torsdag 11 april 2019

Netanyahu vinner valet och lovar att annektera Västbanken!
Matt 24: 15-22 - När ni ser ’förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Netanyahu lovar att annektera Västbanken

Netanyahu har precis vunnit valet i Israel, och nästa fråga är vad det kommer att betyda gentemot Israel, dess arabiska grannländer och en kommande tvåstatslösning? Ett par dagar före valet så lovade Netanyahu, att om han blev omvald till premiärminister, kommer han börja annektera Västbanken.
Om vi ser på det profetiska ordet och vad bibeln visar oss, så kommer det att finnas judar på Västbanken i mitten av vedermödan. Det är dessa judar som Jesus talar till i Matt 24, som måste fly ut i öknen när Antikrist sätter upp ”förödelsens styggelse på helig mark”. Antikrist kommer inte att kunna röra vid denna utvalda grupp av judar, då dom är övernaturligt beskyddade av Herren, och kommer att bli bevarade under den stora nöden.  

Kvinnan som flyr

Upp 12:6 - Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.

Det finns två kvinnor som är beskriven i uppenbarelseboken. Den ena är den stora skökan, och den andra är Israel. I Uppenbarelseboken kap 12, ser vi kvinnan, som här är representerar Israel, i en situation då Antikrist (draken) står framför Israel för att sluka hennes barn, som då väljer att fly ut i öknen för att beskydda och rädda sig själv.

Under den stora nöden kommer förföljelsen av de troende judarna att bli så stor och våldsam, att dom blir tvungna att fly bort från Jerusalem, och ut i bergsöknen. De utvalda judarna flyr till Moab och Edom, som ligger i det nuvarande Jordanien. Många tolkar det nämligen som att den plats dit judarna flyr är samma plats som Petra, som ligger i det nuvarande Jordanien. Petra var huvudstad i Edoms rike, och en egyptisk kung byggde en fästning där i Seirs berg. (Obadja v. 3). Jes 33:16 talar också om ett klippfäste uppe på en höjd som ska vara ett värn för Israels barn.

Tillflyktsort för Israel

Jes 16: 4 – Låt mina fördrivna (Israel) bo hos dig, Moab (Jordanien) var ett gömställe för dem undan fördärvaren (Antikrist). Ty utpressaren finns inte mer, skövlingen är slut och förtryckaren försvunnen ur landet

Folket som bor runt omkring Israel, kommer att vara en del av dem som kommer att förse judarna med mat och förnödenheter under den tiden. På samma sätt som att korparna försedde Elias med mat när han gömde sig öster om Jordanien, och Herren försedde Israels barn med manna under deras ökenvandring, kommer Herren på ett övernaturligt sätt, att förse sitt folk under ettusen tvåhundrasextio dagar, som är hela den stora nödens tid.

Avslutning

Det finns verkligen många frågor, men också saker vi kan konstatera i förhållande till allt som sker just nu gentemot Israel. Om vi är så långt fram i tiden som vi tror, kommer alltså Netanyahu vara den som kommer att leda Israel igenom den sista årsveckan. Det kommer också vara Netanyahu som kommer uppleva GOG Magog kriget, där Herren på ett övernaturligt sätt kommer att bevara Israel. Men det kommer också att vara Netanyahu, som är den som kommer att underskriva ”dödens förbund”, då han underskriver ett kommande förbund med sina arabiska grannar som Antikrist kommer att stå bakom.

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka!


Källa:


2 kommentarer:

 1. Det är mycket nära nu bokstavligt talat,det finns ju en profetsia som jag har läst någonstans om att Netanjahu (säkert felstavat någonstans) kommer att tvingas att agera mot Iran i den yttersta tiden för att världsamfundet inte gör något åt problemet med Iran och dess kärnvapen mm.Så därför visste man ju att den nuvarande presidenten skulle få regera vidare i Israel.guds frid Mikael W.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Niklas,

   Intressant profetia du delar gentemot Netanyahu. Den har jag inte tagit del av tidigare. Det finns också andra profetior som handlar om att just Netanyahu kommer vara den som kommer att vara den som kommer att leda landet i svåra tider. Det är verkligen spännande att både Guds ord och profetiska tilltal går i uppfyllelse i dag, och pekar på den tid vi lever i.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera