onsdag 25 mars 2015

Vedermödans tempel är snart klart till att byggas


Herrens tempel har alltid haft, och kommer fortsatt att ha en central roll för Israel och det judiska folket i ändetidens slutskeende. I dag arbetas det på högtryck för uppförande av ett nytt och ett tredje tempel i Jerusalem, som är ett starkt tidstecken som pekar på profetiska händelser under den sjuttionde och sista årsveckan för Israel.  
http://mobile.wnd.com/2015/03/holy-altar-constructed-for-third-jewish-temple/

Det är ”The Tempel Institut” i Jerusalem, som precis har gått ut med nyheten om att man nu har rekonstruerat det altare som ska användas i offertjänsten i det kommande templet. Altaret är det mest ambitiösa projekt hittills, mot målet att återuppbygga det judiska templet. Det massiva utomhus altaret som tog flera år att bygga, kan vara funktionsdugligt på väldigt kort tid rapporterar den Israeliska tidningen Matzav Haruach.
Parantesen mellan den 69:e och den 70:e årsveckan

Efter korset stannade Guds profetiska klocka för Israel, och vi fick en paus eller en parantes i Israels profetiska tidslinje. Guds fokus flyttades från Israel till församlingen, som var en hemlighet från Guds hjärta och något som inte tidigare var känd i GT.
Den parentesen har varat i cirka 2000 år nu, men utifrån tidens tecken och Guds ord kan vi se att den parantes, som också är församlingens tid på jorden snart är slut. Då är vi klara till att uppleva den 70:e och sista årsveckan för Israel som också är vedermödans tid. 

Därför är det av stor profetisk betydelse när man talar om att uppföra ett tredje tempel i Jerusalem, då ett av den 70:e årsveckans kännetecken kommer att vara ett återuppbyggt judiskt tempel.
Framtidens tempel

Vi kan förvänta ytterligare två byggda tempel i Jerusalem. Det ena är det tempel som kommer att stå under vedermödan, och det andra templet som Messias kommer att bygga i den messianska tidsåldern.
Vedermödans tempel

2 Tess 2: 3-4 – Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.
Det här templet kommer troligtvis att bli byggd på tempelplatsen med tillåtelse av Antikrist. Man kan föreställa sig att när Antikrist sluter ett förbund med Israel, och skapar en kortvarig fred mellan Israel och arabvärlden, så ingår ett byggt tempel som en del av det förbundet eller avtalet. Judarna kommer att få sitt tempel men det är inte ett tempel som är byggd på ett erkännande av Jesus som messias, men mer en national önska om ett tempel som en religiös symbol.

Det kommer med andra ord att vara ett falskt tempel som kommer att stå intill dess att Jesus kommer tillbaka. Det är det här templet som Antikrist kommer att skända, avskaffa offertjänsten som återigen är införd, och kräva gudomlig tillbedjan (2 Tess 2:3-4). På samma sätt som Antiokus IV är en förebild på Antikrist då han skändade templet i sin tid, stoppade offrandet, och använde templet till hedniska föremål, så kommer också Antikrist att göra det.
I förbindelse med Jesu återkomst kommer det här templet att förstöras genom den jordbävning som kommer i förbindelse med att Jesus sätter sina fötter på oljeberget, som troligtvis kommer att delas mitt itu till en mycket stor dal. (Sak 14:4)

Templet i 1000 års riket
Sak 6:13 – Och du skall säga till honom: ”Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel.

När Jesus kommer tillbaka till Israel, så kommer Herren själv att bygga det tempel som kommer att finnas i 1000 års riket, och han kommer att bygga det efter de föreskrifter som är beskrivet i Hes kap 40-44. Även hedningar från hela världen kommer att resa till Jerusalem för att delta i byggandet av detta tempel (Sak 6:15).

Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar