söndag 19 februari 2017

En ny himmel och en ny jord


Upp 21: 1-2 - Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Vi lever i vårt saliga hopp, och vi lever i tron på att Herren en dag kommer att göra allting nytt. Vi väntar på evigheten, den åttonde dagen, och ett liv tillsammans med Herren. Den gamla himlen och jorden kommer att vara borta, och Herren kommer att skapa en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet, helighet och Gud själv kommer att bo tillsammans med sitt folk.

Hebreiska ordet för himmel

Det hebreiska ordet som är översatt till vårt ord ”himmel” har flera olika betydelser:

Den första är den himmel som vi ser, som också är luften eller atmosfären. I det sammanhanget så betyder himlen ordagrant ”höjderna”. Det grekiska ordet för himlen är ”Ouranos” som avser något som upplyft eller högt. Himlen här är luften eller atmosfären där molnen samlas. 1 Mos 1:1

Den andra himlen är rymden med stjärnor och planeter – Den plats som är mellan jorden och Guds himmel. Det är här att Satan och hans änglar har sitt tillhåll. 1 Mos 1:14-17

Den tredje himmel är Guds och hans heliga änglars bolig, som även är kallad den tredje himlen (2 Kor 12:2). Herren kommer en att skapa en ny jord och en ny himmel, där rättfärdighet bor (Upp 21)

Den tredje består

De två första himlarna kommer att förgå, men den tredje, Guds himmel, kommer att bestå till evig tid. (2 Pet 3:10) När Johannes får sin vision om ändetiden, så ser han det ”Nya Jerusalem” komma ner från himmelen.

I fullbordan av allt kommer Gud att skapa nya himlar och en ny jord. Herren kommer att slå i hop sin himmel, med ett nytt universum för att skapa en perfekt boplats, som kommer att vara vårt hem för evigt.

Himlens härlighet

Med andra ord, himmelriket där Gud bor, kommer att expendera till att omfatta hela universums skapelse, som kommer att formas och förvandlas till en perfekt och härligt domän, som passar för himlens härlighet. (2 Pet 3:13, Jes 65:17-19)

Himlen kommer att vara en värld av pefekt lycka, utan tårar, smärta och sorg, där det inte finns någon olycka. Det är en plats där Guds folk kommer att bo tillsammans för evigt, där det inte finns någon effekt av varken synd eller ondska.

En ny jord

Precis som att de himlar vi känner till, har också denna jord genomgått dramatiska förrändringar sedan skapelsen. Man kan faktiskt säga att just nu så lever vi på ”jord nr 3”, samtidigt som Guds ord talar om att det kommer ytterligare två.

Den första jorden

Den ”första jorden” var i begynnelsen när Herren skapade himmel och jord. Allt skapades perfekt, och i fullständig harmoni i alla aspekter. Men på grund av människans synd och uppror kom skapelsen under förbannelse.

Den ”andra jorden” är från Adam till Noa. Även att synden förde med sig radikala ändringar så var det ändå stor skillnad på den jord vi känner i dag. Människan levde betydlig längre, och innan syndafloden var jorden beskyddad på ett helt annat sätt än det var efter. Hela jorden var som ett stort växthus, där det var stor vegitation överallt, även vid polerna. Det var troligtvis bara en ända stor landplatta också.  

Den ”tredje jorden” var en produkt av syndafloden. Precis som synden så orsakade syndafloden radikala förrändringar på jorden. Luften förrändrades, och kontinenterna som vi känner det i dag formades. Det beskyddande himlen av damp var så förstörd att de ultravioletta strålar började nå jorden med högt nivå. Människans genomsnittsålder började drastiskt falla. Först till 120 år, och sedan till cirka 70 år.

Tusenårs rikets jord

Nästa gång vi kommer att uppleva en radikal förrändring av denna jord, och vi får en ”fjärde jord” är vid Jesu synliga återkomst och vi går in i 1000 års riket.

Vid Jesu återkomst kommer vi också se massiva jordbävningar och övernaturliga fenomen på himlen. Skapelsen kommer återigen att bli upprättad, och leva i harmoni. Dalarna kommer att höjas, och bergen kommer att försvinna. Atmosfären runt jorden kommer att bli upprättad så levnadsåldern igen kommer att ändras. Den som dör ung dör först vid 100 års ålder. Döda havet kommer återigen att få liv (Hes 47:1-9).

I Jesaja 11 får vi en bra bild på skapelsen under 1000 års riket, där vi ser både djur och skapelsen är förrändrad. Skapelsens frälsning är bland annat beskriven i Jes 65:17, där Jesaja ser en ”ny himmel och en ny jord”.

Den sista jorden

I slutet av 1000 års riket kommer ett sista uppror mot Herren, där Herren slutligen och en gång för alla besegrar Djävulen och hans anhängare. Herren kommer att ta de förlösta bort från jorden, och beskydda dem i det nya Jerusalem, och han kommer därefter att rena jorden med sin eld. (2 Pet 3:10-13).

Därefter kommer den sista jorden, som också är evigheten. En fullständig upprättad jord och himmel, som är evigheten tillsammans med Gud och de heliga. Både GT och NT talar väldigt lite om den eviga jorden som Gud kommer att skapa efter 1000 års riket.

Evigheten

De flesta bibelord talar om både jord och himmel under själva 1000 års riket, och inte så mycket efteråt.

Orsaken till att vi inte får veta så mycket om själva evigheten, är att syftet och fokus på evigheten är att de förlösta kommer att vara tillsammans och leva i Guds närhet i evigheten, och vi kommer att få se Herrens ansikte (Upp 22:3-4). Vi lever i hoppet om denna dag, som är målet för vår vandring. Det är den nya jorden, det himmelska Jerusalem och vårt eviga hem.


Jesus kommer snart!

2 kommentarer:

 1. Guds Frid Mikael,
  Tack så mycket för den underbara beskrivningen av Skeendet när den nya Himlen och den nya Jorden skapas.
  Den ingjuter stort hopp och ger oss förnyad kraft på vår vandring mot vårt eviga hem.

  Mvh
  J och G

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid syskon,

   Ja, vilket underbart och fantastiskt hopp. Jag ber att jag ännu mer må få en förståelse av detta hopp, och vart i är på väg. Guds ord säger, att denna tidens lidande väger lätt emot den kommande härlighet som är vår arvedel i Kristus.

   Må Herren öppna våra hjärtas ögon, och ge oss evighets perspektiv, där himlens eviga härlighet får vara en styrka och tröst i våra liv.

   Guds rika välsignelse

   Hälsningar

   Mikael

   Radera