lördag 18 februari 2023

Jakobs 7 barn med Lea – Messias och 1000-års riket

 


Jakob, vars namn Herren ändrade till Israel, fick i allt 7 barn med sin ena hustra Lea. Jakob är en förebild på Israel och de löften och välsignelser som Herren gav det judiska folket. Genom Jakobs barn med Lea, ser vi olika sidor av den utlovade Messias, Jesu första komma till Israel och sedan 1000-års riket. Herren bekräftar med andra ord sina planer med sitt egendomsfolk, genom betydelsen av deras namn. 

Ruben

1 Mos 29:32 - Lea blev havande och födde en son som hon gav namnet Ruben, för hon sade: "HERREN har sett mitt lidande. Nu kommer min man att älska mig.”

Ruben var den förstfödde och namnet betyder ”se, en son”. Det här är en bild på Messias, som både var Gud och människa, som kom till världen som ett litet barn, för att frälsa både judar och hedningar. Fadern bekräftar detta och proklamerar att ”Du är min Son, jag har fött dig i dag (Psaltaren 2:7)

Simeon

1 Mos 29:33 - Och hon blev havande igen och födde en son. Då sade hon: "HERREN har hört att jag inte är älskad. Därför har han gett mig den också.” Och hon gav honom namnet Simeon

Efter Ruben föddes Simeon. Simeon brukar översättas med ”bönhörelse”. Den som hörde Messias budskap och kom till tro på honom, fick del av Guds rike.

I Psaltaren 81:9 uppmanas Israel att lyssna på Herren. ”Hör, mitt folk, jag vill varna dig! Israel, om du bara ville lyssna på mig!” I Uppenbarelseboken 3:20 så uppmanar Herren på samma sätt församlingen att höra Herrens röst. ”Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Levi

1 Mos 29.34 - Sedan blev hon havande igen och födde en son. Då sade hon: ”Nu ska äntligen min man hålla sig till mig. Jag har ju fött honom tre söner.” Därför fick han heta Levi

Jakobs tredje barn med Lea var sonen Levi. Det betyder ”fäst vid”, ”sammanbunden” eller ”tillgiven”. På engelska ”united” (förenad).  

Den som förenar sig med Messias blir frälst. ”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är blodröda ska de bli snövita, om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull”. I rikets tid så kommer Herren att samla och förena hela Israels hus. Varje enskild jude kommer att vända tillbaka till det utlovade landet. ”Han ska resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn

Juda

1 Mos 29:35 - Och hon blev havande igen och födde en son. Då sade hon: ”Nu vill jag tacka HERREN. Därför gav hon honom namnet Juda

Juda är den fjärde sonen som Jakob fick med Lea. Namnet Juda betyder ”prisad”, ”lovordad” eller ”hyllad”

Kung David och Jesus var avkomling till Juda. Både judar och hedningar ska prisa Jesus från Nasaret, som judarnas konung och världens frälsare. ” Herre, jordens alla kungar ska tacka dig när de hör din muns ord. (Psaltaren 138:4). ” Och de sade med stark röst: "Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången!" (Upp 5:12)

Isaskar

1 Mos 30: 18 - Då sade Lea: ”Gud har gett mig lön för att jag gav min slavinna åt min man.” Och hon gav honom namnet Isaskar.

Isaskar, som är den femte sonen med Lea, betyder ”det finns gottgörelse”, ”betald”.

Det här betyder att Jesus var den lön, gottgörelse eller betalning som Fadern måste ha för att försona världen med sig. När Herren försonade sig själv med människan på korset, så var det ett offer som gäller alla människor – jude som hedning. ”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes 53:5)

Sebulon

1 Mos 30:20 - Då sade hon: ”Gud har gett mig en god gåva. Nu ska min man bo hos miG, eftersom jag har fött sex söner åt honom. "Och hon gav honom namnet Sebulon.

Sebulon var den sista sonen som Lea fick med Jakob, där namnet betyder bland annat ”bo” eller ”bostad”.

Det betyder att efter 6000 år kommer Messias tillbaka till sitt folk för att vara tillsammans med dem. Herren proklamerar att ”detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo ibland Israels barn för evigt (Hes 43:7). I Psaltaren 132:13 så ser vi Herren hjärta och längtan efter att bo hos sitt folk ”Ja, Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning: 14 "Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, hit längtar jag”.

Diana

1 Mos 30:21 - Därefter födde hon en dotter och gav henne namnet Dina.

Till sist fick Lea en dotter som fick namnet Dina. Dina betyder ”dom” eller ”rättvisa”.

I 1000-års riket så kommer Herren att både döma och styra över hela världen. Han kommer att sätta sin tron i Israel för att regera i kraft och rättfärdighet. Psaltaren 96:13 proklamerar ”han kommer för att döma jorden (Israel). Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.”

Israels Messias och världens frälsare

På ett fantastiskt sätt ser vi Herren som kom för att frälsa, bönhöra och förena världen med sig. Samma Gud kommer samtidigt att samla Israel, sätta sin tron i Jerusalem för att regera i all sin makt. Herren kommer äntligen att bo hos människorna.

Det här är en del av Herrens 7000-åriga plan med människan. Där det sista årtusendet är där Herren kommer att upprätta sitt rike på den här jorden. Men det är inte bara i Jakobs sju barn vi ser Guds plan, men också i den första versen i bibeln

Herrens 7000-åriga plan i den första versen i bibeln

1 Mos 1:1 – I begynnelsen skapade Gud himmel och jord

I den hebreiska grundtexten står det ”Bereshit barah elohim et hashamayim we-et haeretz”. Den första bokstaven i det hebreiska alfabetet är ”Alef”. Det står för Guds visdom, och bokstaven förekommer 6 gånger i denna första vers. Det är en symbol på de 6000 år som måste passera innan vilodagen, som är det sjunde årtusendet. Samtidigt så ser vi att den första versen består av 7 ord, som är en bild på de 7000 år som ingår i Herrens 7000-åriga plan med människan.

Det gick ca. 2000 år från skapelsen till Abraham och det gick cirka 2000 år från Abraham till Jesus. Det kommer att gå cirka 2000 år från Jesu första och andra komma. Det sista årtusendet är tusenårsriket.

Herrens bestämda tid

Gal 4:4-5 – Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5 för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. 

När Herren förkunnar att Gud sände sin son, när tiden var inne, så var det också det som hände, för Guds ord talar alltid sanning. När tiden var inne fullbordade Herren sitt ord genom att sända Jesus till den här världen.

På samma sätt så kommer Herren återigen att sända sin Son tillbaka till den här jorden, för att hämta sin blodköpta brud och församling. Vi närmar oss den bestämda tiden och Jesu dyrbara återkomst.

Maranatha

Mikael

14 kommentarer:

 1. AMEN Herren kom Frid broder tack för allt du delar

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack och jag önskar också dig Herrens underbara frid och välsignelse

   Maranatha

   Mikael

   Radera
 2. Ryssland börjar med kärnvapenövnignar

  Strax före Bidens besök i Europa började Ryssland storskaliga övningar av sina strategiska kärnvapenstyrkor. Under tiden har Vita huset sagt till Zelenskyy att förbereda sig för en stor rysk offensiv nu. Nato varnar för en attack om Ryssland skulle utföre någon form för attack

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/russia-commences-nuclear-attack-drill-nato-warns-of-attack-if-they-perceive-russian-actual-attack

  Mikael

  SvaraRadera
 3. Det ser ut som att Ryssland förbereder flygvapnet och det ville vara en ytterligare eskalering i kriget. Precis som vi har konstaterat många gånger, så sker det en allvarlig och snabb utveckling.

  Den här våren är och blir lika profetisk högaktuell som förväntad. Uppryckandet och den sista årsveckan känns väldigt nära.

  https://www.svd.se/a/ja1n9q/konflikten-mellan-ukraina-och-ryssland-har-ar-senaste-nytt

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
 4. Putin har precis hållit ett uppmärksammat tal i Moskva, nästan precis på årsdagen av krigets början.

  Putin anklagar bland annat västvärlden för att sträva efter en ”global konflikt”, det är så vi ser det och vi kommer att svara på ett lämpligt sätt.”

  Inget tyder på att ett fredsavtal är på väg, men bara en ytterligare eskalering.

  https://www.di.se/nyheter/putin-vast-stravar-efter-global-konflikt/

  Mikael

  Mikael

  SvaraRadera
 5. Här är en väldigt intressant video (på engelska) som visar hur tidigare jordbävningar i Turkiet kan vara knutna till de två första världskrigen.

  https://www.youtube.com/watch?v=qHzNdsCnhrU

  Turkiet upplevde en jordbävning i 1914 på 7.0 på richterskalan i 1914. Samma år som det första världskriget inleddes.

  Turkiet upplevde sedan en jordbävning i 1939 på 6.3 på richterskalan. Det var samma år som det andra världskriget började.

  Men det som är gemensamt för dessa är att båda jordbävningar hände på en judisk högtid.

  I år 2023 fick vi en jordbävning på hela 7.8 på richterskalan. Och precis som de två andra, hände det på en judisk högtidsdag. Kan det vara ett tecken på att det tredje värlskriget bryter ut i 2023? Många tecken pekar på ett fullständigt sammanbrott mellan öst och väst. Men det betyder också att vi närmar oss Jesu återkomst och vårt kommande hopp.

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
 6. Johannesevangeliet 21

  15 När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "För mina lamm på bete."
  16 För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son. Älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "Var en herde för mina får."
  17 För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son. Har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?", och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete.

  Jesus vänder sig till Petrus, för att få honom att bekräfta sin kärlek till sig. Tre gånger ställer Jesus den avgörande frågan –”Älskar du mig”? Alla tre gångerna svarar Petrus –”Du vet att jag har dig kär”.

  Men i och med att Herren upprepar frågan till Simon, så verkar det som att Herren inte får det svar han önskar. De två första gångerna Herren frågar, så använder Herren ordet ”agape”. Ordet betyder ”att älska oförbehållsamt”, en osjälvisk kärlek som längtar efter. Det är samma ord som används i Joh 3:16 när Guds ord ska beskriva Herrens kärlek till den här världen. ”Ty så älskade (Agape) världen att han utgav sin ende Son”.

  Men varje gång att Herren frågar Petrus om denna betingelseslösa kärlek, så svarar Petrus –”Du vet att jag har dig kär (phileo). Ordet ”phileo” används i relationen i intim vänskap och broderlig kärlek.

  Tredje gången frågar Jesus om Petrus älskar (phileo) honom, och Petrus svarar med samma svar, att han har honom kär (phileo).

  Man kan märka Herrens längtan, när han frågar efter Petrus hjärta. Denna svartsjuka kärlek som önskar ett gensvar på samma sätt som den han själv ger. Ett gensvar som säger ”ta hela mitt hjärta och gör det till ditt” och ”du är allt vad jag äger, har och älskar i den här världen”.

  Även om inte Petrus gensvarade med "agape" just i det ögonblicket, så är jag säker på att det kom. Senare gav Petrus både sitt liv i tjänst för Herren men också som martyr. Herren blev Petrus allt och ett.

  Mikael  SvaraRadera
 7. En rysk propagandist har i statlig tv hävdat att USA har förklarat krig mot landet efter rapporter om Vita husets godkännande av riktade attacker på Krim.

  https://www.newsweek.com/russian-state-tv-says-us-has-declared-war-after-crimea-comments-1782239

  Mikael

  SvaraRadera
 8. Vi upplever ännu en stor nyhet som kan ha stora konsekvenser på utvecklingen i Ukraina och resten av världen:

  Vladimir Putin meddelade i sitt tal att Ryssland tillfälligt lämnar kärnvapenavtalet New START mellan Ryssland och USA som regler antalet kärnvapenstridsspetsar

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/putin-ryssland-drar-sig-tillbaka-fran-nedrustningsavtal

  Det här är med andra ord ännu en spik i kistan för fötroendet mellan Ryssland, USA, Nato och väst.

  Här är en utombiblisk profetia, som en amerikansk broder fick förra året, som kan handla om precis den här situationen. De ord som brodern fick var:

  -when those in charge says they will pull out of the deal, look up

  -när de ansvarliga säger att de vill dra sig ut ur avtalet, titta upp.

  https://www.youtube.com/watch?v=sYnzD6WXgTY&t=24s
  (9 min 53 sek in i videon)

  Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera
 9. Putin upphäver samtidigt dekret som underbygger Moldaviens suveränitet i separatistisk konflikt. Moldavien blir därmed också extra utsatta.

  https://www.reuters.com/world/europe/putin-cancels-decree-underpinning-moldovas-sovereignty-separatist-conflict-2023-02-22/

  Mikael

  SvaraRadera
 10. Ett jättefartyg med rysk fossilgas anlöper Nynäshamn i morgon!

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5BWnM1/jattefartyg-med-rysk-gas-pa-vag-till-sverige-pa-krigets-arsdag

  SvaraRadera
 11. Kära Syskon,

  Om det här stämmer så är det en avgörande nyhet, som pekar på det som vi har varnat om i lång tid. Egentligen kräver det sitt eget inlägg, men jag tvivlar på att det bli klart till i morgon.

  Det är TASS - som är Rysslands informations- och telegrambyrå har följande meddelande efter Wang Yi´s besök i Ryssland. Wang Yi reste från Kina till Europa och avslutade sin resa i Moskva. Tass skriver följande:

  "China ready to join forces with Russia to decisively defend national interests "

  "Kina är redo för att sluta sig till ryska trupper för att försvara nationella intressen"

  "Vi är redo att gå samman med den ryska sidan, i enlighet med högnivåavtalen, för att beslutsamt stå upp för nationella intressen och dygder och främja ömsesidigt fördelaktigt samarbete på alla områden."

  Skulle det här stämma som den ryska nyhetsbyrån talar om, så är vi på väg till att se ett uppfyllande av utombibliska profetior. Vi ser samtidigt hur tredje världskrig kommer att utspela sig: USA/Väst mot Ryssland och Kina

  Vi kan inte vara i tvivel längre om hur långt vi är på Herrens profetiska tidslinje. Det tredje världskriget är runt om hörnet, tidstecken ropar ut om Herrens komma och när som helst kommer Herren att hämta sin församling för att rädda oss från den kommande vreden

  Hör ropet från Herren: - Jag kommer mycket snart!

  https://tass.com/world/1580047

  Mikael

  SvaraRadera
 12. Jag tittar på klockan många gånger om dagen, men vid ett tillfälle i går, så stod klockan på 5:11. Jag vet inte vad talet 511 står för i bibeln, men jag visste med det samma att jag skulle undersöka saken.

  När jag slog upp talet 511 i strongs blev jag både överraskad men också bekräftad. Talet betyder följande:

  higher, to a more honorable place (at the dinner table). of motion, to a higher place, (up higher) of rest, in a higher place, above

  högre, till en hederligare plats (vid middagsbordet). av rörelse, till en högre plats, (upp högre) av vila, på en högre plats, ovanför

  Vi är på väg högre upp, till en hedeligare plats, till ett dukat festbord, till en plats av vila. Herren bekräftar på ett underbart sätt det som håller på att ske. Vi är på väg hem, kära syskon.

  https://biblehub.com/greek/511.htm

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
 13. Jordbävningen i Turkiet hände strax efter klockan 4 på morgonen lokal tid. Vid denna tidpunkt sov de flesta och blev fångade i betongen när husen rasade samman. Stora skador på många hus och elektricitet och vatten är borta i flera kvarter.

  https://www.youtube.com/watch?v=nikTGwzUBtk
  https://www.youtube.com/watch?v=QC2OnLHeVmM

  SvaraRadera