tisdag 20 augusti 2019

Uppryckande och väckelseMin personliga tro och överbevisning, är att en av de största väckelser eller uppvaknande sker just efter själva bortryckandet av församlingen, Jesu Kristi brudeskara. Ett av själva syftet med vedermödans tid, är att ge människor en möjlighet att omvända sig till Jesus, och välja honom i stället för det antikristliga system som kommer att sättas fram. Evangeliet om riket kommer att gå ut, och kommer tvinga människan till att ta ställning.

Profetia om jordbävning och väckelse

På hemsidan ”Charisma Magazine” delas ett vittnesbörd av en kvinna som under flera år har sett visioner och upplevt tilltal om en kraftig jordbävning i området kring Kalifornien i USA. Jordbävningen skulle vara så stor, att den ur en ekonomisk och känslomässig synpunkt, skulle beröra hela landet, och kommer att utlösa depression och mörker. Men sedan fortsätter profetian, att ut ur denna ödeläggelse, skulle en väckelse bryta ut.

Det påminde mig om en del profetiska ord som kommer florerar, att i förbindelse med uppryckandet skulle det just ske en kraftig jordbävning. Om det är denna jordbävning som är på väg, är det så den väckelse som bibeln talar om kommer att utlösas efter det att församlingen är borta? Då kommer nämligen ett av världens största uppvaknande och en massiv väckelse att ske över hela vår värld.

Globalt uppvaknande

Uppryckandet kommer att skaka den här världen, men kommer samtidigt vara ett tydligt vittnesbörd, som kommer att peka på bibelns trovärdighet och Guds rättfärdighet. Det plötsliga försvinnande av milliontals människor, kommer att utlösa ett globalt uppvaknande där många människor kommer att ge sina liv till Jesus, av både ofrälsta och kvarlämnade kristna. Priset kommer att bli högt, och många av dessa människor som vaknar upp, kommer att få ge sina liv i denna period, där de omkommer genom förföljelse, eller genom de många domslut som går ut över jorden.

Ett av syftet med vedermödans tid, är att ge människor en möjlighet att omvända sig till Jesus, och välja honom i stället för det antikristliga system som kommer att sättas fram. Evangeliet om riket kommer att gå ut, och kommer tvinga människan till att ta ställning.

Avslutning

Människor som är kvarlämnade i vedermödan, är inte förkastade för evigt, men älskade och dyrbara inför Herren. Om dessa ger akt på Herrens kall och överlämnar sina liv till Jesus, kommer Herren på ett helt särskilt sätt att vara med dessa i den svåra tid som ligger framför.

Herren kommer aldrig att lämna eller överge dem, men kommer att ge den kraft de behöver i det lidande och den prövningens stund dom kommer gå igenom. Den som är trofast till döden, får löftet om livets krona och kommer att belönas med evigt liv.

Jesus kommer snart!


Källa: 


         


2 kommentarer: