onsdag 17 april 2019

Notre-Dame och skökoskyrkanVi har precis upplevt hur den gamla katolska kyrkan Notre-Dame i Paris har brunnit. Det påminde mig, och blev en symbol på det vi på samma sätt kommer att uppleva under vedermödans tid, bara i större skala. Där kommer skökokyrkan till sist att få sitt slut, där hon 3,5 år in i vedermödan, kommer att bli tillintetgjort av Antikrist och kommer att brinna upp.

Guds dom över skökan 

Upp 17:15-16 – Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld.


det sista och det åttonde världsriket kommer ledarna i skökosystemet att förlora sin makt, då Antikrist själv tar skökans plats. Tillsammans med de tio kungarna (hornen) så bryter de skökans makt och inflytande och bränner upp henne i eld. Ledarna i det nyuppståndna världsriket kommer att hata skökan. Så länge som Antikrist har haft nytta av henne, har hon fått lov att rida på vilddjuret och ”hålla fast i tyglarna”. Men på grund av avundsjuka för hennes rikedomar och henne stora inflytande över jordens befolkning beslutar de att göra en ende på henne.

Skökan och Bruden 

Skökan och Guds utvalda brud är varandras motsättningar och kontraster. Skökan symboliserar och representerar all falsk religion, och all avfällig kristendom som funnits genom alla tider och i alla världsriken. Hon bor ”vid stora vatten”, som är en symbol på folkhavet, människomassorna och länder.
Johannes ser henne i öknen som är en bild på den här världen, en plats där det inte finns något liv eller någon möjlighet för livsfrukt. Världens kungar och ledare har horat och berusats sig med hennes otukts vin. 
Till det yttre är hon mäktig, och imponerande med glänsande guld. Hon har präktiga kläder och har all världens rikedomar, men hennes inre är fyllt av orenhet, svek, otukt och död. Hon har de heligas blod på sina händer och hennes samvete är svart. På hennes panna är ett namn skrivet: det stora Babylon. 

Babylon

Upp 18:1-2 - Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 

En ängel kommer ner från himlen och proklamerar Babylons undergång och slut. Herren kommer till sist att döma och tillintetgöra det ekonomiska, religiösa och politiska Babylon med sin förtärande eld. Skökan, det religiösa Babylon kommer att möta sin dom genom Antikrist och de 10 kungarna i mitten av vedermödan (upp 17), medan det kommersiella och politiska Babylon kommer att bli störtat i slutet av vedermödan (Upp 18). När Babylon är störtat så proklamerar ängeln att det aldrig mer någonsin kommer att finnas till. 

Avslutning

På grund av sitt högmod, synd, avgudadyrkan, trolldom och ogudaktighet kommer Babylon kommer att bli dömd och kommer att få möta sin undergång. Det har förtryckt Israel och utövat martyrskap för millioner av människor genom alla tider. Kvar kommer bara att lämnas rök och aska, en symbol på hennes totala upplösning.


Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar