fredag 3 februari 2017

Som på Lots tid - En könslös generation


De senaste åren, har vårt samhälle tagit ett stort steg för att acceptera och normalisera det som Bibeln kallar synd.

På det politiska området, har det varit stor fokus på bland annat homosexuella och transpersoners rättigheter. Man har samtidigt utvecklat ett slags intet kön, där man har väldigt svårt att avgöra vilket kön personen egentligen har. Man är heller inte längre begränsad till bara två kön, men i stället finns det ett otal av olika könsvarianter man kan välja mellan.

Facebook

Facebook har tillsammans med HBTQ-organisationen, gjort det möjligt att man nu kan välja mellan hela 56 olika könsidentiteter, för att ha en möjlighet att ”känna sig bekväm med sitt sanna jag”. Facebook lanserar förrändringen först i USA, och sedan i resten av världen.

Med cirka 1,3 miljarder aktiva användare, så påverkar Facebook och gör en skillnad i debatten omkring könsidentitet. Det gör att man framöver kan välja mellan kön som androgyna, tvåkönade eller transexuella.

Svenska Akademiens ordlista

I stället för att säga han eller hon, har vi i Sverige fått ett nytt uttryck ”hen”, som har uppfunnits för att användas om personer som inte känner sig hemma i en könsuppdelning mellan man och kvinna. Ordet ”hen” togs med i Svenska Akademiens ordlista så sent som i 2015.

Det vi ser en medveten och tydlig agenda från Satan, som går ut på att bryta ner vårt samfund, ta bort det äkta och heliga som Gud har skapat, och ersätta det med något som är perverterat och orent.

Obamas väckelse kampanj

År 2009 lovade Obama utökade rättigheter för homosexuella, och i 2012 blev det en verklighet. Obama var den förste amerikanska president någonsin som stödjer samkönade äktenskap, och gjorde det möjligt för homosexuella par att gifta sig.  

Senare har Obama drivit på i frågor om transpersoner, och påskyndade att ”transexuella elever ska få använda den toalett som de anser passar deras könsidentitet”. Det betyder, att vissa skolor inte längre får ha toaletter och omklädningsrum som är reserverade för ett visst kön. Även i Sverige satsas det på att få fram könsneutralt omklädningsrum.  

Modeindustrin

Modeindustrin är också präglad av denna utveckling, där det bland annat kommer fler könsneutrala barnmodeller, där man inte kan se eller avgöra vilket kön barnet tillhör. Man går till och med så långt, att man slutar att nämna eller tala om vilket kön barnet har, eller utesluter att nämna ”han” eller ”hon”.

I sin rädsla för att påverka barnen, suddar man ut allt som identifierar flickor och pojkar för att göra dem könslösa. Något som gör barnet både förvirrade och identitetslösa.

Avslutning

Lot levde i Sodom, en stad som var präglad av perverterad synd. Avfallet från Sodom och Gomorra var så starkt, att ropet från städerna nådde Herren.

Vi lever i en fallen värld, där vi upplever samma fördärvade tillstånd som på Lots tid. Människan och nationerna, fortsätter att utmana Herren genom att flytta gränserna för det som ska kallas normalt. Det som tidigare var fel är numera rätt, och det som tidigare var synd, är nu legalt och godkänt genom laggivning. Vi sätter frågetecken vid äktenskapet, utmanar vår identitet, och utvecklar en könslös generation.

Våra länders, städers och människors synd ropar inför Herren, och det ser ut som att vi lever i en ond spiral som inte går att vända. Det finns bara en lösning och ett hopp, och det hoppet har ett namn: Jesus Kristus. Bara i honom hittar vi oss själva, och får en förståelse av vem vi verkligen är. På trots av att Lots tid håller på att upprepa sig, älskar Herren den här världen, där räddningen finns i Jesus, den enda som kan ta bort syndens konsekvens i våra liv och i vårt land.

Jesus kommer snart!


Källa:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar