lördag 15 april 2023

Israel och ändetidens krig

 


När Erdogan, Turkiets president, proklamerade häromdagen att "den muslimska världen måste enas mot Israel", så är det ett stort profetiskt tecken som inte bara pekar på Jesu återkomst, men också av uppfyllandet av många profetior som har med Israel att göra.

Det är dessvärre på det sättet, att innan Herren kommer tillbaka till Israel och det judiska folket för att upprätta det efterlängtade Gudsriket på jorden, så kommer en tid av nöd som är förbundet med det judiska folket, som också kallas ”Jakobs nöd”. Men i och genom denna nöd, så kommer det att finnas en kvarleva och rest, som Herren kommer att fullborda sina löften och förbund med. I det här inlägget så tar vi utgångspunkt i några av det krig som Israel kommer att vara en del av i ändens tid. 

GOG kriget 

Hesekiels profetior är skrivna i kronologisk ordning, och vi hittar Gog/Magog kriget mitt i mellan Israels ”pånyttfödelse” (Hes 36-37), och det messianska riket beskrivelse (Hes 40-48). Det betyder att vi kan förvänta oss att Gog kriget utspelar sig någon gång mellan 1948 och den stora nödens slut, alltså precis innan 1000 års rikets start.

Hesekiel 37-39 beskriver en tid där Israel har blivit upprättat i sitt land, men kommer att få uppleva en invasion från bland annat länder från nord efter att Gud har satt krokar i deras käftar. Till skillnad från Harmagedon kriget, som står beskrivet på flera ställen i Bibelen, så är Gog kriget bara utförligt beskrivet i Hesekiel. Många olika länder drar upp mot Israel för att invadera landet, men Gud bevisar sin makt och beskyddar Israel från sina fiender. I det här kriget ser vi en koalition av länder som drar mot landet Israel. Det kan vara tala om länder som Ryssland, Turkiet, Iran, Etiopien (den svarta delen av Afrika), Libyen (den norra delen av Afrika), Armenien och del av Ryssland mellan det Svarta havet och det Kaspiska havet. Det kan också omfatta Ukraina, Kazakstan, möjligtvis också Georgien och Azerbadjan.

Psalm 83 kriget

Psalm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.

Psalm 83 är troligen skriven omkring slutet av kung Salomos regeringstid, runt 900 före Kristus. I Psalm 83 ser vi igen en konstellation mot Israel. Till skillnad från Gog/Magog kriget som består av länder som ligger längre bort från Israel, ser vi här en attack mot Israel av länder och folkgrupper som ligger nära och runt omkring Israel. Det är med andra ord Israels grannländer som går emot Israel för att föra krig och erövra landet och Jerusalem.

I denna psalm möter vi länder som Edoms tält och Ismaeliterna (Palestinier och södra Jordanien), Moab (Palistinenser och Centrala Jordan) Hagariterna (Syrien) Gabal och Tyrus (Hizbollah och Libanon), Ammon (Palestinier och Norra Jordanien) Amalek (araber från Sinai området) Filisteerna (Hamas från Gaza stripan) Assur (Syrien och Norra Irak). 

Ännu har vi inte utifrån ett historiskt perspektiv sett dessa länder i Psalm 83 attackera Israel. Många menar att denna profetia fick sin början 1948, men att den ännu inte fått sin fullbordan. ”Psalm 83 kriget” kan vara föregångaren till Gog/Magog kriget som möjligtvis utspelar sig i början vedermödan. Det kan vara på grund av "Psalm 83" och "Gog/Magog" krigen att Antikrist sluter ett 7 årigt förbund med Israel och skapar en tillfällig fred i Mellanöstern.

Syrien och Damaskus kriget

Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

I Jesaja möter vi en profetia som hänvisar till Damaskus, som också är huvudstaden i Syrien. Damaskus är en av, eller kanske den äldsta staden i världen med sina två miljoner invånare, och fortfarande har vi inte sett fullbordan av denna profetia som talar om Damaskus som ska upphöra att vara en stad.

Damaskus förstörelse har egentligen inte med Israel att göra, men den är värd att nämna, då Israel indirekt kan vara orsak till att staden förstörs. Syrien får militärt stöd från Iran, och politiskt stöd från Ryssland och Kina. Israel ligger i konflikt med Syrien, och utför militära operationer i Syrien och kommer allt närmare Damaskus. Är det i krig med Israel att Syrien får uppleva ett uppfyllande av denna profetia?

Israels nöd 

Jeremia 30:7 - Ve! Detta är en stor dag, den liknar ingen annan. Det är en tid av nöd för Jakob, men han ska bli räddad ur den.

Det är inte bara ändetidens krig som Israel måste genomgå innan Herren frälser det judiska folket. Jakobs nöd pekar på den fruktansvärda nödtid som drabbar Israel genom Antikrists förföljelse av det judiska folket, som får sin början när Antikrist invaderar Jerusalem i mitten av vedermödan.  

I Daniels bok kan vi läsa om denna nödtid som både innebär Antikrists tyranniska regim i ändetiden, hans ockupation av Jerusalem, avskaffandet av det dagliga offret, förödelsens styggelse och hans krig mot de heliga. Både Jeremia, men också Daniel och Jesus själv beskriver denna nödtid för det judiska folket.

Dan 12:1 – På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken

Matt 24:21 – Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

Att denna nöd ligger i ändetiden kan vi se utifrån det att bägge dessa verser talar om ett lidande som är knutna till ändetidens händelser som uppståndelsen av de rättfärdiga, och Messias återkomst.

Antikrists utrotningskrig

Sak 13: 8 – Det skall ske i hela landet, säger HERREN, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar.  

Denna profetia talar om den fruktansvärda nöd som Israel kommer att gå igenom, och som kommer att resultera i att endast 1/3 av befolkningen kommer att överleva. Vi kan inte se om den grupp av judar som flyr till öknen ingår i denna tredjedel, eller om det bara är tala om ”Jerusalem folket” som blir kvar i staden efter förödelsens styggelse.

Till den dag då det judiska folket har erkänt Jesus som deras Messias och frälsare, och deras nöd övergår till en födslovånda av djup ånger och omvändelse, kommer de att vara prisgivna åt Antikrist och hans förföljelse (Mika 5:3-4). I en sista försök kommer Satan att en gång för alla försöka att utrota det judiska folket.

Kvarlevan blir frälst

Rom 11:25-26 – Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob

Kvarlevan av Israel kommer till slut att erkänna att det endast finns frälsning genom tron på Kristus och genom hans fullkomliga seger på korset. Paulus profeterar om hela Israels frälsning, och den slutliga födsel och frälsningen av det judiska folket.

Gud har inte förkastat sitt utvalda folk. När hedningarna i fullt antal har kommit in, så kommer dessa födslovåndor som har föregått Jesu återkomst resultera i, att ett helt folk kommer att födas på en enda dag, och det är då att hela Israel kommer att bli frälst!

Syftet med Jakobs nöd

Jer 30: 11 - Ty jag är med dig, säger HERREN, för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte tillintetgöra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig.

Jeremia kap 30 är en profetia som delvis har blivit uppfylld. Vers tre talar om att först, innan Jakobs nöd, måste Israel vara tillbaka i sitt hemland, som senare kommer att resultera i att Israel kommer att tjäna Messias som den kommande konungen i Israel (vers 9).

Syftet med Jakobs nöd och vedermödan är tvåfaldig, och i vers elva kan vi tydligt se vad syftet är med den tid av lidande som kommer över världen.

Det ena syftet är att döma och gå straffa de nationer där judarna har varit utspridda i världen, och det andra syftet är att rena, disciplinera och gå till rätta med den judiska nationen. Under vedermödan ska Israel ska få lov att välja mellan Kristus och den falska messias Antikrist, och Israel ska renas och förberedas för det kommande 1000 års riket.

Avslutning

Det är farofyllda tider för Israel. I följe Guds ord så kommer Israel att skriva på ett falskt fredsavtal, som kommer att innebära en falsk trygghet och en falsk fredsperiod för det judiska folket. Israel måste finnas till för att ändetidens profetior ska kunna uppfyllas. Med Israel tillbaka i sitt land, och med Jerusalem som huvudstad kan ändetidens profetior börja och få sin fullbordan. Det här vet fienden, som gör sitt yttersta för att tillintetgöra det judiska folket och nationen Israel.

Guds trofasthet

Jer 31:3 - Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig

Det som gör skillnaden för Israel och det judiska folket är Guds trofasthet mot sina löften. Det är inte på grund av Israels trofasthet som Herren bevarar Israel, men för att han har bestämt det. Israel skulle vara Guds egendomsfolk framför andra folk på jorden, bärare av Herrens förbund och löften, och genom det judiskas folket skulle frälsningen komma.

Jesus kommer snart 

Mikael

11 kommentarer:

 1. BE för Israel för det judiska folket Shalom broder tack för allt du delar

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen! Vi älskar och välsignar det judiska folket. Vi vet att Herren har en särskild plan med Israel, och han är trofast i alla sina löften och i sin eviga kärlek.

   Mikael

   Radera
 2. Israel kan bli tvugna till att attackera Iran utan amerikansk hjälp

  Chefen för Israels nationella säkerhetsråd uttalar sig:

  "Krig mellan Israel och Iran blir allt mer sannolikt, och därför måste Jerusalem förbereda sig för att attackera Iran även utan amerikanskt stöd.

  "Krig är mycket närmare än fred, och Iran är mer självsäker efter att ha skapat avtal med arabiska länder. Världen förändras och sannolikheten för att omständigheterna försämras är större än någonsin”

  "Vi måste förbereda oss för krig, och det är möjligt att Israel kommer till en tidpunkt där det kommer att behöva attackera Iran utan USAs hjälp", tillade han.

  Konflikten mellan Israel och Iran är ett tidstecken som visar att vi är på väg på Jakobs nöd och ändetidens krig.

  https://unitedwithisrael.org/israel-may-need-to-attack-iran-security-expert-warns/

  Mikael

  SvaraRadera
 3. Vad är egentligen uppryckandet?

  ”Uppryckandet är den förvandling som levande troende upplever, när Herren vänder tillbaka för att hämta de troende till himlen. Människor kommer då att uppleva att bli förvandlade, utan att uppleva döden.”

  https://denytterstatiden.blogspot.com/2016/11/uppryckandet-vart-saliga-hopp-i-en-mork.html

  Mikael

  SvaraRadera
 4. Meteorexplosion över norra Israel får rabbiner till att titta upp mot himlen

  Joel 2:30 - Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. 31 Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande.

  Judarna känner väl till denna vers och blev extra uppmärksamma då en meteor exploderade i norra Israel för ett par dagar sedan. En astronomisk händelse som hördes över hela landet.

  https://www.israel365news.com/369594/meteor-explosion-over-northern-israel-has-people-looking-to-the-heavens/

  Mikael

  SvaraRadera
 5. Putin fortsätter med att testa kärnvapenmissil som skrämselspropaganda för väst

  https://www.thesun.co.uk/news/22043528/putin-nuclear-test-launch-russia-ukraine-moskva/

  Mikael

  SvaraRadera
 6. Ser att Kina talar om fred och vill mäkla fred mellan Israel och Palestina. De har kontakt med medlare på bägge sidor. Känns fel? Kina flyttar fram positionerna.

  https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/kina-redo-att-h%C3%A5lla-fredssamtal-f%C3%B6r-israel-och-palestina-1.97342669

  Erica

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kina rör på sig väldigt mycket och det går fort. Efter nedskjutningen av Kinas spionballong och sedan det amerikanska militären som fortsätter att segla genom Taiwansundet, så är situationen mer spänd än någonsin.

   Kommer vi att se ett uppfyllande av profetian som talar om uppryckandet i förbindelse med en kinesisk attack av Taiwan? Tiden får visa, men en kinesisk invasion är närmare än någonsin.

   https://www.reuters.com/world/us-warship-sails-through-taiwan-strait-following-china-war-games-2023-04-17/

   Mikael

   Radera
 7. USA skickar massor av militära rådgivare till Taiwan då hotet från Kina fortsätter

  Omkring 200 amerikanska militärrådgivare har utplacerats till Taiwan, för att utbilda lokala trupper mot potentiella attacker från Kina, fem gånger fler än utplacerade förra året.

  https://www.rfa.org/english/news/southchinasea/taiwan-advisers-04182023031044.html

  Mikael

  SvaraRadera
 8. Ta gärna del av Christer Åbergs mycket intressanta artikel på APG 29 om vilddjurets märke

  https://www.apg29.nu/artikel/vilddjurets-tal-och-dess-betydelse-2070/

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  SvaraRadera
 9. Svårt att förstå, någon skänker till hjälpbehövande, som blir deras död..
  https://www.expressen.se/nyheter/fattiga-skulle-fa-mat-85-klamdes-ihjal-i-jemen/

  SvaraRadera