onsdag 17 februari 2016

Esau och Ismael förenade mot Israel – i en profetisk uppfyllelse?


På sin resa runt i Europa besöker Irans president Hassan Rouhani bland annat påven i Vatikanen. Det är 17 år sedan sist att påven fick besök av en iransk president.

Några av de samtalsämnen som var på agendan var den ”gemensamma andliga värden”, och att främja politiska lösningar på de problem som plågar Mellanöstern.

Profetisk uppfyllelse?

1 Mos 28:8 - Då förstod Esau att hans fader Isak inte tyckte om kananeiskorna. 9 Därför begav han sig till Ismael och tog Mahalat till hustru utöver de hustrur han redan hade. Hon var dotter till Ismael, Abrahams son, och syster till Nebajot.

Psalm 83:6-7 -Enigt rådslår de med varandra,de sluter förbund mot dig:7 Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna,

I Psalm 83 ser vi Israel fiender som rådslår med varandra, och på vilket sätt dom kan besegra det judiska folket. Två av dessa representanter är Edoms tält och ismaeliterna.

Edomitterna var bosatta i ett område som kallades idumeen, i vad som i dag är Negevöknen på ömse sidor om gränsen mellan Israel och Jordanien. Edom är samtidigt ett annat namn för Esau, och både kristna och judar har i tider ansett Edom och Esau som en förebild på västvärlden, och den romersk katolska kyrkan. Esau är samtidigt en bild på antikrist och antikrist ande genom alla tider.

Påven och Irans i gemensam agenda

En av påvens högsta prioriteringar är att framskynda och propagera för en palestinsk stat. Påvens avsikt är att vara en slags palestinsk frihetskämpe och talerör. Iran fortätter att hota det judiska folket, och vägrar erkänna en judisk stat. Netanyahu har gett uttryck för att Iran och dess kärnvapenprogram är ett av Israels allra största hot, som till och med övergår islamiska statens utbredelse.

När påve Franciskus och Irans president möts för att diskutera Mellanöstern och politiska lösningar, är det egentligen en profetisk uppfyllelse där vi ser Esau som går i ok med Ismael i en gemensam agenda mot Israel och det judiska folket?


Be för Israel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar