torsdag 5 februari 2015

Är Israel på väg mot ett nytt krig?


 
Den 4 april 2015 kan vi uppleva den tredje, av den unika Tetrad av fyra blodmånar som alla inträffar på Judiska högtider under året 2014/2015. Tetrader som tidigare i historien har visat sig ha stora konsekvenser för det judiska folket.
Lagom till nästa blodmåne ser det ut som att Israel återigen är på väg att bli indragen i ett nytt krig i Mellanöstern, och denna gången mot Hizbollah i södra Libanon som gränsar till norra Israel.

Från dess att Hizbollah bildades har ett av deras främsta mål varit att bekämpa den judiska staten: ”Vår kamp tar slut först när denna entitet (Israel) är förintad”.
Åtta års förberedelse

I den redan mycket oroliga situationen i Mellanöstern som i förvägen är präglad av kaos och upplösning, kan vi stå inför ett nytt scenario med en eventuell konfrontation mellan Israel och Hizbollah. 

I åtta år har både Hizbollah och Israel förberett sig på detta krig. Sedan det förra kriget avslutades med Israel i 2006, har Hizbollah nu ett arsenal på över 50 000 raketer som är klara till att skjutas in på Israeliskt territorium. Raketer som både är större och kan nå längre än förra gången, vilket tyder på en långt större konfrontation än den vi såg i 2006.
Psalm 83

Palm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.
Psalm 83 är en profetisk psalm, som fick sin början vid Israels nationella födelse i 1948, och som sträcker sig fram till Jesu återkomst för Israel. Denna profetia visar att Israel ständigt kan förvänta att bli attackerad från de grannländer och folkgrupper som ligger runt om landet.

I denna psalm möter vi länder som Edoms tält och Ismaeliterna (Palestinenser och södra Jordanien), Moab (Palistinenser och Centrala Jordan) Hagariterna (Syrien) Gabal och Tyrus (Hizbollah och Libanon), Ammon (Palestinenser och Norra Jordanien) Amalek (araber från Sinai området) Filisteerna (Hamas från Gaza stripan) Assur (Syrien och Norra Irak).
Staden Tyrus

Libanon och Hizbollah är synonymt med ”Gabal” och ”dem som bor i Tyrus”. I Hesekiel kap 26, kan man läsa om Tyrus som är en av de mest enastående profetiorna i Bibeln som redan har fått sin uppfyllelse, då den gamla staden blev helt förstörd bland annat genom Nebukarnessar som belägrade staden i 13 år.
Gabal och Tyrus är några av de länder och folkgrupper som har beslutat sig för att förstöra den judiska staten och för att tillintetgöra det judiska folket.

Hizbollah – Irans förlängda arm
Irans främsta partner i arabvärlden är den libanesiska Hizbollahrörelsen. Hizbollah tillhör samma tolvsekt av shiaislam som Irans persiska majoritet och fungerar i praktiken som ett brohuvud för Teheran i arabvärlden. Hizbollah mottar både vapen, utbildning och ekonomiskt stöd från Iran, och fungerar alltså som Irans förlängda arm när det gäller att nå Israel militärt. Iran kan försöka att utnyttja en kommande konfrontation mellan Hizbollah och Israel, i eget syfte i sin kamp mot Israel.

Man gör klokt i att följa med i utvecklingen i Mellanöstern, då den ger oss tydliga tecken på vart vi befinner oss i ändetidens skeende, och ger oss en kraftig varning för den tid som ligger framför.  
Jesus kommer snart!

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar