fredag 26 september 2014

Tiohorns förbundet tar form


 
 
Tio arabiska ledare från länder som Egypten, Jordanien, Libanon, Sudiarabien, Qatar och fem andra Golfstater, står tillsammans när det gäller kampen mot terroristorganisationen Isis (Islamiska Staten).


De tio hornen

Upp 13:1 - Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn

Upp 17: 12-13 - Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret

Bibeln talar om att under den sista årsveckan kommer vi att se en konstilation av tio horn (kungar) som kommer att regera tillsammans med Antikrist under en enda timme. Dessa kungar kommer att ge sin makt över till Antikrist, som med andra ord inte behöver att kämpa sig till den, då den kommer att bli honom given.

När vi ser dessa arabiska ledare som ingår en allians mot Isis, är det så en början och en start på den tiohornsunion som vi kan läsa om i biblen? Det skulle betyda att Antikrists framträdan är väldigt nära, och att syndens människa just nu står i kulissen, och är klar till att träda fram.

Han som håller tillbaka

2 Thess 2: 6-8 - Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Men innan Antikrist framträdan, måste den som håller honom tillbaka träda till sida, för att Antikrist ska få lov att verka i sin korta och begränsade tid.

Jag är överbevist om att det är den helige Ande i församlingen som håller tillbaka, och att uppryckelsen av församlingen kommer att vara startpunkt och början på det första sigillet, och därmed Antikrists framträdan.

 

Jesus kommer snart

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar