lördag 8 januari 2022

De 153 fiskarna och uppryckandet

 


”Min personliga tro och på det sätt jag tolkar tidens tecken gör året 2022 till något helt särskilt, som pekar på att just det här året kan vara det år då Herren hämtar oss hem”.

Joh 21: 9-11 - När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. 10 Jesus sade till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." 11 Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast de var så många gick nätet inte sönder. 

Vi har ofta läst berättelsen i Joh 21, då Herren en tidig morgon och kort tid efter uppståndelsen, visade sig för tredje gången för 7 av sina lärjungar. Herren hade förberett en koleld på stranden, och han befallde lärjungarna att kasta ut nätet på den högra sidan av båten. De kastade ut nätet och fångade 153 stora fiskar, som gjorde att nätet blev så tungt att det vår svårt att dra upp på land, men det gick inte sönder.

Det finns många intressanta saker i texten som kan peka på olika saker, men bland annat är det en bild på ändetidens utveckling. Det är särskilt talet 153 som är intressant här,  och det är något jag kommer vända tillbaka till lite mer här senare under våren. När man studerar tidens tecken är det ibland väldigt svårt att inte nämna särskilda datum, då tecken i himlen på ett särskilt sätt pekar på avgörande händelser, på samma sätt som det har gjort tidigare i historien.

Talsymboler i texten

Det var 7 lärjungar som var representerade här på stranden, och märkligt nog så nämns ordet lärjunge också 7 gånger här. Talet 7 är som vi vet fullkomlighetens tal. I det här sammanhanget kan det också betyda att dessa lärjungar representerar vedermödans 7 år, som just är till för Israel och den här världen.

Om man tar alla tal från 1 till och med 17 och summerar dem, så får man talet 153. Det var precis så många fiskar som lärjungarna fick i sitt nät. Talet 17 är summan av 10 och 7 där bägge tal pekar på fullkomligheten. Talet 17 går igen när Jesus gör fisk och brödundret, där 5 bröd och 2 fiskar räckte till att bespisa 5000 människor och det blev till och med 12 korgar över (Joh 6:12f). 5 bröd och 12 korgar är också 17, summan av 10 och 7.

Fiskens betydelse

Det man först och främst måste fråga sig är varför talet 153 nämns i texten och om det över huvud taget är viktigt? Hieronymus (347–419) menade att naturvetarna räknade med att det fanns 153 olika sorters fiskar på den tiden. På samma sätt trodde man också att det fanns just 153 folkslag i den dåtida världen. Helt klart är att talet 153 är symboliskt. Nätet var fullt och här är alla fisk och folkslag representerade. Evangeliet skulle omfatta hela världen!

Det finns också andra tolkningar av de 153 fiskarna, som också är summan av talet 100, 50 och 3. Talet 3 är Guds tal, treenigheten. 50 är hälften av 100 och inte alls något fullkomligt tal. En del ser 50 som en symbol för kvarlevan av Israel, Guds utvalda folk. 100 är igen en beteckning för alla folk! Det ser man till exempel i sambandet med liknelsen om en man som hade hundra får och ett sprang iväg (Matt 18:12). Mannen lämnar de övriga 99 för att leta upp det enda som är borttappat. 

Det här gör att alla som tog del av Johannes vittnesbörd på Jesu tid, skulle omedelbart associera till ALLA slags fiskar och ALLA folk, i ett sammanhang där människorna (enligt Matteus och Markus) av Jesus kallats att bli människofiskare.

Hedningarnas fulla antal

Rom 11:25 – Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in

Ingen känner det exakta tidpunkt för uppryckandet av församlingen, men tiden däromkring ska vi ha en förståelse för och känna till. Men faktiskt ger Herren oss det helt precisa ögonblick när han ska hämta sin församling till sig. Herren säger här att han kommer att fortsätta sin profetiska resa och ta bort slöjan från Israelsrest, när hedningarna i fullt antal har kommit in.

”Hedningarnas fulla antal” får inte blandas ihop med ”hedningarnas tider”. Hedningarnas tider sträcker sig helt fram till Jesu synliga återkomst för världen och Israel, medans hedningarnas fulla antal är det som utlöser uppryckandet.

Ett bestämt antal

Det finns ett bestämt antal människor, som är ett tal som endast Herren känner till och som kommer att uppfyllas. När nätet är fyllt och den sista människan har blivit frälst och blivit en del av den skara som är det antal hedningar som ska frälsas innan uppryckandet, så kommer Guds församling att bli hämtad hem till himlen.

Det grekiska ordet för ”fulla antal” är ofta använt i nautiska termer. Det används för att visa på det antal besättningsmedlemmar ett skepp ska ha innan det kan segla. Då det var farligt att segla på stormiga hav utan full besättning, kunde skeppet inte lämna hamnen innan de hade ”det fulla antalet” besättningsmedlemmar ombord. Ordet ”kommit in” betyder att anlända till en bestämd destination. Paulus använder dessa metaforer för att beskriva församlingen som lämnar jorden, för att anlända till himlen innan Israels förstockelse försvinner.

När hämtar Gud sin församling?

Så ett svar på frågan när Herren hämtar sin församling, är att det sker precis när hedningarnas fulla antal är fyllt, som är den sista människans frälsning före uppryckandet. Vem den människan är och när det sker, är det endast Herren som vet. När det ”fulla antalet” är nått, blir vi uppryckta till vår Faders hus, vart på att vi går in i den 70 årsveckan och Herren vänder sin fokus på Israel och Jerusalem.

I och med att Jesus inte har kommit tillbaka ännu, så betyder det att Kristi kropp ännu inte är helt fyllt. Det fattas fortfarande några människor som ska frälsas, och det antalet vet bara Fadern, Sonen och den helige Ande. En annan orsak till att Jesus inte har kommit tillbaka ännu är att Jesus gick bort för att bereda plats åt oss, och när det är gjort så har han lovat att han kommer tillbaka. (Joh 14:1-3)

En glödhög

På stranden har Herren i förvägen förberett en glödhög för laga en måltid för lärjungarna. Men det är när nätet är draget in och Jesus kallar på dem för att komma in och äta, att de känner igen honom. Det är också just i början av   vedermödans tid att slöjan kommer att falla från Israels ansikte, och de utvalda judarna kommer att vända sig mot Herren och ser honom som deras messias och frälsare. Glödhögen representerar Guds dom och är en bild på vedermödans lidande. Glöden och domen föregår måltiden som Herren förbereder, som är en förebild på den kommande bröllopsfesten som också är tusenårsriket.

Till höger om tronen

Det är ingen tillfällighet att det är höger om båten att lärjungarna skulle kasta ut sina nät. På samma sätt sker det vid Jesu domstol innan tusenårsriket, där Herren ska avgöra och döma vem som ska få lov att ärva gudsriket. Vid Jesu domstol finns ingen fisk till vänster om tronen, men dem till höger om honom kommer in i det utlovade riket. Så här representerar fiskarna inte bara hedningarnas fulla antal, men också den skara vi möter i Uppenbarelseboken i kap 7, som är den skara av levande människor som får lov till att gå in i tusenårsriket.

Är 153 ett judiskt datum?

Guds församling är en del av de 153 fiskarna som är människor från alla folkslag. När den sista människan blir frälst och nätet bokstavligt talat är fyllt, är då att Herren ger en befallning om att dra in det på land. Det är ett folk som blir frälsta från den glödhög som Herren har förberett för den här världen. Samtidigt kan det ligga en annan intressant tolkning i just talet 153. 

Normalt undgår jag gärna att dela särskilda datum, men ibland kommer det några som på ett särskilt sätt sticker ut och kräver uppmärksamhet.

Pingstdagen och Shavuot

4 Mos 28:26-315 Mos 16:9-12 - Räkna sedan sju hela veckor från dagen efter sabbaten, den dag då ni bar fram kärven som lyfts upp som ett offer. 16 Räkna femtio dagar fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni bära fram ett matoffer av säd ur er senaste skörd till Herren. 17 Var ni än bor ska ni bära fram två brödkakor att lyftas upp som ett offer inför Herren. Baka brödet på sju liter fint mjöl med surdeg. Detta är ett förstlingsoffer till Herren.

Även om jag tror att Herren kan komma när som helst, så tittar jag varje år lite särskilt på högtiden pingst, eller på det som hos judarna heter shavuot. Jag har tidigare skrivit ett längre inlägg om just pingsten/shavuot som en förbild på uppryckandet, som kan läsas här.

Om man tar utgångspunkt i den judiska kalendern, faller pingst/shavuot i år på den 15 dagen i den 3 månaden. En sammandragning av de två datum skulle i så fall ge talet 153. I år faller shavuot den 15 juni i vår kalender.

Är det en tillfällighet att talet 153 går igen här? Pekar Jesus på en bestämd dag som kan visa oss när nätet symboliskt sätt är fullt? Är det i så fall en tillfällighet att det datumet faller ihop med den judiska högtiden shavuot som är en högtid som på ett särskilt sätt pekar på uppryckandet?

Avslutning

Det finns många intressanta datum under 2022, men skulle jag framhäva ett så är det absolut det här! Det som också gör det intressant förutom att den faller på pingsten är att himlen och det sätt som Herren har satt sol och stjärnor till att vara tecken för oss, vittnar om något väldigt intressant just då. Men här vänder jag tillbaka lite längre fram.

Var uppmuntrade i att Herren mycket snart kommer att hämta sin församling. Min personliga tro och på det sätt som jag tolkar tidens tecken gör året 2022 till något helt särskilt, som pekar på att just det här året kan vara det år då Herren äntligen hämtar oss hem.

Jesus kommer snart

28 kommentarer:

 1. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen LK 12:40
  När väntar vi minst på Jesus ?

  SvaraRadera
 2. Amen VAR välsignad tack för allt du delar

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen, och tack för en välsignad hälsning!

   Det finns så mycket att dela, att man i princip kunde göra inlägg varje dag. Tecknen och allt som pekar på Herrens återkomst är övertygande.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 3. Något annat intressant med talet 153 är att det relaterar till Jesu gudomlighet. Meningen ”Jag är Gud” är översätt ”Ani Elohim” i den hebreiska texten. I den hebreiska alfabetet tillskriver man bokstäver siffervärden. Om man tar talvärdet för ”Ani Elohim” så blir det helt precis 153. Så det här var också Jesu sätt att säga; Jag är Herren, Gud.

  Något annat är att om man delar upp dessa tre tal i det hebreiska alfabetet, så är den första bokstaven Aleph, den femte Hey och den tredje Gimel. Det ger en ganska unik översättning då Aleph betyder ”Gud”, Hey betyder ”Nåd” och Gimel betyder ”den helige Ande, kamel, blir upplyft”. Om man jämför med det jag skriver i texten, kan talet 153 ha betydningen: Gud, som i sin nåd eller i nådens tidsålder, som genom sin helige Ande, kommer att lyfta upp oss, på uppryckandets dag.

  SvaraRadera
 4. En dag lyfter tusende vingar
  https://youtu.be/xoo3mYPlUgM

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du delar denna underbara och välsignade sång av Artur Erikson.

   I den fina texten sjunger Artur:

   "Guds folk är som flyttfåglar skaran, de väntar på uppbrottets stund. De väntar Guds sommer den klara."

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 5. Tack

  https://youtu.be/M5snd1XZfok

  SvaraRadera
 6. Även utanför USA:s kust finns nu en rysk ubåt med kärnvapen!

  https://english.pravda.ru/news/world/150057-russian_submarine/

  Mikael

  SvaraRadera
 7. Vi ska vänta på Jesus och inte på ett ryskt anfall . Gud har kontroll över allting, Putin kom inte till makten utan Guds tillåtelse. Det gällde också Nebukadnessar .

  SvaraRadera
 8. Taktik av ryssen? När Sverige och EU är förlamade av rädsla för en påstådd farlig smitta, då skramlar ryssen med vapen, vips tar svenskt försvar färjan över till Gotland, men då tar den lede fi, kanske resten av landet

  SvaraRadera
 9. Sverige har avtal med Nato och USA och därför får vi hjälp om det händer något! U båtar och robot system kommer förmodligen att placeras inom vårt lands gränser för att stärka försvarsmakten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sverige har inget militärt avtal med Nato då Sverige inte är med i Nato! Vid ett ryskt angrepp på Ukraina och Sverige kommer inte USA/Nato vare sig hjälpa Ukraina eller Sverige militärt! Den svenske socialdemokratiske försvarsministerns uttalande om svensk militär hjälp till Ukraina borde omedelbart leda till att Hultkvist avsätts och ersättas med någon annan som omedelbart förklarar neutralitet både mot Nato och Ryssland! Det är ett stort hyckleri i regering och riksdag som påstår att Sverige är neutralt samtidigt som man låter amerikanska bombplan träna på svensk mark! Om Sverige kvarstår som land i höstens riksdagsval måste den lögnaktiga regeringen avsättas och stora förändringar ske i riksdagen!

   Radera
  2. Jo, Sverige har visst avtal samarbete både med USA och Nato, däremot finns ingen plikt i avtalet d v s skyldighet eller åtagande att man måste ställa upp med tex vapen! Avtalet är uppbyggt för att kunna ge och ta emot hjälp, om USA skulle vilja låna luftrummet vårat eller någon bränsledepå kommer vi kunna bidra, givetvis blir det en fråga för beslutsfattarna men det finns troligen med och är planerat och koordinerat. Sverige har tyvärr inte varit neutrala sedan 1945 och det är nog önsketänkande att så skulle bli. Vad som skulle kunna hända vid ett krigsutbrott är förstås svårt att sia om, risken att vi böjer oss och kapitulerar får nog anses vara stor med följande eftergifter!

   https://www.gp.se/nyheter/världen/sverige-och-usa-i-nytt-militäravtal-
   1.2384315

   https://data.riksdagen.se/fil/9DEFE056-BF4A-4149-9F6B-9211B4DA5465


   https://www.youtube.com/watch?v=KOBkrWJzC9E

   Radera
  3. Tack för ditt svar! Ja! Det stämmer att Sverige har ett samarbetsavtal med Nato, men som du helt riktigt beskriver att Nato har ingen skyldighet att hjälpa Sverige vid ett militärt angrepp från främmande makt! För min del anser jag att försvarsministern omedelbart borde avgå och ersättas omedelbart av någon annan som förklarar neutralitet både mot Nato och Ryssland! I avtalet borde också ingå att Sverige omedelbart avbryter samarbetsavtalet med Nato! Nato får inte flyga över svenskt luftrum eller använda svensk mark för sina övningar! En nordisk försvarsunion skulle samtidigt upprättas! Om detta gjordes skulle det skapa stabilitet i vårt närområde och rysk militärmakt skulle inte finna någon anledning att intaga Sverige!

   Det är ett stort hyckleri inom regering och riksdag, som påstår att Sverige är neutralt, men samtidigt låter amerikanska bombflygplan ha övningar på svensk mark! Situationen är mycket allvarlig! Vi ber att inget fortsatt krig sker mellan Ryssland och Ukraina och inte heller något ryskt angrepp på Sverige! Men vi ska alla veta att Sverige idag är ett av världens mest antikristliga och ogudaktiga länder! Gud skulle kunna använda Ryssland för att tukta Sverige! Jag säger inte att det kommer bli så, men det kan bli så! Bara Gud vet vad som kommer ske och allt ligger i HERRENS händer!

   Guds frid

   Radera
 10. Vad är det som håller på att hända egentligen?! Jag som har 3 barn blir så nervös! 😢 Och vi har inte bunkrat upp med nånting än så länge, har ingen braskamin om elen slås ut, etc.. (och inte har vi råd att köpa och installera nån). Hur kan vi förbereda oss på en krissituation?! /S

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Jag förstår din oro. Jag är också bekymrad för konsekvensen över ett ryskt anfall. Vi måste be för beskydd över vårt land att Herren sänder änglar för att beskydda våra gränser. Sedan måste vi lita på att Herren har allt i sin hand och tar hand om oss. Jag tänker på Psaltaren 91 där Herren lovar att vara med oss och skydda oss från faror om dagen och natten.

   Jag ber att Herren ska ge dig frid i situationen och att du på ett särskilt sätt ska känna att han är med dig och din familj.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Det är inte bara just nu, utan vi har aldrig vetat något om morgondagen.

   Har du möjligen röstat för detta, hus och lägenheter värms i stort sett bara med el, som kan vara det första en angripare slår ut, nu satsas dessutom på att alla skall köra elbilar, allt för miljöns skull, miljön det är där vi lever, med utslagen el är miljön helt fördärvad för oss, eldningsolja för värmen är ett bra alternativ som staten fördärvar med skatt, för att som dom påstår miljön blir smutsig, men jag lever hellre med lite smuts i stället för att frysa till döds.
   Nu står vårt hopp till att Herren hämtar oss, men har ändå alltid överfullt i skåp och skafferi, har dessutom vatten i dunkar, för att med egen brunn är jag sårbar vid strömavbrott.

   Radera
  3. Hej! Jag har under minst ett års tid uppmanat folk att förbereda sig för den svåra tid som kommer! Det du bör göra omgående är att skaffa flera 10 liters plastdunkar och fylla på med vatten! Köp också minst burkmat och torrfoder såsom skorpor, knäckebröd, pasta och havregryn! Ni bör ha så ni klarar er minst några veckor! Vid allvarlig kris/krig bör du redan nu ta reda på vad i din kommun skyddsrum finns och vad vatten kan fyllas på utomhus! Skaffa en vattenavkastare som gör att du kan öppna kranen! Kommunerna har idag stängt av på flera ställen då det är ett måste att ha en vattenavkastare! Har du ingen i din närhet som har förberett sig och kan hjälpa dig mer praktiskt, om energin slåss ut? Jag är med i gruppen Bojkotta verksamheter som stöder vaccinpass och stötta dem som är emot det! Vi är minst 100 000 medlemmar och mycket glädjande en hel del andra kristna med i gruppen! Under hårt arbete har vi tills vidare stoppat vaccinpasset på restauranger och gym! Det har varit demonstrationer och kommer snart en stor demonstration i Stockholm mot vaccinpasset! Det finns lokala grupper och preppersgrupper som du kan ta kontakt med när du ansluter dig till den stora gruppen Bojkotta verksamheter som stöder vaccinpass och stötta dem som är emot det! HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände!

   Guds frid

   Radera
  4. Tack för era svar! /S

   Radera
  5. Vad menar du med detta
   Skaffa en vattenavkastare som gör att du kan öppna kranen! Kommunerna har idag stängt av på flera ställen då det är ett måste att ha en vattenavkastare!

   Radera
 11. Kära Vänner,

  Det är 5 landstigningsfartyg som är skickade till Östersjön, nära den svenska gränsen.

  https://www.expressen.se/nyheter/fem-landstigningsfartyg-skickade-till-i-ostersjon/

  Ett landsstigningsfartyg är avsett för att landsätta trupp och utrustning, och troligtvis då på Gotland. Andra vittnar om att dessa fartyg är rullt laddade med rustning och trupper.

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/breaking-news-russia-sends-amphibious-assault-ships-into-baltic-sea-toward-sweden-ships-are-loaded

  Jag hoppas kära syskon att vi tillsammans kan lyfta denna väldigt allvarliga situation inför Herren. Vi vet att de sedan tidigare finns profetior om ett kommande ryskt anfall över Sverige. Men vi ber om en nådatid och att Herren må beskydda och bevara vårt land i denna tid.

  Jesus kommer snart

  Mikael

  SvaraRadera
 12. Mycket intressant Mikael!!! Med 153 och 2022 osv det finns så mycket intressant och spännande med siffror i Bibeln som på något sätt hänger ihop med Guds Suveränitet i allt! Det är ju inte som studerat och forskat i Guds Ord NUMMERLOGI som är helt fantastiskt och är verkligen 7 dvs Fulländningens tal! Och sen kommer nummer 8 som Uppståndelsens tal och/eller något nytt börjar som ex 8:e dagen omskärelsen dvs nu börjar något nytt, samt veckans 7 dagar sen något nytt osv…. En sak som jag tror är viktigt att förstå är att när vi värderar profetior i förhållande till vad som händer i världen idag så är det viktigt att äldre profetior som har framburits av verkligen goda och fina gudsmän som ex Birger Claesson och Allen och alla som vi hänvisar till för att bedöma världsläget idag så måste vi vara försiktiga med att tolka dom som absoluta sanna i allt till 100% för de var ju som oss alla och profetiorna färgas ju också av vår personlighet! Och skall därför prövas alltid! Och absolut inte föraktas som Paulus säger! Utan prövas! Det är och blir ofta så att vi ofta förökar profetior av människor som inte lever idag och vi förminskar ofta också Nutidens profetior då människor bär fram profetior! (Min förklaring är att människan i stort både berömmer och lyfter upp människor som är döda och som inte lever nu! Varför? Det är väl att det alltid är ett ”fenomen” att lyfta upp någon som lever Nu och erkänna denne fullt ut verkar alltid vara svårare! Eller hur? exempel: som jag tänker ibland rent allmänt i världen: som ”Lill-Babs Syndromet” enligt mig= när hon hade dött så sa alla som i en kör: det var den finaste människan i Världen och min bästa Vän! Hade hon så många vänner nära tänkte jag? Man förstår ju att det tillhör att alltid uppvärdera någon som dött! Inget konstigt men lite märkligt ändå? Bättre hade det väl varit att vi uppvärderar, uppmuntrar, styrker, varandra NÄR VI LEVER NU! Eller hur? He! He! Med detta menar jag ABSOLUT inte att gamla profetior av fina troende män och kvinnor skall föraktas på något sätt! Nej! ABSOLUT inte! Men vi bör ändå värdera profetiorna på ett rätt sätt dvs att en människa personlighet finns ändå med alltid! Inte döma dom eller förakta Nej! Dvs göra skillnad på person och profetia! Ingen konstigt egentligen! För i GT:s Profetior var det Gud som tog initiativet dvs ansvaret för profetiorna genom ex Jesaja,Jeremia, Daniel, Joel, Hesekiel osv men iNT är det som Paulus säger att de skall prövas (inte föraktas) utan behåll vad gott är!. Är det någon som har kunskap och ljus över Bibelns nNummerlogi så skriv gärna! Det är spännande och mycket intressant då jag själv studerat det under långt tid med alla siffror och tal etc Och det mest spännande tal hittills för mig är 120 !!! (Ursäkta mig 153m också mkt intressant) he! He! Men 120 är kopplade till så mycket att jag iallafall förstod att det hör ihop med så mycket med oss människor att göra med idag! Och även Tiden 120 dvs i förhållande till år-Jubelår- Världshistorien- och mycket mer! Själkvart upptäckte jag ”en egen” upptäckt dvs en som jag inte hört eller läst av någon annan! Jag prisade Gud för uppenbarelsen (upptäckten av detta med 120 som är kopplat till vår underbare Frälsare Jesus Kristus!! Men självklart så förstår jag att det är nog säkert så att det är flera som har upptäckt detta med 120 kopplat till Jesus! Det tror jag iallafall! Men alltid kul att man själv någon gång får det uppenbarat själv genom Anden och inte baran läser eller hör av andra! Eller hur? Blir mycket här Nu så jag avslutar här! NOch är någon intresserad av det jag upptäckte med 120 kopplat till Jesus så får ni höra av er här på sidan så berättar jag gärna detta så att ni får bli välsignade eller iallafall får pröva det! Ha det så gott! Var välsignade! Jesus kommer mycket snart! menar förstås att >Uppryckelsen sker snart! Kanske 2022 !!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är mycket tacksam för att det finns människor som väljer att ge sin tid som du gör Mikael till denna sida osv. Du ger ditt hjärta i allt detta! Det förstår jag till 100% och det behövs mer av troende som Gerd sin tid och fritid genom att förmedla och uppmuntra i allt detta om Yttersta Tiden ocensurerad Jesus Kristus snara Återkomst! Som är så spännande! Och även om flera troende i frikyrkoförsamlingar inte vågar prata om det osv utan istället blir rädda och då oftast agerar fel genom att säga att man skall inte spekulera om tider och stunder osv… du vet! Och man använder nästan alltid Matt 24 på ditt konstigt sätt dvs att ingen vet om detta endast Fadern i himmelen! Jag brukar säga försiktigt då jag ser att flera styrs av fruktan för : Tänk om det kan bli fel som falska profeter eller att skrämmas om Domedagen…. Nej! Säger jag! Tvärtom? Om vi är vakna! Och vet vilken Tid vi lever i dvs Yttersta Tiden spå behöver vi inte frukta något trots att Ordet säger batt det blir den värsta tiden i mänsklighetens historia! För vem säger jag! NFör de som inte lever i ljusets och är under mörker dvs som Paulus: För oss så blir det inte som ”en tjuv om natten” utan vi står för badet mest underbara som skall hända och som vi ofta refererar till Kristus i oss! Vårt Härlighetshopp!!! Det är nu vi som skall stå upp och vara Ljus i en mörk värd Jes. 60:1-2…. Och då blir någon glad och trygg och vissa vill fortsätta att frukta? Tyvärr! Bara att be för dessa och att Fruktans ande inte bitar tag i dom så här, utan att Guds Ande får uppenbara att vi står inför badet mesta underbara som skall hända? Uppryckelsen dvs Få möta Honom som vi älskar och som älskar oss så mycket!! Waaooo!! Fortsätt att vara frimodiga Vänner! I allt!!

   Radera
  2. Guds frid, Filosofen.

   Tack för två välsignade hälsningar.
   Jag håller med om att alla utombibliska profetior ska prövas, oavsett om det är nutidsprofetior eller några som delades för längre tid sedan. De profetior som gavs för längre tids sedan har kanske med tiden visat på sin trovärdighet. Där tänker jag kanske på den 90-åriga kvinnans profetia som i detalj beskrev ett helt annat samhälle än det hon kände till då. Den har ju fullbordats till punkt och pricka, och det som fattas på den är Jesu återkomst och sedan det tredje världskriget.

   Det är fantastiskt på det sätt som Herren arbetar med tal, där vi ser Herrens otroliga precision genom historien. Du får gärna dela det som Herren har delat med dig, det ville vara väldigt välsignat att ta del av.
   Själv blir jag 50 år här i våren, och jag förväntar naturligtvis ett jubelår, och förhoppningsvis ett uppryckande :-)

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  3. Matt 24 är väl Jesu ord till israel som jag förstår det
   1tess 4, är till församlingen.

   Radera
  4. Guds frid,

   Ja, precis så är det. När Paulus undervisar om uppryckandet, är det en av de hemligheter som har med församlingen att göra. Det var Paulus som fick denna uppenbarelse och vidaregav den till denna nya hushållning. Jesus vände sig till judarna, och hela Matteus 24 og 25 är till de messianska judarna. Därför kan vi inte tillämpa Jesu undervisningn i Matt 24 på församlingen, lika lite som vi kan tillämpa 1 Tess 4 till de messianska judarna i vedermödans tid.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  5. Men en "frälst" Jude tillhör väl församlingen?

   Radera
  6. Visst tillhör en frälst jude församlingen. Det är det som Paulus undervisar om till församlingen i Efesus, att judar och hedningar har blivit ett i Kristus. Men när församlingen är borta, så fortsätter Herren att arbeta och fullborda sina planer för Israel och det judiska folket, och dessa messianska judar som blir frälsta undervedermödan, är just dem som Herren talar till i Matt 24.

   Herrens rika välsignelsen

   Mikael

   Radera