fredag 20 maj 2016

Är de två vittnena på plats i Jerusalem i dag?


 
Upp 11:3 – Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.” Dessa är de två olivträden och två ljusstakarna som står inför jordens Herre.

I
början av vedermödan kommer två profetiska vittnen att träda fram, och kommer att vittna med stort kraft och myndighet i Jerusalem.
Lever dessa vittnen i dag? Är dom redan på plats i Jerusalem, och är Herren igång med att förbereda sina tjänare för den uppgift dom har i den tid som ligger framför oss?

Antikrists två ansikter
Antikrist kommer att vara verksam i 7 år, men hans verksamhet kommer att ha två olika ansikten, i dels den första och sista delen av vedermödans tid.

I första delen kommer han att vara en vän till Israel och en samarbetspartner. I den sista delen kommer han att visa sin rätta natur, och kommer att inleda den sista delen av vedermödan med att bryta förbundet med Israel och starta en förföljelse av judarna för att utrota det judiska folket.

Vilka är dessa två vittnen?


Vi läste att dessa är de två olivträden och två ljusstakarna som står inför jordens Herre.

En tolkning går ut på att det är Enok och Elias som kommer att träda fram i den sista tiden, med det argument att de två aldrig fick möta en fysisk död då Gud tog dem levande upp till himlen. En annan uppfattelse är att dessa två vittnen skulle vara Moses och Elias, som då skulle komma tillbaka i ändens tid. Det var dessa två personer som uppenbarades på förklaringsberget, och som talade med Jesus inför lärljungarna.

Under och tecken
Det finns vissa likhetstecken mellan de under och tecken som följer de två vittnena som vi också hittar i Moses och Elias tjänst. Moses gjorde vatten till blod, vilket också de två vittnena kommer att göra. Elias höll tillbaka regnet i 3,5 år och det samma har dessa två vittnen fått makt att göra. På samma sätt som Elias fick eld att falla ner från himlen, så kommer det eld ut ur de två vittnens mun som förtär deras fiende. De kommer också att ha makt at slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

Oavsett vilken identitet de två vittnen kommer att ha, kan vi tydligt se att det är två profeter som står i tjänst för Gud, och som på ett speciellt sätt stödjer det judiska folket.

Tiden för de två vittnena

Det finns olika tolkningar när vi kan förvänta oss de två vittnena att träda fram i tjänst. En del menar att det sker i den första delen av vedermödan, och andra att deras tjänst är i sista delen av vedermödan, som också är den stora nöden. Jag tror att vi kan förvänta oss att se dessa två vittnen i den första delen av vedermödan, ungefär samtidigt som Antikrist träder fram vid det första sigillet.

Dessa två kommer att varna för Antikrist, och att inte låta lura sig av den falska världsfrälsare som Antikrist kommer framstå att vara. När andemakten från avgrunden besätter Antikrist i mitten av vedermödan, och  när Antikrist intar och ockuperar Jerusalem, dödar han och slår ihjäl dessa två vittnen.

De två vittnena beskrivs som vittnen, profeter och klädda i säck. Det betyder att de är utsända av Herren för att förkunna för judarna att de ska omvända sig och göra bot, just för att de vet att de som tar Antikrist märke är förlorade.

Jesu tjänst och gärninger

Det finns vissa likhetstecken mellan de två vittnena och det liv och de gärningar Jesus gjorde:

Båda blir sända till judefolket – Joh 1:11-12

Båda får en bestämd uppgift av Fadern – Joh 1:29

Båda fick en fastsatt tid att verka i – Luk 13:32

Båda förkunnar bot, omvändelse och dom – Matt 4:17

Båda beskyddar judarna – Matt 23:37

Båda blir avlivade – Matt 27:50

Båda uppstår igen från de döda – Matt 16:21

Båda far upp i himlen – Apg. 1:11

Båda blir till frälsning för en del av judarna – Gal 4:4-5

De två vittnens död och uppståndelse

Då det finns vissa likheter mellan de två vittnens tjänst och Jesu tjänst, som Antikrist säkert är väldigt medveten om, så kommer kropparna få lov till att ligga kvar på Jerusalems gator efter att de är döda, så att alla kan komma och se att deras kroppar och kontrollera att de är döda.

Ingen kommer att kunna skada eller döda de två vittnena, innan dess att de har fullfört sin uppgift. Till och med deras uppståndelse kommer att bli till välsignelse för Israel. Dom som inte blir dödade i den stora jordbävningen i Israel vid de två vittnens uppståndelse kommer att ära himlens Gud (Upp 11:13)

Upp 11:12 – Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: ”Kom hit upp!” Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem.

Varje människa, varje domsslut, och Antikrist själv, tjänar Guds syften i den sista tiden för att fullborda hans ord. Det betyder att Herren är huvudarkitekten och har full kontroll över ändtidens utveckling. Han tillåter inget annat ske än det som han har tänkt och planlagt ska ske i rätt ordning, i rätt tid och på rätt sätt.

Ändetidens löften får bokstavligt talat sin uppfyllelse i dag inför våra ögon. Genom att Herren fullborda dessa löften bevisar han att han har allt, och hela ändetidens utveckling i sin hand

Jesus kommer snart

3 kommentarer:

 1. En härlig fråga. Ett givakt !

  Men vad beror det på att Herren godkänner karaktären av dessa vittnens tjänst i det här läget, efter att ha underkänt sådan verksamhet tidigare, då han tillrättavisade de lärjungar som ville slå sig på sådant (Luk. 9:54 - 55) ?

  Är de två vittnena inte bara "två olivträd och två ljusstakar", utan dessutom "två fötter" ? Guds två fötter ! Som Han "skuddar stoftet av", sedan Han har blivit avvisad av den värld som Han själv skapat..(Matt. 10:14)

  SvaraRadera
 2. Herre min skapare titta vad jag har hittat ni kommer inte tro era ögon
  DE TVÅ VITTNEN ÄR SÅ KLART OCH ÖPPET MOSE OCH ELIA
  MIKA KAPITEL 7 VERS 14 TILL 20 HANDLAR OM MOSE
  MALAKI KAPITEL 4 VERS 5 TILL 7 HANDLAR OM ELIA
  MOSE OCH ELIA ÄR DE TVÅ VITTNERNA

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Det finns många olika tolkningar med hänsyn till dessa två vittnen, och både Mose och Elia är ofta två som är nämnda. Om vi nu är så långt som vi tror när det gäller ändetidens utveckling, så tror jag personligt att dessa två är på plats redan nu, och klara till att verka så snart att den sista årsveckan börjar.

   Guds rika välsignelse
   Mikael

   Radera