onsdag 25 februari 2015

Fallande oljepriser - ett tecken på en ny akut finanskris


Petroleum, kommer av latinets petra, som betyder ”klippa” och oleum som betyder ”olja”. Men faktum är att denna ”klippa” som normalt är något fast och stabilt skakar just nu i sina grundvalar, och dessa skakningar har stor påverkan och inflytande på resten av världsekonomin.

Början på en ny finanskris
Det vi upplever just nu är inte slutet men bara början på oljekrisen, och inledningen till en ny finanskris och en ekonomisk kollaps. De senaste veckorna har vi sett oljepriserna falla och stiga igen, på exakt samma sätt som den gjorde innan finanskrisen i 2008.

I dag varnar bankerna om att det här bara är början, och att vi kan förvänta att se oljepriser helt nere på 20 dollars per fat, något som skulle ha fatala konsekvenser och utveckla sig till en mardröm för den redan i förvägen skröpliga världsekonomin.
Orsaken till fallande oljepriser

Orsaken till att vi kommer att se dessa fallande oljepriser är att världen har en överproduktion av olja i förhållande till efterfrågan, och ekonomisk tillbakagång reducerar efterfrågan på olja kraftigt. Det finns med andra ord millioner av tunnor olja som bara står och väntar på att oljepriset ska stiga. Även om vi ser en fortsatt nedgång i antalet aktiva oljeriggar i USA, så har det aldrig sedan 70-talet producerats så mycket olja som det görs just nu.
Ju längre tid att oljepriset har den låga nivå som den har just nu, ju mer skada kommer det till sist att göra.

Oljepriset i 2008
Exakt samma symptom och tecken som vi såg i världsekonomin före krisen i 2008 ser vi just nu. Under första halvan av 2008 ökade priset kraftigt och under sommaren 2008, bara ett par månader innan finanskrisen kostade en tunna olja hela 140 dollar per fat, men i december 2008 hade priset fallit till omkring 40 dollar per fat. Det är en reducering på cirka 70 %.

Mätt i dollar har världsmarknadsprisen på olja sjunkit cirka 50 procent sedan juni månad. Det vi upplever nu är det näst största fallet under en tolvmånadersperiod de senaste 50 åren. Det största fallet var just under den finansiella krisen under 2008-2009.
Allt som kan skaka skakas

Herren skakar i dag allt som kan skakas. Herren kommer att skaka det religiösa, det politiska och det ekonomiska systemet. Allt som inte är byggt på Honom kommer att gå under.
Under vedermödans tid kommer vi både att se ett totalt sammanbrott av detta ekonomiska system som kommer att resultera i en hyperinflation. Men vi kommer också se hur Herren till sist dömer det politiska och det religiösa Babylon.

Babylon går under
Upp 18:1-2 - Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.

En ängel kommer ner från himlen och proklamerar Babylons undergång och slut. Herren kommer till sist att döma och tillintetgöra det ekonomiska, religiösa och politiska Babylon med sin förtärande eld.
Skökan, det religiösa Babylon kommer att möta sin dom genom Antikrist och de 10 kungarna i mitten av vedermödan (upp 17), medans det kommerciella och politiska Babylon kommer att bli störtat i slutet av vedermödan (Upp 18). När Babylon är störtat så proklamerar ängeln att det aldrig mer någonsin kommer att finnas till.

Profetiskt tids tecken
När det gäller de skakningar vi upplever i dag så uttryckte sig David Wilkerson en gång på följande sätt:

När Herren säger: "Jag skall skaka jorden än en gång," så menar Han det! Han ska bokstavligt talat skaka vår ekonomi, vårt utbildningssystem, vårt styressätt - allt vi sätter vår tillit till och litar på, allt som ser tryggt och säkert ut.
Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart tillbaka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar