torsdag 27 november 2014

Islamska staten


 Ta del av detta mycket intressanta inlägg från Tage Bergman, som också har skrivit inlägg på Jesus kommer snart. Här delar Tage ett inlägg om Islamska staten och den valuta de önskar införa:

På kort tid har den Islamska staten blivit en faktor att räkna med i Mellanöstern. Deras senaste idé är att skapa en egen valuta som ska gälla inom det område de kontrollerar.  Mynten kommer att vara helt i guld, silver och koppar. De avbildningar de har på sina mynt är talande. Första myntet visar en karta över hela jorden. Världsherravälde är deras mål. Sedan har vi en avbildning av ett sädesslag, det påminner om ett Israeliskt mynt. Likaså myntet med palmerna påminner om ett Israeliskt mynt. Det fjärde myntet avbildar al-Aqsamoskén vilket visar Islamska statens huvudmål, Jerusalem. Sista myntet visar Umayyadmoskén i Damaskus.

Deras mynt får mig att tänka på Upp. 13:17 som säjer att ingen ska kunna köpa eller sälja utan ett märke på handen eller pannan. Märket använder de redan. Det är profeten Muhammeds sigill som finns på deras svarta flaggor. Sigillet finns också som ett märke på handen. Blir nu valutan verklighet så kan ingen köpa eller sälja inom de områden de kontrollerar då ingen annan valuta blir giltig. Med tanke på hur Islamska staten agerat fram till idag är det inte svårt att tänka sig att bara rättroende muslimer får rätt att nyttja valutan. De försöker skapa kontroll genom sina mynt av silver och guld men det kommer inte att hjälpa dem, inte heller Israel som sluter förbund med dem.

Hes 7:19

De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. De skall inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det, ty det har för dem varit en orsak till synd.

Trots att vi inte är i vedermödan än så tycker jag mig ändå i detta se flera tecken på Vilddjuret från jorden som Uppenbarelseboken beskriver.

Upp. 13:15-17

Och det [Vilddjuret från jorden] fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

  • Islamska staten dödar med svärd den som inte tillber. (Upp. 13:10)
  • Ordet "tillbad" (proskyneō) - att nudda pannan i marken och visa vördnad.
  • Märket på handen finns idag.
  • Med planerna på en valuta kan ingen köpa eller sälja utan märket.
I dag ser vi alltså terrorgruppen, Islamska staten, med svarta flaggor uppstå vid floden Eufrat. En terrorgrupp som med profeten Muhammeds sigill på sina flaggor strider i Allahs namn. Muhammed hade på sin tid vita flaggor vid sitt krigståg. Det för mina tankar till Sakarjas och Uppenbarelsebokens vita och svarta hästar. Sakarja skriver: "Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet, och de vita följer efter dem".

Nordlandet eller landet i norr vet vi av Jer. 46:10 att det ligger vid floden Eufrat. Att Islamska staten föddes vid floden Eufrat i Irak är ingen tillfällighet. Det går efter det profetiska ordet.

Jer. 6:22-23

Så säger HERREN: Se, ett folk kommer från landet ('erets) i norr, ett stort hednafolk reser sig vid jordens ('erets) yttersta ände. De bär båge och lans, de är grymma och skoningslösa. Deras röst är som havets dån, och på sina hästar rider de fram, rustade som kämpar till strid mot dig, du dotter Sion.

Hednafolket kommer från jordens yttersta ände. "Jorden" ('erets) betyder både hela "jorden" men också "landet", och då avses det land som Gud lovade Abraham. Det Löfteslandet sträcker sig ända fram till floden Eufrat. Så man kan lika gärna säga att det stora hednafolket som bor runt Eufrat kommer från Löfteslandets ('erets) yttersta ände, och grymma och skoningslösa är de.

Tage Bergman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar