söndag 24 oktober 2021

Den 21 oktober hölls världens största jordbävningsberedskap

 


”Det ser ut som att den här världen redan har förutsett det som Guds ord talar om ska komma. De största jordbävningarna ligger framför oss. Ändetidens jordbävningar kommer att skaka den här världen, och ingen beredskap kommer att hjälpa.”

Matt 24:7 – Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

När Jesus profeterar om ändetiden, så nämner han bland annat jordbävningar som ett kännetecken. Det grekiska ordet för jordbävning är ”seismos”, som grundläggande betyder ”skakning”, och används för det mesta i NT i förbindelse med jordbävningar. Det engelska ordet ”seismograph” har roten i detta grekiska ord. Bara i uppenbarelseboken ser vi ordet jordbävning (”seismos”) sju gånger.

Jordbävningar i födslovåndornas tid

När Jesus i Matt 24 talar om ändetidens tecken, så nämner han jordbävningar i förbindelse med födslovåndornas tid. Dessa jordbävningar som Jesus talar om är jordbävningar som visar på den tid vi lever i just nu, alltså tiden upp till vedermödan, som inte är samma jordbävningar kommer inträffa under själva vedermödan och särskilt under den stora nöden.

I uppenbarelseboken nämns inte jordbävningar förrän vi når till det sjätte sigillet. Alla de fem stora jordbävningar som är nämnda i uppenbarelseboken sker först från det sjätte sigillet och framåt. Alla jordbävningar som är nämnda i uppenbarelseboken är av övernaturlig karaktär, och är utlösta av Herren själv eller genom en ängel. De är en del av de domar han sänder ut över jorden.  

De jordbävningar som är omtalade i GT är alla knutna till HERRENS dag, och är förbunden med Herrens vrede. De är specifika apokalyptiska händelser som ofta har globala konsekvenser, till skillnad från de jordbävningar som Jesus talar om som sker på ”den ena platsen efter den andra”.   

Jordbävningar i Uppenbarelseboken

Uppenbarelseboken vittnar om fem stora jordbävningar som händer under själva vedermödan:

Den första jordbävningen

Upp 6: 12-16 - Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas

Den första stora jordbävningen sker redan vid det sjätte sigillet, som är i den första delen av vedermödan. Det är en massiv världsvid jordbävning, som helt tydligt visar att Guds vredes dag har kommit. Flera profeter i GT har också profeterat om en kommande jordbävning, där sol och måne förmörkas och mister sitt sken, på samma sätt som denna. 

Joel 2:10 - Inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas, stjärnorna mister sitt sken

Jes 13:10 - Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk,
och månens ljus lyser inte

Den andra jordbävningen

Upp 8:5 – Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde

Den andra jordbävningen inträffar efter det sjunde sigillet, och precis innan den första av de sju basuner. Det är en jordbävning som följs av hagel, och eld. Resultatet är att en tredjedel av alla träd och allt grönt på jorden bränns upp.

Den tredje jordbävningen

Upp 11:12 – Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: "Kom hit upp!" Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. 13 I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud.

Den tredje jordbävningen sker i förbindelse med de två vittnenas död och uppståndelse, som jag tror sker i slutet av vedermödan.

I samma ögonblick att de två vittnena blir uppryckta till himlen sker en lokal jordbävning i Israel som gör att en tiondel av Jerusalem kommer att störta samman, och sju tusen människor kommer att dö. Samtidigt så kommer denna jordbävning att utlösa en form av väckelse, då människor som ser detta kommer att gripas av skräck och ära himlens Gud. 

Den fjärde jordbävningen

Upp 11:19 – Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.

Den fjärde jordbävningen sker efter det att den sjunde ängeln blåser i den sjunde basunen. På samma sätt som den andra jordbävningen, sker denna i samband med blixtar, hagel, dån och åska. Den sjunde basunen och denna jordbävning, är inledningen på den stora nöden och de sista 3,5 åren av vedermödan.

Den femte jordbävningen

Upp 16: 18 – Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: "Det har skett." Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår.

Den femte och sista jordbävningen som sker i slutet av den stora nöden, är när ängeln tömmer den sjunde vredesskålen över jorden.

Det här är en jordbävning som saknar motstycke och är helt utan jämförelse av vad vi tidigare har upplevt. Det är den kraftigaste jordbävning som jorden någonsin har eller kommer att uppleva igen. Själva Jerusalem kommer att delas i tre delar, och alla folkens städer kommer att störta samman. Det är med andra ord en global jordbävning som har förödande konsekvenser över hela vår jord.

Förutom att alla städer störtar samman, kommer alla jordens öar att flytta sig, och alla väldiga berg kommer att försvinna. På samma gång kommer 25 kg stora hagel att falla från himlen över människorna. Det finns med andra ord ingen plats att gömma sig eller en plats där man kan komma undan. Det är kulminationen av Guds vrede och domslut över jorden.

Syn om en jordbävning som klyver USA i mitten

Inte bara Guds ord talar om kommande jordbävningar runt om på vår jord, men Herren bekräftar det också genom syner och drömmar genom Guds tjänare och tjänarinnor. I 2004 delade Susan Cummings en syn hon fick om en kommande jordbävning, som är så kraftig att den kommer att dela USA i mitten:

Jag står och under mina fötter börjar marken under mig att sjunka. Det är en plötslig våldsam sjunkande känsla, som om jordens grund faller eller kollapsar. Allt under dina fötter sjunker medan ett starkt ljus plötsligt blixtrar till runt omkring och ett klickande ljud hörs i anden. Detta klickande är ett dämpat klickljud som om en strömbrytare sätts på och det signalerar någonting, medan skenet pågick och exploderade i ett stort ljus runt omkring. Sedan, detta stora dån som sakta började växa och öka när den fallande grunde gav vika till en skälvning uppifrån och ner, från sida till sida, på samma gång. Det verkar som om jorden spricker isär. Jorden skälver våldsamt och bryts upp runt omkring. Sida till sida rörelser, upp och nergångar, och nu framåt och bakåt. Landet bryts upp och det sjunker ner och skälver i alla riktningar.

Mellersta USA bryts upp och klyvs neråt mitten. När jag står där så rubbas landmassorna. Jag förstår i synen, att jag inte skadas när jag iakttar detta och Guds folk kommer inte heller att bli skadade, men mängder kommer att omkomma i denna plötsligt, stora, explosiva jordbävning. Det kom ingen varning. Bara marken som sjunker, ljuset, klickandet och sedan explosionen av en väldig jordbävning. USA klyvs isär och delar och blottlägger mitten av USA, hjärtat av Amerika. Landmassorna och topografin förändras. Det uppstår en stor tystnad efteråt. Allt är lugnt. Jag vet inte var jag står i mitten av USA, när denna upplevelsen händer, inte heller sades när det skulle ske, bara att den skulle ske, och att hjärtat slets upp och blottlades och delades.

Avslutning

Den 21 oktober hölls världens största jordbävningsberedskap. Det är organisationen ”Shakeout” som arrangerade denna övning, och millioner av människor från länder runt om i världen deltog. Organisationen uttalar sig och säger:

”Vi kan inte förutsäga när eller var nästa förödande jordbävning kommer att inträffa, men vi kan hjälpa människor att lära sig hur de kan skydda sig själva och minska skadorna på deras hem”.

Det ser ut som att den här världen redan har förutsett det som Guds ord talar om ska komma. De största jordbävningarna ligger framför oss. Ändetidens jordbävningar kommer att skaka den här världen, och ingen beredskap kommer att hjälpa.  

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

 

 

4 kommentarer:

 1. Från broder Greg! Nödlarm! La Palma, jordbävning 5,0 på Richterskalan som är högst hittills!

  https://bit.ly/3b4RzhV

  Bevis finns att jordbävningarna skapas på konstgjord väg! Det har samtidigt skett ett utbrott med kraftig explosion på Mount Etna! Folket måste lämna La Palma och närliggande område omedelbart! Om det är 100% fakta att jordbävningarna sker på konstgjord väg är syftet att skapa en megatsunami mot den amerikanska östkusten! Sker det en megatsunami utan att det har skett på konstgjord väg talar mycket för att det är Guds dom över USA, som kommer få svåra konsekvenser för hela världen och det får det naturligtvis också om det sker på konstgjord väg! Folket på hela den amerikanska östkusten måste ha en evakueringsplan om det värsta scenariot inträffar! Vid en megatsunami kan den också gå uppåt mot Storbritannien!

  Storbritannien måste också ha en evakueringsplan färdig redan nu om det värsta tänkbara inträffar! Har ni vänner och bekanta i dessa nämnda områden bör ni varna dem att vara vaksamma och ha full kontroll på vad som händer! Därigenom om ni varnar dem kan människoliv sparas! Icketroende blir varnade då de ser detta hända som Bibeln säger skall hända i ändens tid och tar då emot HERREN JESUS KRISTUS till sitt hjärta och som sin personlige Frälsare och förhoppningsvis innan det blir för sent, då det inte finns någon garanti för morgondagen!

  Rekommenderar att alla prenumererar på Broder Gregs och broder Pauls kanal som alltid har senaste nytt jämfört med mainstreammedia, som rapporterar det långt senare och oftast inte i överensstämmande med sanningen!

  Bröder och systrar! Vi lever i ändens tid! HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände och HAN kommer snart tillbaka!

  Guds frid

  SvaraRadera
 2. Tack så mycket fina Mikael för kronologisk och intressant artikel. Önskar Dig och alla syskon en tid av Herrens kärlek, glädje, frid, vila, beskydd och omsorg. I Herren JESUS dyrbara namn. AMEN

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, Helene.

   Tack för en välsignad och uppmuntrande hälsning.

   Jag ber att Herren också ska välsigna och uppmuntra dig på ett särskilt sätt.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 3. La Palma konspiration! Videospel från 2009 visar kontrollerad förstöring för att få fram en megatsunami!

  https://bit.ly/3nB63f8

  Visst är det märkligt? En slump eller? Pröva saken med vad som nu händer på La Palma! Var vaksamma bröder och systrar!

  Guds frid

  SvaraRadera