan”.

The Great Reset (den stora återställningen) efter Covid-19

World Economic Forum är en schweizisk ideell stiftelse med säte i Genéve. Varje år samlas några av världens mäktigaste beslutningsfattare inom politik och näringsliv, för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen. Stiftelsen grundades 1971 av Klaus Schwab, en tyskfödd professor i företagsekonomi vid universitetet i Genéve.

Det är just grundaren Klaus Schwab som har föreslagit att man ska använda överreaktionen i världen på coronapandemin, för att lansera en världsomspännande återställning, som han kallar ”The Great Reset”. Det här är väldigt allvarligt och handlar om att ”återställa” och omskapa det samhälle vi har och känner till i dag. Globalisternas mål går ut på att vidga regeringsmakten och undertrycka människors frihet över hela världen. Det här är den ultimativa form för statskontroll, och den går hand i hand med vilddjurets märke och banar väg för ett enmansstyre, lagt under Antikrists kontroll.

30 år gammal profetia


I profetian från Paithios hittar man följande utdrag:

”...nu har ett vaccin utvecklats för att bekämpa en ny sjukdom, vilket kommer att vara obligatorisk och dom som tar det kommer att märkas...Senare, kommer alla som inte är märkta med 666 (vilddjurets märke), inte ha möjlighet för att köpa eller sälja, att få en lån, att få ett job, och så vidare. Mitt tänkande säger mig att detta är det system genom vilket Antikrist har valt att ta över hela världen, och människor som inte ingår i detta system kommer inte att kunna hitta arbeta osv. – oavsett om man är svart, vit eller röd. Med andra ord, han kommer att ta över med hjälp av ett ekonomiskt system som kontrollerar den globala ekonomin, och endast de som accepterar detta sigill, märket 666, får möjlighet för att deltaga i all handel”

Källa:

https://www.countdowntothekingdom.com/st-paisios-an-obligatory-mark/

Avslutning

Allt sedan Babels torn har människan försökt att bygga och skapa sin egen privata himmel här på jorden, men fullständigt oberoende av Gud. Det är den absoluta kärnan i Luciferianism, på samma sätt som talet 666 representerar människan utan Gud, till både ande, själ och kropp.

Eliten, eller globalisterna, har i århundraden arbetat på att udfärda denna plan, och aldrig har man varit så nära som man är nu. En ny global världsordning, med en politisk, ekonomisk och religiös agenda. Men det kräver ”en återställning” av det nuvarande systemet. Så när det system vi känner till går till grunda och bryter ihop, står ett nytt system klart till att bli infört och använt. En världsledare, vilddjurets märke och det religiösa Babylon som rider på vilddjuret.

Vilddjurets märke avlöser Covidbevis

Det här är ett allvarligt budskap, och det är den verklighet som vi är på väg in i. Jag har skrivit det tidigare, men vill gärna slå fast, att det vi har upplevt bli till genom covid, kommer till sist att bli ersatt av vildjurets märke, på samma sätt som profetian häntyder.

Den här världen har valt att gå in på en bred väg, och man har inte tänkt sig att byta kurs. Uppryckandet kommer att bli den sista och avgörande händelse, som gör det legitimt för ”räddaren och den starke mannen”, att träda fram och införa ett sataniskt, globalt system.

Den här världen är på väg mot undergång och det finns ingen återvändo – all frälsning finns endast i Jesu Kristus, och i hans frälsande kraft.


Jesus kommer snart!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar