tisdag 7 maj 2019

FN: Mänskligheten är i faraKort före, att den hittills största och samlade redogörelse av livet på jorden blir presenterat, varnar en rad av världens ledande forskare och slår alarm! Rapporten beskriver människans och vilda djurs livsvillkor i dag och i framtiden. Konklusionen är, att framtida generationer kommer uppleva stora utmaningar med basala livsvillkor som mat, rent vatten och ett stabilt klimat, om det inte sker drastiska förändringar.

Inlandsisen på Grönland smälter

Tal visar, att i 2018, smälte inlandsisen hela sex gånger fortare, än den gjorde i början av 1980-talet. Något som har gjort, att man kan se att världshaven har stigit i nivå. 80 % av Grönlands yta är täckt av is, och skulle den smälta helt, skulle det motsvara cirka 7 meters havsytestigning.

Förgängelsen

Rom 8: 19–22 – Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skal uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Min tro är, att det vi upplever i dag när det gäller klimatförändringar, massdöd av djur och naturkatastrofer, måste vara ett av de största tidstecken som pekar på Jesu återkomst.

Skapelsen är precis som ordet säger ”lagd under förgängelse”, och är den perfekta beskrivningen av det man ser när man tittar ut i världen. Men denna förgängelse, upplösning och död, verkar bara tillta i kraft och utvecklar sig med rekordfart, ju närmare vi kommer tidens slut. Skapelsen står i en återvändsgränd, där det inte finns någon hållbar lösning eller någon väg tillbaka. Vi kommer blott få lov att se, att dessa tidstecken kommer att tillta styrka, och bli ännu mer destruktiva och kraftiga.

Den härliga friheten

Upp 21: 5 – Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”

Guds ord beskriver den vändpunkt och den dag då både människan och skapelsens vånda tar slut, och omtalas som ”den härliga friheten”. Det är det hopp som både skapelsen och vi som Guds barn lever i. Att snart en dag, kommer vi nå fram till denna frigjordhet, där Herren själv kommer att göra ”allting nytt”! När Herren gör allting nytt, så finns det inget område han inte kommer att beröra. I dessa ord ligger fullständig upprättelse för sargade själar och sjuka kroppar, överflödande gottgörelse för motgångar och svåra tider, och liv och kärlek i stället för brustna relationer. Det samma gäller skapelsen. Överallt där förgängelsen förut har satt sina spår, kommer Herren att upprätta naturen och göra ”allting nytt”.

Avslutning

Psaltaren 34: 8 – HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem.

Är det fler än jag som längtar till den dag då Herren gör ”allting nytt” i våra liv? Vi får fortsätta att i härdigt lyssna efter den sista basunens ljud. För det är just i det ögonblick, då den kommer ljuda kraftigt och klart, att vi kommer att förvandlas. Guds rika uppmuntran till var och en av er, i er vandring med Herren. Jesus känner varje trötta steg, och han hör varje suckan inför hans tron. Det löfte han har givit oss är, att han kommer ”slå sitt läger omkring oss”, för att frälsa och befria oss.

Jesus kommer snart!Källa:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar