lördag 22 oktober 2022

COP27 - Interreligiöst råd träder upp på Sinai berg för att ”möta gud”

 


 

FN:s klimatkonferens 2022, mer allmänt kallad COP27, kommer i år att vara den 27:e klimatkonferens, som kommer att hållas den 6–18 november i Sharm El Sheikh i Egypten. Det här är inte bara en klimatkonferens, men något som också innebär ett interreligiöst samlande av de största världsreligionerna. Parallellt med COP27 har man tagit ett interreligiöst initiativ – där religiösa ledare och på samma sätt som Moses, kommer att träda upp på Sinai berg för ”att få ett budskap från gud”. Där här är ett allvarligt steg som banar väg för en ny världsordning, antikrists framträdande och ändetidens skökokyrka.

COP27

Rom 1:25 - De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

Klimatfrågan har blivit en ny form för global religion, som enar alla länder med gemensamma mål, där man dyrkar det skapade i stället för Skaparen. Vi har fått ett uppfyllande av Romarbrevet kap 1, där ”moder jord” är i centrum och innebär en märklig konstellation där religion och politik blir ihopblandat.

Det är en medveten plan som handlar om att trycka på ”reset” eller ”återställningsknappen” och få den här världen in i en ny världsordning, som både gör sig gällande på det politiska, ekonomiska och religiösa området. Allt samman banar vägen för ett nytt antikristligt system, med antikrist som ledare.

Det är därför att bland annat påven är förtalare för COP27 och i förbindelse med detta, inbjuder till en månad av ”ekologisk omvändelse” (!). Påven Franciskus avsikt är att sända ett starkt budskap till världens ledare inför klimatkonferensen. Denna uppmaning syftar till att minska koldioxidavtrycket från mänskliga aktiviteter, i ett globalt sammanhang och särskilt i Afrika, där extrema klimatfenomen (torka, översvämningar eller orkaner) påverkar miljontals människor.

Interreligiöst initiativ

Den interreligiösa organisationen “Interfaith Center for Substainable Development”, menar att religiösa ledare och organisationer har en nyckelroll när det gäller att ta itu med klimatförändringar. Därför måste samhället, enligt dem, genomgå en ”djupgående (andlig) transformation”. Man menar också att ”religioner är inspirationskällor för hjärtats förvandling och attitydförändringar”. Därför gör man något man aldrig någonsin tidigare har gjort - man genomför en interreligiös “klimat-omvändelse-ceremoni”.

Söndag den 13 november kommer religiösa ledare att ”återvända” till berget Sinai, där både Moses, Eli och Muhammed enligt traditionen fick mottaga budskap från gud. Där kommer man sedan att presentera ”10 universella bud”. Det vill säga en tillpassning och en förvridning av de existerande bud som passar in i denna nya världsordning.(!)

Jag hoppas verkligen att ni som läser med förstår allvaret av det här och hur det bara skriker på antikrists framträdande och en skökokyrka som är förbunden med detta.

Läs gärna hela den skakande artikeln här

De nya 10 buden

Vi vet ännu inte vilka nya bud som dessa religiösa ledare kommer presentera, men det finns redan några förslag som kan visa vad vi kan förvänta:

Slå inte ihjäl

”Eftersom vi vet att miljontals människor – vanligtvis de fattigaste och inhemska – kommer att dö och lida av effekterna av extrem värme och kyla, bränder, stigande havsnivåer och överladdade stormar, varför gör man inte företagen och ledare ansvariga för dessa “mord”?

Stjäl inte

"Klimatförändringar rånar vår framtid. Vi berövar också naturen från hennes förmåga att regenerera."

Bär inte falskt vittnesbörd

”Det finns underlåtenhetssynder – politiker som inte talar sanning om de verkliga och omedelbara farorna med klimatförändringar; och det finns uppdragssynder – det är samma ledare vid den årliga världsklimatkonferensen, COP 27, som godkänner nya borr- och pipelinelicenser”

Håll sabbaten

”Utsläppen minskar med 30 procent under sabbaten varje vecka i Israel och är nästan nollställda på Yom Kippur (den judiska försoningsdagen, årets heligaste dag). En global vilodag per vecka utan koldioxid skulle kunna minska utsläppen från världen med en sjundedel.”

Du ska förnya dig

Teknik kan påskynda avkarboniseringen; samarbete kan påskynda implementeringen.”

Hedra Moder Jord

”Klimatförändringar är en form av mordbrand mot just det hem som vårdar våra liv och alla levande varelser.”

Du behöver inte begära

”Vi har nog. Och vi har vetenskapen och tekniken vi behöver för att bygga en värld där alla människor kan få nog. Vi behöver bara uppnå den politiska viljan."

Fortsätt inte att bli lurad

”Olje- och gasbolag och ouppriktiga ledare vill att du ska tro att det är nyckeln att minska ditt koldioxidavtryck genom individuella åtgärder. Ändå får vi inte lägga bördan av att lösa klimatförändringarna på individuella åtgärder. Fossila bränsleföretag och statliga ledare gynnar långsiktig förbränning av fossila bränslen för energi, industri och transporter, oavsett vilken individuell åtgärd du vidtar.

Sinaiberget

2 Mos 19:20 - Och Herren steg ner på Sinai berg, på toppen av berget, och Herren kallade Mose upp till bergets topp. Då gick Mose dit upp. 

Sinaiberget har alltid varit en plats för uppenbarelse. Det var vid foten av berget att Herren uppenbarade sig i en brinnande buske för Moses, och kallade honom att leda israels folk ut ur Egypten. Det var på samma berg att Moses fick lov till att träda in i Herrens närvaro och sedan ta emot de tio budorden. Även Elia fick lov till att möta Herren på Sinaiberget, där Herren talade till honom efter det att han hade dödat alla falska profeter och flydde från Isebel (1 Kung 19).

Jag är helt överbevisad om att det som sker just nu är en del av den villfarelse som håller på att ta form, och att dessa människor som går upp på Sinaiberg, kommer tillbaka med ett budskap till den här världen. Herren kommer att sända en ”villfarelsens makt” över dem, så de kommer att tro på lögnen (2 Thess 2:11). En villfarelsens ande kommer att gå ut där man perverterar och ändrar Guds ord, för att skapa en ny världsordning och en ny världskyrka.

Avslutning

Dan 7:25 - Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. 26 Men dom ska hållas, och hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras för alltid. 27 Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det

Det vi ser just nu är antikrist ande som är uppenbara sig på olika sätt. Det är det skapade som tillbes i stället för skaparen, och det är Guds heliga lagar som tillsidosätts för en ny världsordning.

Det här är ingen tillfällighet eller slump. Det är en förberedelse för denna nya globala världsordning, och vi kommer att se det på det religiösa, ekonomiska och politiska området. Det är antikrist som kommer att samla världen och tala till den enskilde som "en global medborgare". Men Guds löfte är att ”hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras för alltid”. Herren kommer att förgöra detta rike, och vi kommer istället att se detta eviga rike som alla i världen skal tjäna och lyda.

 

Jesus kommer snart!

40 kommentarer:

 1. Mikael?
  10 nya bud, hur menar du att vi skall läsa.

  Du ska förnya dig

  ”Förra månaden vandrade jag uppför berget Sinai vid 3-tiden och av en slump stötte jag på min vän Avi Jorisch,
  skall vi se att det är du som gått uppför Sinai för så ser det ut när vi läser
  Den ena stunden visar du på nya bud, i nästa stund är du med i dom??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid. Tack för att du gjorde mig uppmärksam på det. Det jag delade var bara utdrag från dessa förslag på nya och förvrängda budord, och den text jag hade med gav ingen mening och är därför rättad till. Om man önskar att läsa hela inlägget kan läsas i det länk jag hänvisar till.

   Mikael

   Radera
 2. Känner du till Mikael om det blir på Sinaiberget i Egypten eller berget i Saudiarabien den falske profeten påven kommer stiga upp på? Bibellärare Joel Richardson har bedrivit forskning som visar att det var på berget i Saudiarabien som Mose steg upp på för att ta emot tio Guds bud!

  https://bit.ly/3TrBOWH

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag känner till att det argumenteras för att det kan i själva verket är ett annat berg som Moses gick upp på. Här är det mer principen som är intressant, där man söker liknande uppenbarelser men som är tillpassad denna nya världsordning.

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 3. Herren sjunger för mig

  Sef 3:17-18 - "Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla! Herren, din Gud bor i dag, en hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel."

  (Engelsk översättning: "He will rejoice over you with joyful songs.”)

  Du tar mig i din famn, lyfter mig upp och håller mitt tätt intill ditt hjärta. Du har väntat på att jag ska komma, och du gläds över stunden att få vara tillsammans med mig, bara du och jag. Du sjunger en sång över mitt liv. Det är en kärlekssång, från djup till djup, som rör och förvandlar mitt innersta.

  Du sjunger om din unika och villkorslösa kärlek för mig, och på det sett som dina ögon ser mig i all min ofullkomlighet. Du sjunger om den nåd du har gett mig, och på det sätt du älskar och är med mig. Orden du ger mig helar, upprättar och ger hopp, och det finns inte längre plats för fruktan eller oro i mitt liv, ingen rädsla för morgondagen och för det som ligger framför.

  Mikael

  SvaraRadera
 4. Nu är det rapporter som tyder på att det amerikanska militären inte är så stark som man kanske tror, och man tvivlar på om man skulle vinna ett krig mot Kina och Ryssland:

  https://nypost.com/2022/10/18/us-military-rated-as-weak-may-not-be-able-to-win-one-war-as-tensions-grow-with-china-russia/

  Det påminde mig om en profetia där personen såg styrkor som drog in i USA. Men personen såg USA:s militärflyg som liknade äldre flyg, som dem man använde under andra världskriget. Det var en bild på att USA militär är underlägsen fiendens och man är inte beredd för en eventuell invasion.

  Mikael

  SvaraRadera
 5. PSALTAREN 63

  Gud, du är min Gud.
  Tidigt söker jag dig.
  Min själ törstar efter dig,
  min kropp längtar efter dig
  i ett torrt och törstigt land
  utan vatten.
  3 Så söker jag dig i helgedomen
  för att se din makt och härlighet.

  Vill också dela en sång om det underbara och sköna namnet Jesus:

  https://www.youtube.com/watch?v=NVWJXPbMVOc

  Namnet Jesus sköna
  Namnet Jesus
  I det namnet Jesus

  Jag ska alltid prisa namnet Jesus
  I det namnet finns befrielse frän synd
  Alla andra namn ska blekna
  Men Hans nam ska alltid leva
  Och det strälar klart av härlighet och ljus
  Det är sängen I min Faders hus

  Snart ska porten öppnas till Guds himmel
  Jag är hemma och jag ser Hans ansikte
  Det var Han sombar det namnet
  Och Han gav det namnet skönhet
  När han vandrade bland oss I ödmjukhet
  Och pä Golgota vi säg Hans härlighet

  Mikael

  SvaraRadera
 6. Längtan förstärks var dag att Herren skall rycka upp oss. Vi ber att vi skall härda ut i den svåra tid vi lever i. Och värre blir det. Egoismen ökar.Kärleken kallnar.Precis som Guds ord säger. Kära syskon. Snart är vi i mål. Håll ut.
  TZ

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen TZ. Ja, Herren ger och kommer att ge kraft till det absolut sista steget och andetaget vi ska ta i den här världen. Herren ger kraft och nåd i våra liv, där han har lovat att vara med oss alla dagar till tidens ände. Vi håller fast i hoppet för vi vet att Jesus kommer mycket snart

   Mikael

   Radera
  2. Saknar med alla sånger och melodier på t.ex youtube att duren inte skrivs ut.
   https://youtu.be/elOe6tWwo1M

   Radera
 7. Från broder Paul! Är den falske Messias på väg att uppenbaras? Rabbinerna i Israel blir helt galna av honom!

  https://bit.ly/3StQWBR

  HERREN JESUS KRISTUS sa att många antikrister och falska profeter skulle framträda i ändens tid och HAN sa också att judarna tog inte emot HONOM, men kommer det någon i sitt eget namn kommer de nog att ta emot honom!

  Denne man som rabbinerna blir galna av är 32 år och det sägs att han bär både judiskt och muslimskt blod! Personligen tror jag inte att han är den Antikrist som Bibeln talar om, men han kan vara den Falske profeten! Bröder och systrar! Vi måste vara oerhört vaksamma! Enligt rabbiner i Israel kommer deras Messias framträda öppet ett år efter Shmitaåret vilket i så fall bli nästa år 2023! Det finns nu som jag ser det tre kandidater som kan vara den Falske profeten i Uppenbarelseboken!

  Förutom påven så är det Harari som är jude och nu denne man hälften jude och hälften muslim som rabbinerna ser upp till! Denne man kan Torahn helt och hållet utantill! Stark varning! 2023 ser ut till att bli ett väldigt dramatiskt år med starka profetiska händelser!

  2023 kommer FN bilda världsregering där FN är en stor del av Babylon och samma år utropar Erdogan det ottomanska imperiet! Till detta kan då eventuellt läggas till om rabbinerna i Israel nästa år förklarar denne man som deras Messias! Var vaksamma bröder och systrar! HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände och HAN kommer snart tillbaka!🙏

  Guds frid

  SvaraRadera
 8. Guds frid
  Det här de skall göra på Sinai berg är totalt vedervärdigt.
  Att gå emot den Högste Allsmäktig Gud och pervertera Hans bud och lag är fullkomligt antikristligt.
  Ingenting kommer bli sig likt efter detta.
  Det är ingen slump att det skall ske den 13e.
  Att befläcka Guds ord på detta sätt sätter igång ett än större skifte och skeende i andevärlden än tidigare.
  Må Gud bevara beskydda och ge av sin frid som övergår allt förstånd till oss.
  Jesus kommer mycket snart!

  SvaraRadera
 9. Hej Mikael.
  Tack för din blogg, vilket förklarar mycket och gör att jag kan förstå mer och mer.
  Jag uppskattar den och dina inlägg / kommentarer oerhört mycket!

  Jag har en fråga. Jag menar inte att kritisera, men förstår inte riktigt hur det hänger ihop; Du skriver; ” ...Herren kommer att sända en ”villfarelsens makt” över dem, så de kommer att tro på lögnen (2 Thess 2:11). En villfarelsens ande kommer att gå ut där...”

  Men i ett annat bibelställe står det att Gud vill att alla människor ska bli frälsta.
  Hur kan Gud skicka en villfarelse ande om det inte finns växling mellan mörker och ljus i Honom? Och varför tillåter Han det och gör det ?
  Kanske inte har just med inlägget att göra men jag hoppas du inte tar det som kritik utan som en uppriktig fråga.
  Jag vill verkligen förstå på rätt sätt.
  Önskar dig allt gott och tack för din fina, och mycket dyrbara värdefulla blogg.
  Mvh /Anonym

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid och tack för din fråga och din uppmuntrande hälsning.

   Frågan är ju intressant, för som du säger så önskar Herren att alla människor ska bli frälsta.

   Men jag tänker att svaret står i vers 10, alltså i versen före 2 Thess 2:11.

   "de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta”

   Det är alltså människor som hade möjligheten för frälsning, men valde en annan väg. Jakobs brev 1:13 säger att "Gud frestas inte av det onda och frestar heller inte någon". Så det är väldigt tydligt att människorna själva välger att följa villfarelsens ande. Vi ser samma mönster i Romarbrevet kap 1, där Herren "utlämnar människor till att följa sina egna begär (v.24). Men samtidigt säger Paulus att "de bytte ut Guds sanning mot lögnen" och "därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser".

   Så det är med andra ord människor som har lämnat den raka vägen och försts vilse.

   2 Pet 3:14 varnar oss för att vara på vakt, så vi inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar vårt fäste.

   Så det handlar om att upproriska människor som har valt att inte lyda Herren, fastän de kunde, så därför utlämar Herren dessa så att de följer villfarelser eller egna begär.

   Jag hoppas det ger mening?

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 10. Farlig utveckling i kriget i Ukraina

  Det senaste dygnet har haft en otrolig och farlig utveckling i kriget, som kan visa sig vara avgörande när det handlar om utvecklingen i kriget.

  https://www.aljazeera.com/news/2022/10/23/false-flag-russia-says-ukraine-plans-to-detonate-a-dirty-bomb

  Rysslands försvarsminister har ringt runt till viktiga NATO medlemmar här i helgen för att varna om att Ukraina kan tänkas använda bomber (dirty-bombs) som innehåller radioaktiva ämnen. Det kan vara sant men det kan också vara tala om en "fals flag" för att skylla på fienden när det väl händer.

  Det känns som att det händer avgörande händelser i utvecklingen just nu, som snabbt kan eskalera. Jesu återkomst känns väldigt nära och så också ett tredje världskrig.

  Mikael

  SvaraRadera
 11. Hej Mikael.
  Tack för dina fina tankar och svar, ang ”villfarelsens ande”.
  Ja, det måste vara en oerhörd sorg för Gud att se detta ske, tänker jag.
  Men det är väl oxå människans fria vilja som kopplas in, antar jag.

  Jag hoppas det är ok om jag ev. skulle ställa frågor framöver, här?

  Jag har lärt mig mycket via denna sida och det tackar jag dig för!
  Allt gott!
  Mvh /Anonym

  SvaraRadera
 12. Dan 9:24

  "Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. 25 Det ska du veta och förstå: Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den Smorde Fursten kommer, ska det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen, trots svåra tider.
  26 Men efter de sextiotvå veckorna ska den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

  Vi är på väg mot den historiska och profetiska händelse på Herrens tidslinje, att den parantes som "församlingens tidsålder" är, mycket snart kommer avslutas. I snart 2000 år har vi haft denna nådens hushållning, men nu, 2000 år senare är den på väg att gå mot sitt slut. När vi sedan närmar oss den sista och 70:e årsveckan så betyder det också att vi närmar oss de löften som Herren gav det judiska folket. Löften som sträcker sig helt till templet och 1000-års riket med messias på tronen.

  Varmt välkomna att läsa mer om denna parantes, mellan den 69:e och den 70:e årsveckan:

  http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2013/10/parantesen-mellan-den-69e-och-den-70e.html

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du skriver
   Ett svar på frågan om vem som får följa med till himlen när Jesus kommer för att hämta sin församling, eller vad som är beviset för själva frälsningen så är det den helige Ande som är skillnaden. Den som har den helige Ande i sitt hjärta som ett sigill, har det som en handpenning till förlossningens dag, som också är uppryckelsen.
   Jag har varit kristen sedan ungdomen, men kan inte peka på en speciell upplevelse som Pingströrelsen verkar tagit patent på, men lever i tro.

   Radera
  2. Guds frid och tack för din hälsning

   Du har helt rätt. Det är tron alena som avgör om man är frälst och räddad för evigheten. Men själva beviset för den frälsningen är den helige Ande i sitt hjärta. Det är inte det samma som att man har upplevt gåvan att tala tungotal. Det vill säga att alla frälsta har Guds Ande i sina hjärtan, men inte alla har denna gåva att tala tungomål, som du tänker på.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 13. "Men om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst."

  En vild och fri tanke: Tänker kanske att den sista årsveckan har börjat men att själva vedermödan förkortats, för de utvaldas skull.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, Erica.
   Tack för din hälsning. Med tanke på allt som händer just nu, så är det frestande att tro att den sista årsveckan och vedermödan redan har börjat. Allt tyder på att vi står på kanten till katastrof. Men även om det verkligen skakar just nu och det är mörka moln på himlen, så är min personliga tro att vi ännu bara upplever födslovåndor som tilltar i kraft och styrka. Om vi tycker att det är illa just nu så är det ingenting i jämförelse med vedermödan, när den först börjar. Ganska snabbt kommer vi att få se förödande händelser i världen och ingen kommer längre att vara i tvivel om att en dom går ut över jorden.

   Om vedermödan har börjat, så måste de 24 äldste (den uppryckta församlingen) vara runt om Guds tron, sedan måste Herren ha brutit det första sigillet och antikrist har trätt fram. Inget av det har hänt ännu, så vi har med andra ord ännu inte påbörjat den 70:e årsveckan.

   Det finns olika tankar om varför inte uppryckandet och vedermödan har börjat ännu. Det kan vara som du säger att den stora nöden förkortas, som gör att den 70:e årsveckan blir lite kortare om Herren vänder åter i 2029. Det kan också vara på det sättet att vi i år har en leap month, som betyder att vi är en månad bakåt, och därför ännu inte har nått slutet på det sista året. Om vi har en leap-month så kommer den sista basunen att blåsas omkring i mitten av november (jag tror det är den 11 november utan att vara säker).

   Att vi fortfarande inte har påbörjat en ny årsvecka kan man vara oenig i, men att vi har gått in i den 70:e veckan, som också är vedermödan, är jag säker på att vi inte har.

   Men vi är mycket nära och Jesus kommer mycket snart!

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Var någonstans i Bibeln står det att de 24 äldste är församlingen?
   Tacksam för svar.

   Radera
  3. Jag har skrivit ett lite längre inlägg om just de 24 äldste, som jag menar är församlingen representerade i himlen, före uppryckandet, och därmed ett argument för att församlingen redan är i himlen innan det första sigillet bryts

   http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2013/08/de-24-aldste-runt-omkring-guds-tron.html

   Deras kläder, sången de sjunger, vittnesbördet de ger om sig själva, deras uppgift, kronan på deras huvuden osv, pekar på att det inte kan vara en annan frälsningsgrupp än just församlingen.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  4. Tack för svar. Håller dock inte med.

   Radera
 14. Jag undrar också om sista årsveckan har inletts! Mark Biltz har intressanta förklaringar som kanske tyder på vedermödan?

  https://www.youtube.com/watch?v=UOaaDV19NrU

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Jag tror att du har delat fel video. Den du länkar till är inte med Mark Biltz.

   Mikael

   Radera
  2. Hej Mikael!

   Videon bygger på Mark Biltz forskning angående blodmånar etc. Pausa videon 25:18, blir Biltz omnämnd!

   Guds frid Mikael

   Radera
  3. Guds frid,

   Tack för tydliggörandet

   Mikael

   Radera
 15. Ryssland har tidigare varnat om en "smutsig bomb" som de anklagar Ukraina för att planera. Men det kan samtidigt vara en fals flag, dvs. något de själva tänker utföra, för att sedan skylla på fienden.

  Nu går Ryssland ut och varnar för domedag där Ryssland kommer att svara med kärnvapen om det händer.

  https://warnews247.gr/imera-kriseos-an-ekragei-vromiki-vomva-prova-rosikou-mazikou-pyrinikou-pligmatos-omovrontia-icbm-yars-sineva-kai-zircon/

  En smutsig bomb är ett vapen som sprider radioaktiva ämnen.

  Vi ser hur nära vi är ett totalt sammanbrott där ett minsta felsteg helt enkelt kommer att utlösa kärnvapenkrig. Det påminde mig om en profetia jag tidigare har delat, där alla diplomatiska förbindelser mellan öst och väst bröts efter uppryckandet och det tredje världskriget var när.

  Min personliga tro är att det enda som håller bomber och ett tredje världskrig tillbaka är uppryckandet av församlingen och att Herren hämtar sin brud.

  Mikael

  SvaraRadera
 16. Matt 24:23 -Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

  När Jesus profeterar om den sista årsveckan och vedermödans tid, så kommer det att under den tiden finnas falska messiasgestalter och falska profeter, som kommer att träda fram och göra stora tecken. Det kommer att vara så överbevisande att till och med de utvalda judarna kommer att bli bedragna.

  Här är ett exempel på en sådan falsk messiasgestalt:

  https://www.youtube.com/watch?v=LFCqULKxxz8&t=19s

  Det är den ortodoxa rabbiner Yanuka Rav Shlomo Yehuda, som får stor uppmärksamhet i Israel just nu, och som många pekar på som messias. Här påstås det också att han faktiskt utför under, som då är falska tecken som bedrar.

  Falska messiasgestalter är ett tecken som är knuten till ändetiden och särskilt den sista årsveckan

  Mikael

  SvaraRadera
 17. Jesus inget större namn jag vet

  https://www.youtube.com/watch?v=I50dZ1YyZz0

  UPP 1

  Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. 14 Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. 16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. 17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet

  Vår älskade och underbara Herre. Den seger som Jesus vann på korset är lika gällande i dag. Han har fortfarande nycklarna till döden och helvetet. I Honom har vi vårt hopp och vår frälsning. Han som håller det stora universum i sin hand, ser också detaljen i våra liv. Han är den som gör en väg på omöjlig mark, strömmar i öknen och skapar liv där det är dött.

  Han är värdig allt tillbedjan, alla ära och allt lov. Hans namn som inte har någon like och inte kan jämföras med något eller någon. Helig, dyrbar och är från evighet till evighet. Han håller allt i sin hand och håller varje löfte till sina barn.

  Jesus, vi älskar dig och längtar efter din återkomst

  Ditt barn

  SvaraRadera
 18. Amen!
  Älskade dyrbare Herre Jesus Du är allt
  Tack för att Du håller allt i Din hand och har allt under kontroll.
  Att få vara Ditt barn- det största av allt.
  Tack för att Du aldrig sviker bara älskar fullkomligt och för evigt.
  Kom!

  SvaraRadera
 19. Svar
  1. Maia - Om det var meningen att du skulle ha skrivit mer, så har det i så fall försvunnit, och du blir tvungen att skriva igen.

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
  2. https://flammor.com/img/1-1666893602-helmner.jpg
   Bra läsning och även hoppet från Billy Grahamns utryckt en gång om att se ljust på vår framtid
   TZ

   Radera
  3. Guds frid, TZ

   Jag läste artiklen och det var väldigt bra. Ja, vi är världens bästa hopp och framtid. Vi kan läsa om vår framtid i de sista kapitel i Uppenbarelseboken. En framtid utan mörker, sjukdom och död. En evighet med Herren och alla heliga. Underbart!

   Maranatha

   Mikael

   Radera
  4. Hoppas och tror på en ljus framtid, men när vi är där kommer vi då minnas jordelivet? Jesus säger att vi skall vara som änglarna, om vi har kvar minnen från jorden då är det stor risk att man minns oförrätter, om vi har glömt jorden då vet vi inte heller vad vi vunnit.

   Radera
 20. Tack Mikael!
  Det var underskriften av mitt namn som kom lite på efterkälken.
  Jag önskar dig och dina allt gott och Herrens rikaste välsignelse!
  Maria

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Maria,

   Jag önskar också dig allt gott från Herren och Jesu underbara nåd och välsignelse

   Mikael

   Radera
 21. Man mistänker att Nordkorea snart kommer att utföra sin sjunde kärnvapenprov och USA hotar med ett "omfattande svar" om så skulle ske. Det är i så fall det första sedan 2017.

  https://www.nbcnews.com/news/world/us-allies-warn-unparalleled-response-north-korea-holds-nuclear-test-rcna54045

  Det är otroligt hur ofta just känvapen nämns i media, där hotet, förberedelser och övningar inför kärnvapenangrepp. NATO har precis haft övningar samtidigt med Ryssland, så bägge sidor gör sig klar på det värsta. Egentligen tycker jag att det får mindre plats i nyheterna än det gör, med tanke på hur stort hotet och en närstående konfrontation är. När man tänker på att Europa just nu är på defcon 2 och som jag ser det, upplever en större kris än på 60-talet där vi hade Kubakrisen.

  Hur kommer den närmaste tiden att utspela sig och vad kommer att hända i den i förvägen turbulenta värld vi lever i? Vi går mot avgörande händelser, men framför allt den händelse som kommer att sätta i gång i den absolut avgörande tiden - Jesu dyrbara komma.

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera