söndag 23 november 2014

Kommer Israel att anfalla Iran?


 
I den redan spända situationen i Mellanöstern, så är Irans kärnenergiprogram åter igen i fokus, och skapar ännu mer osäkerhet.    
Efter flera års förhandlingar om Irans kärnvapenprogram har det i den sista veckan pågått förhandlingar om Irans kärnenergiprogram. I flera år har omvärlden, och särskilt Israel utryckt bekymmer över att Iran skulle kunna använda sitt kärnenergiprogram till att ta fram kärnvapen. I 2010 uttalade Netanyahu att Iran är det största hotet mot världen.

Iran vill ha rätt till att fortsätta anrika uran och vill till och med utvidga sitt program. Många menar att det vi ser nu är en historisk överenskommelse, och att det är nu eller aldrig. Men Israel har klart utryckt att inget avtal är bättre än ett dåligt.
Iran och Ryssland tecknar kontrakt

Ryssland tecknar kontrakt med Iran om kärnreaktor, och önskar att stå som en garanti för ett kommande avtal. Där ska Ryssland förvandla uranet till bränslestavar för det Iranska kärnkraftverket Bushehr. Det är ironiskt att ett Israel fientligt land som Ryssland skulle vara en säkerhet och en garanti för Israel.
I flera år har Ryssland utryckt sitt stöd till Iran, och hävdat Irans rätt att utveckla fredlig kärnkraft. När Ryssland och Iran hittar varandra, så är det helt i linje med Guds ord, där vi kan se Israels kommande fiender. Iran kommer att vara ett av de länder som kommer att anfalla Israel i Gog/Magog kriget för att tillintetgöra det judiska folket.  

Israel drar ett streck i sanden
http://www.jpost.com/International/Exclusive-Cornered-but-unbound-by-nuclear-pact-Israel-reconsiders-military-action-against-Iran-382541

Men ett dåligt avtal med Iran, kan tränga upp Israel upp i ett hörn, där man är tvungen till en militär aktion mot Iran. Israel är omringat av fiender som vill utplåna landet Israel och tillintetgöra det judiska folket.
Netanyahu har i många år placerat den här frågan högst upp på dagsordningen, för att göra världen uppmärksam på denna hotbild. Regimen i Teheran utslungar regelbundet våldsamma hotelser mot den judiska staten. Ett nukleärt Iran är en av de allvarligaste saker som kan hända Israel. Om Iran får kärnvapen skulle livet för Israel bli mycket osäkert, och hela deras existens är hotad.

Det är osäkra tider för Israel, och vi får be om beskydd för Israel och det judiska folket.  
Jesus kommer snart

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar