fredag 12 december 2014

2015 - Uppryckelse och Vedermöda


 
Ta gärna del av det sista inlägget i 2014 på sidan Jesus Kommer Snart. Det är ett inlägg som både ser tillbaka på det år vi har haft, men samtidigt ser framåt mot 2015 som vi är på väg in i.


Efter att på ett speciellt sätt har fokuserat på tidens tecken det här året, så kan jag bara konstatera att vi lever i hög profetiska tider. I 2012 skrev jag ett inlägg som heter; En upptrappning mot vedermödan, och 2014 har inte varit ett undantag. Tvärtimot så har de senaste åren, och speciellt 2014 varit en tydlig upptrappning där vedermödans tecken har blivit allt tydligare.

Vi har i 2014 sett tydliga tecken i världsekonomin, i konflikten mellan Ryssland och Ukraina, i den oroliga situationen i Mellanöstern, genom naturkatastrofer och våldsamma virusutbrott. Varje enskilt tecken, varje profetisk händelse, och Guds Andes vittnesbörd talar gemensamt om en enda sak: Jesus kommer snart tillbaka.

Vedermödan och Uppryckelsen går hand i hand

Det är inget tvivel om att vi är med hastiga steg på väg mot vedermödans tid, och själva avslutningen på denna tidsålder. Det betyder samtidigt att vi för allvar börjar närma oss, och kan förvänta att Herren kommer att hämta sin väntade och vakande brud.

Det mörker vi upplever i världen och hoppet om Jesu återkomst går hand i hand. När mörkret tilltar, ger det oss samtidigt hopp att Herren snart ska komma tillbaka för att hämta oss hem. Det är ett levande hopp om vår förlossning, och vår kommande härlighet.

Jesus kommer snart!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar