torsdag 15 oktober 2015

Islamiska staten och det tredje sigillet


Upp 6: 5-6 - När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

Ett naturligt resultat, som kommer i kölvattnet av det andra sigillet som förlöser en svår tid av krig och ödeläggelse över jorden, är svält. Det grekiska ordet för hunger här är”limos”, och betyder helt enkelt hunger och svält.

Johannes såg denna ryttare, och han hade en våg i sin hand. Han får veta värdet på maten i förhållande till en dagsration. En denar var så mycket som en vanlig arbetare tjänade på en dag, och det var alltså priset för ett mått (liter) vete, eller tre mått korn.

ISIS och en ny mynt-sort

Det som kan vara intressant här och i förbindelse med det tredje sigillet, är att det mynt som ISIS har tagit fram är just denar. Dinar är den samma mynt-sort som uppenbarelseboken använder för att beskriva den hungersnöd som ska komma över världen.

Islamiska staten

I 2014 skrev min gode vän Tage Bergman ett intressant inlägg, där han skriver om den Islamiska staten och den valuta de önskar att införa. Tage skriver:

”På kort tid har den Islamska staten blivit en faktor att räkna med i Mellanöstern. Deras senaste idé är att skapa en egen valuta som ska gälla inom det område de kontrollerar. Mynten kommer att vara helt i guld, silver och koppar. De avbildningar de har på sina mynt är talande. Första myntet visar en karta över hela jorden. Världsherravälde är deras mål. Sedan har vi en avbildning av ett sädesslag, det påminner om ett Israeliskt mynt. Likaså myntet med palmerna påminner om ett Israeliskt mynt. Det fjärde myntet avbildar al-Aqsamoskén vilket visar Islamska statens huvudmål, Jerusalem. Sista myntet visar Umayyadmoskén i Damaskus”.

Hela inlägget kan läsas här:
http://denytterstatiden.blogspot.dk/2014/11/islamska-staten_27.html

Ett kalifat med egen valuta

Flera bilder på sociala medier, tyder på att IS nu är klara att använda sin egen valuta inom det territorium som terrorgruppen förklarade som ett kalifat i fjol. Deras egna islamiska dinarer i guld, silver och koppar skulle ”befria” den muslimska världen från det ”sataniska globala ekonomiska systemet”.

På mynten skulle finnas ett arabiskt budskap i linje med ”den islamiska staten” som är baserat på profeternas lära. Mynten tas troligen i bruk snarast, då IS är inställda  på att fira sin första årsdag av det kalifat som dom förklarade den 29 juni 2014.


Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar