måndag 16 februari 2015

Fifty Shades of Grey och förförelsens ande
Filmen ”Fifty Shades of Grey” får människor att vallfärda till biograferna i dessa dagar. En film i raden av andra som sprider en ande av omoral och en perveterad syn på sex. En film som romantiserar övergrepp mot kvinnor och ger en glorifiering av sexuellt våld. Den ger indirekt accept för fysisk och psykisk misshandel, och den bryter och flyttar gränser för vad som egentligen är normalt.
Hur många hundratusentals människor kommer en film som den här att påverka? Hur många troende och andefyllda människor kommer att förledas och tro att det är inte är fel att se och ta del av sådant här bara man ser det som oskyldig underhållning?

En ande av förförelse
Upp 2:20 – Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer.

Det är Jesus själv som varnar Tyatira, en av de sju församlingarna i uppenbarelseboken om att inte låta sig förledas av kvinnan Isebels falska lära och undervisning.

I GT var Isebel var indirekt orsak till att Israels barn begick andligt otroskap och utövade avgudadyrkan, och vi hittar henne bland annat i 1 Kon 19:1-2, och 21:1-16. Hon var gift med Ahab som var kung i Israel på den tiden. Isebel både stödde de falska Baals profeter som utmanade Elia på berget Karmel, och genom manipulation slog hon ihjäl kungens granne på grund av en vingård som Ahab ville ha.

Det grekiska ordet för Isebel är synonymt med falska läror, och hon kommer med en ande och en lära som är förödande för församlingen. Hon har fått tillåtelse att undervisa dessa villoläror mitt i och utifrån församlingen. Frukten av hennes lära är synd, kompromiss och omoral. Jesus påminner församlingen att han är den som rannsakar både hjärtan och njurar.

En tro utan omvändelse

I dag finns och sprids en tro i Kristi kropp att man i princip kan leva hur och på vilket sätt man vill bara man en gång har sagt ja till Jesus.

Vi har tystat ner talet om korset för att inte skrämma sökare, och vi predikar en frälsning utan omvändelse. I och med att Gud älskar varje människa precis som de är, behövs därför ingen omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Vi har slutat att predika ett heligt liv och ser ingen nödvändighet i att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning då Guds nåd är stor och täcker alla våra synder.   

Kompromiss med världen

Församlingen i Tyatira hade börjat kompromissa med den här världen, och dom hade slutade predika mot omoral och ett heligt liv inför Herren. Dom tillät andra sakar än Herren att få första platsen, och det som en gång var en uppriktig och ren tro blev i stället upplandat med den här världen.
Jesus undervisade sina lärljungar att ta hans ord ut i hela världen, men i stället började man att ta världen in i församlingen. Helt plötsligt är man inte längre separerad från den här världen, och man börjar lyssna på och följa dem som predikar ett annat evangelium och falska läror.

Din krona och din klädnad
Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast i det du har, så att ingen tar din krona.

Upp 3:4 – Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty der är värdiga.
Det är två saker som Herren har talat starkt till mitt hjärta i den tid vi lever i, och det är att inte låta någon eller något stjäla vår krona och att inte låta något befläcka vår klädnad.

Många saker önskar att stjäla kronan och segern i våra liv. Synden önskar att stjäla och ta ifrån oss allt det av liv, kraft och välsignelse som Herren har gett oss, och den vill snärja oss till den grad att vi inte längre kan, eller har möjlighet för att fullborda vårt lopp.
Synden håller fast i oss, och den drar oss bort från närheten och den första kärleken till Jesus. Den stjäler vår glädje, vår hängivenhet, renhet och kraft. Den anklagar och dömer oss som förlorade, utan möjlighet för nåd eller upprättelse från Gud. Den ger oss inga valmöjligheter eller alternativ, men leder och lockar oss in på en enda väg, den breda vägen, som är fördömelsens väg mot förtappelse och död.

Låt inget stjäla din krona, och låt inte något befläcka dina kläder, så att vi är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Löftet är att vi en dag ska vandra tillsammans med Herren i hans härlighet.
Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar