söndag 7 november 2021

Tiohornsförbundet i ändens tid

 


Jag har tidigare skrivit om Antikrist och vilddjurets rike. I det här inlägget ser vi närmare på det tiohornsförbund som det profetiska ordet vittnar om ska komma. Inlägget är samtidigt lagt in på hemsidan ”Jesus kommer snart”. 

7 världsriken

Upp 13:1 - Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon

När Johannes ser odjuret, som både är Antikrists rike och hans person, ser Johannes olika huvuden på odjuret. De sju huvuden är en symbol på sju världsriken, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista vilddjurets rike i ändens tid.

Odjuret som stiger upp ur havet kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det sista och kommande världsriket.

Nebukanessars bildstod

Dan 2: 32-33 - Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar voro av silver, dess buk och länder av koppar; dess ben voro av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera.

Dan 2: 42 - Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. 

Nebukanessar får i en profetisk dröm se vad som skulle ske i framtiden. Kungen får se en bildstod där de olika delarna på statyn representerar fem av de sju världsriken som finns på jorden helt fram till ändens tid. Två av rikena, Assyrien och Egypten, är inte representerade på bildstoden, då de fanns före Daniels tid. Här får vi en förståelse av att huvudet av guld är Babel (Babylon), bröst och armar av silver är Persien, buk och länder av koppar är Grekland, ben av järn är romarriket (Öst och Västrom). Sedan ser Daniel fötter och tio tår av dels järn och dels lera. Detta är alltså den tiohornsunion som Johannes senare profeterar om som kommer bilda ett förbund tillsammans med Antikrist.

De fyra djuren från havet

Dan 7: 2-3 – Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra.

Senare får Daniel en dröm och såg en syn där han ser fyra stora djur stiga upp ur havet, där det ena inte likt det andra. Dessa djur och världsriken är helt synonymt med det som Nebukanessar ser i sin dröm.

Det första liknade ett lejon och är en symbol på det Babyloniska riket. Det andra djuret liknade en björn och är en symbol på det Persiska riket. Det tredje djuret liknade en leopard och är en symbol på det Grekiska väldet. Vi får inte veta vilket slags djur det fjärde är, men beskrivs som förskärckligt, fruktansvärt och starkt. Det sista var samtidigt olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

De tio hornen

Upp 17:12 – Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått sina riken men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret.

De tio tårna på Nebukanessar bildstod och de tio hornen på det fjärde djuret i Daniels dröm, liknar det som Johannes får se i sin syn på ön Patmos. Där blir vi präsenterade för de tio hornen som också är tio kungar. Dessa kungar kommer att bilda ett förbund med Antikrist, där de tillsammans kommer att få makt i ändens tid. Det kan vara på det sättet, att dessa länder och förbund redan existerar sedan tidigare, men deras makt blir först gällande när Antikrist träder fram.

Det romerska imperiet

Dan 7:7-8 - Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur (Romarriket, det sjätte världsriket), som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio hornMen under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.

Från början är Antikrist inte en del av detta förbund med de tio kungarna, men skjuter upp senare som ”ett litet horn” mellan de tio. När Antikrist, allt eftersom, får mer makt i vedermödan, underkuvar han tre av kungarna och bildar sitt eget världsrike. Både Nebukanessar och Daniels syner vittnar om att tiohornsförbundet kommer att vara länder från det gamla romerska imperiet.

Romarriket nådde sin största utbredning på 100-talet e.Kr och sträckte sig från Spanien i väst till Syrien (Assyrien) i öst. Från England i norr till Egypten i söder. Det vill säga att imperiet både omfattade länder i det nuvarande Europa och i Medelhavsområdet. När det var som störst bestod det romerska riket av mellan 50 och 90 miljoner invånare – motsvarande omkring 20 procent av hela dåtidens världsbefolkning.

Det dödliga såret

Upp 13:3 - Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. 

När Johannes ser odjuret lägger han märke till att ett av dets huvuden såg ut til att ha blivit slaktat och dödat, men att sedan att djuret överlevde och såret hade läkts. Det betyder att detta världsrike som tidigare har varit, måste komma tillbaka i någon form i ändens tid.

Benen på Nebukanessars bildstod var av järn och representerar dels Öst- och Västrom. Det som kan vara intressant här, är att både Öst- och Västrom faktiskt har ”återuppstått” i olika former. Östrom har på ett sätt återuppstått när man ser och jämför med det Arabförbund som finns i dag, som består av 23 länder och sträcker sig helt till Indiens gräns. Arabförbundet bildades i 1945 av Egypten, Irak, Libanon, Saudiarabien, Syrien, Jordanien, samt Jemen. Västrom har som vi vet ”återuppstått” i EU som nu består av 27 länder.

Kungavälde för en timme

Upp 17: 12-14 - Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. 13 De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14 De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung.

Här vittnar ordet om att dessa tio kungar får makt tillsammans med Antikrist för en enda timme. Det vittnar om en kort tid som inte är längre än 3,5 år, dvs. den stora nöden och den avslutande tiden i vedermödan.

När Johannes beskriver odjuret så har det kronor på sina horn. Det är en symbol på den makt som tiohornsförbundet överlåter åt Antikrist. I detta förbund är dessa kungar helt överens om att Antikrist är den som ska vara deras ledere, och överlämnar därför deras makt till honom. Tillsammans med Antikrist kommer de i mitten av vedermödan att störta och ta makten från skökan, för att senare och till sist strida mot Herren vid slaget i Harmageddon.

Tio arabiska ledare står tillsammans

Nu när vi vet var och från vilket område dessa länder ska komma, är det intressant när man ser att det redan existerar eller att det finns tankar om kommande konstillationer, som kan vara eller leda fram till detta tiohornsförbund.

Det finns redan idag ett ”förbund” bestående av tio arabiska ledare från länder som Egypten, Jordanien, Libanon, Saudiarabien, Qatar och fem andra Golfstater som står tillsammans när det gäller kampen mot Isis.

Arabiskt NATO

Något annat intressant är att i förbindelse med ”Abrahamavtalet” som har ingåtts mellan Israel och flera arabländer, så arbetas det på högtryck för att bild ett Arabiskt Nato (MESA – Middle East Strategic Alliance) Detta förbund skulle bestå av sex Golfstater som Saudiarabien, Förenade arabien, Kuwait, Bahrain, Oman och Qatar, samt Egypten och Jordanien. Men jag tror inte att länderna är helt fastlagda ännu. Men vi ser hur ett nytt NATO i Mellanöstern är på väg att bli en realitet.

Arabstaterna har tidigare gjort försök på att bilda militära och politiska alliancer, men som inte har lyckats. Utmaningen har varit den att man inte på samma sätt som det kommande tiohornsförbundet, har haft ”ett och samma sinne”. Men med Irans framgång och de arabiska ländernas förlorade makt, har gjort att geopolitiken i Mellanöstern har ändrat sig med åren. Det har lett till et mycket närmare band mellan Israel och arabvärlden. Joe Biden lägger inte så hårda band på Iran som Trump gjorde, och det verkar som att den enda allierade (mot Iran) som araberna litar på utan förbehåll är Israel. Det betyder att den utveckling vi har sett ta form med ”Abrahams avtalet” och sedan ett kommande NATO i Mellanöstern, så har vi ett utgångspunkt för både Antikrists framträdande, tiostatsförbundet och ”avtalet med de många” som Daniels bok talar om.

Daniels bok och Uppenbarelseboken

När vi jämför Uppenbarelseboken och Daniels bok ser vi många likheter, och dessa två ”vittnen” går hand i hand. De talar bägge om ändens tid, och profeterar om en stor nöd utan like som kommer över jorden. De ser den himmelska tronen och den förhärligade Kristus. De beskriver striden i himlen mellan Mikael och Satan, och båda har vildjur som symboler för sataniska makter som kommer att ta form i den sista tiden. Bägge böcker förutser Harmageddon och Antikrists strid mot Herren och vittnar om en förkrossande seger. Till sist vittnar de båda om de dödas uppståndelse och om Israels kommande frälsning och upprättelse.

Avslutning

5 Mos 10:17 - för Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre

Det är fantastiskt att se hur vår värld håller på att ta form och utvecklar sig mot det vi på förhand vet ska hända. Det profetiska ordet är förutbestemt, som i sitt uppfyllande bekräftar sin äkthet, för att vi ska tro på det, redan innan det sker.

Mellanöstern är där allting började och det är också där att allting kommer få sin avslutning. Tiohornsförbundet är också en viktig del av det profetiska ordet, och något som vi också ser ta form och uppfylls inför våra ögon. Varje profetia och allt det som sker, handlar egentligen om en enda sak – Jesu återkomst och det att hela skapelsen, en dag, ska bekänna honom som ”Konungarnas konung och Herrernas herre”.

Jesus kommer snart!

14 kommentarer:

 1. Tack för allt du delar Var välsigna broder

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid

   Tack ska du ha. Jag önskar också dig Herrens rika välsignelse i hoppet i hans tillkommelse

   Maranatha!

   Mikael

   Radera
 2. Tack Mikael för en intressant och viktig artikel om vad som komma skall! Men jag håller inte riktigt med dig angående de olika världsväldena i slutet! Det sjätte världsväldet som du skriver var helt riktigt Romarriket men det sjunde var det ottomanska imperiet! Detta imperium varade i 600 år! Det är detta imperium som kommer återupplivas som det åttonde världsväldet! Uppenbarelseboken 17:10-11

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Israelvänglig,

   Det som är intressant när man jämför det ottomanska riket med Romarriket är att dessa har väldigt intressanta gemensamma länder som Turkiet, Irak, Syrien etc. Så oavsett vilket rika man tror blir det sista riket, så är det samma länder som kommer i fokus.

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
  2. Guds frid Mikael!

   Jag delar här en video från Nelson Walters, som är en utmärkt Bibellärare! Han går igenom de olika världsväldena och förklarar varför Romarriket inte kan vara det återupplivade åttonde världsväldet!

   https://bit.ly/3okI8B0

   Det talas ju även om det fjärde världsriket, som är ett rike olikt alla de andra! Det är mer komplicerat, men det kan vara enligt min uppfattning tills vidare en politisk militärunion bestående av det återupplivade ottomanska islamistiska imperiet, en rysk union och EU!

   Nelson Walters har tidigare som du sett visat från en annan video genom dokument att FN kommer bilda en världsregering 2023 samma år som Erdogan kommer utropa det ottomanska imperiet! Agenda2030 har blivit Agenda2023!Enligt Nelson Walters är FN mysteriet Babylon vilket inte är osannolikt! Det sägs redan nu att Obama kommer få en stor roll i världsregeringen! Obama har nyligen talat i Glasgow där han piskar upp en obehaglig stämning speciellt för ungdomar att till varje pris göra allt för att kunna rädda världens klimat! Må ungdomarna inte gå på detta!

   Alla världsvälden och världsriken från Bibeln har alltid förtryckt Israel och kommer göra det speciellt under den stora vedermödan! Men HERREN JESUS KRISTUS kommer aldrig överge sitt folk och Israel!

   Shalom

   Israelvänlig

   Radera
 3. Jag tycker vi ska hålla ett vakande öga på det som nu händer i Östeuropa. Den nya flyktingkrisen vid Polens gränser och tillhörande konflikten mellan Vitryssland och EU. Om man ser till ingredienserna i konflikten så har den faktiskt potential att utvecklas till något mycket större och värre. Även Holger Nilsson påpekar detta och påminner om Valdresprofetian.

  Hälsningar Björn

  SvaraRadera
 4. Instämmer med Björn.
  Händelserna vid Vitryssland som buffert och Polen kan mycket väl urarta till en ny flyktingvåg som stämmer med Emanuel Minos Valdes-profetia.

  SvaraRadera
 5. Krisen tilltar mellan Polen och Vitryssland!

  https://bit.ly/3H576gB

  Fakta: Lukasjenko har beställt 70 plan från Mellanöstern varje vecka! Dessa flyktingar har Lukasjenko lovat ett bra liv i europa! De betalar minst 200 000 kr för biljetten! Dessa flyktingar är inte fattiga! Lukasjenko beordrar flyktingarna mot polska gränsen! Polen hindrar illegala flyktingar att ta sig in i Polen och i europa! Flyktingarna hindras av vitryska soldater att komma in i Vitryssland igen! Lukasjenko är en lögnare! 500 000 illegala invandrare befinner sig inom EU för närvarande! Dessa illegala är islamister! Polen står som enda land emot en invasion av islamister även om inte alla är det! Spadar och bultsaxar har de fått från vitryska soldater!

  Alla länder inom EU borde hjälpa Polen! Tyskland har sagt att de vill hjälpa till! Sverige borde hjälpa Polen då Polen hjälpte Sverige med brandbekämpning för några somrar sedan! Sverige hade inga resurser och hade inte Polen hjälpt Sverige hade skadorna varit enorma som hade lamslagit Sverige! Ryssland kan ligga bakom massemigrationen från Mellanöstern tillsammans med Erdogan och Iran då Putin, Erdogan och Iran ingenting har emot att EU destabiliseras! Polen har nu anklagat Ryssland för att bygga upp det ryska imperiet igen! Erdogan bygger upp det ottomanska imperiet som han kommer utropa 2023! Samma år som FN bildar världsregering! Ryssland har ett militärt avtal med Vitryssland! Ryssland har även vänskapsavtal med Turkiet och Iran!

  Det vi ser nu hända kan vara påbörjan på Gogs rörelser! Som kristna skall vi be för Polens beskydd och för flyktingar som har hamnat i kläm! Det är viktigt att vi förkunnar evangelium för muslimer och för alla icketroende! Läget är mycket allvarligt och kan snabbt eskalera! Bröder och systrar! Förbered er förutom andligt även mentalt och praktiskt för den tid som är och för den svåra tid som kommer! Vi lever sannerligen i ändens tid! HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände och Han kommer snart tillbaka!

  Guds frid

  SvaraRadera
 6. Guds frid,

  Situationen mellan Vitryssland och Polen spettsar verkligen till. Man kan undra, precis som du skriver Fredrik Erikssom, om det här är "den lilla konflikten", som kommer att förebåda det tredje världskriget i följe profetian från den 90 åriga kvinnan?

  Vi är så långt i ändetidens skeende, så det kan vist vara konflikter som den här som får allt att explodera.

  Hälsningar

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu pratar man om en gemensam EU-styrka.
   Det styrker mina misstankar att Leoparden är EU (Grekland är förvisso en del av EU). Björnen som är Ryssland och Lejonet som är Babylon vilket är Amerika som den stora skökan.
   På det sättet blir det mycket lättare att mera korrekt kontrollera om Vildjurets Märke kommer från Amerika och inte Assyrien/Iran/Irak.
   Om jag har rätt?
   Alla 3 komponenter Leopard,Björn,Lejon är alla intimt förknippade med Vaccineringen dvs de gick alla ut samtidigt, precis som Bibeln påpekar skulle ske.
   Om man då antar att Vildjurets Märke kommer från dessa 3 geopolitiska bank-jättar. Appropå att ingen kan köpa och sälja. Dvs Vildjurets Namn och Tal kommer att snart säljas in efter 3,5 år in tillsammans med Märket.
   Leopard har ju som bekant inte någon större kraft däremot snabb och kan förflytta trupper relativt snabbt.
   Detta skulle kanske kunna förklara Valdres-profetian.
   Med betoning på kanske eftersom ordet säger att slutet ska komma plötsligt (oväntat) som en snara.

   Radera
 7. Belarus: Vad händer om vi stänger av gasen?

  https://www.aftonbladet.se/a/g6JrK1

  Det här är inte bra...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Citat från Aftonbladets länk:
   -Migranter förs, ofta med flyg, från Mellanöstern till Belarus, varifrån de uppmuntras eller till och med tvingas försöka ta sig mot Västeuropa.
   -Tvingas med våld till Europa?

   Varför vill de till Skandinavien?
   På så sätt stämmer det alltså exakt med profetian.
   -När Ryssland (+Vitryssland)? släpper gränserna fria och flyktingarna kommer till Europa och Skandinavien ska vi behandla dom som Judar innan andra världskriget ,dvs Kristallnatten med karantän etc.
   Det stämmer också exakt med profetian,som pratar om innan andra världskriget.
   Dvs innan 1939 var Judarna tvungna att bära en särskild stjärna med 4-5 olika färger inte bara gul alltså. Mera regnbågens olika färger. Detta skulle kanske kunna förklara att det kommer att ske under ett pandemiskt tillstånd vilket Covid-19 är. FN gick nyligen ut med att Covid aldrig kommer att försvinna. Fått Rapporter som hävdar krig vid horisonten i Australien, så det lilla kriget behöver inte komma från Vitryssland heller, men resultatet globalt kommer märkas i Europa.

   Radera
 8. https://www.dn.se/varlden/finland-andrar-lag-for-att-skydda-aldre-mot-smitta/

  Vaccinet är Vildjurets Märke?
  Ni som har följt alla mina inlägg vet att jag fulländat tror så.
  Men tro inte mig!

  Så här skriver DN
  Hur kommer man att kunna kontrollera att personalen verkligen är vaccinerad?

  – Ett sätt skulle vara att alla måste visa upp ett coronapass om de ska arbeta med äldre. Passet visar inte enbart om du är vaccinerad utan också om du har genomgått sjukdomen eller testats inom 72 timmar med negativt resultat.

  Ingen kan köpa och sälja dvs arbeta inkluderat?
  Jag säger inte att jag har rätt.
  Lita inte på mig.
  Men tiden är kort var så säkra.
  Det skulle bara bli en tidsfråga innan det blir möjligt i Sverige.
  Ni kommer att bli hatade för Jesus Kristus namn.
  Dvs alla de som inte är genetiskt modifierade via läkemedel (Pharmakeia).

  SvaraRadera
 9. Ryssland skickar upp Tu-160 över Vitryssland och nära gränsen mot Polen eftersom läget är låst mellan Minsk och Polen!

  https://bit.ly/3olhnN3

  Övningar hålls också i Vitryssland med ryska fallskärmsjägare! Bröder och systrar! Fortsätt be för Polens beskydd och att de står fasta i tron och försvarandet av Polen och hela europa!

  Guds frid

  SvaraRadera