måndag 6 april 2015

Herrens frågar oss - Är du redo för min återkomst?http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2012/12/ar-du-redo-for-jesu-aterkomst.html

Vad kan vi förvänta oss inför den tid som ligger framför oss, och på vilket sätt kommer det profetiska ordet att fullbordas? Det vi kan förvänta och förutse för den närmaste tiden, är att vi kommer fortsätta att se samma utveckling som vi har sett i föregående tid, som har varit en tydlig upptrappning mot vedermödans och ändens tid.

Genom att jämföra olika händelser i tiden med det som står I Bibeln, kan vi veta hur långt i denna tidsålder vi har kommit. Vi gör det genom att akta på det profetiska ordet, som är historia som är nedskriven före det att det sker, för att vi ska tro på det, både före och efter det att det får sin fullbordan.

En stormvind från Herren

Jer 23: 19-20 – Se, Herrens stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Herrens vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.

Vedermödan är ramen för den kommande vreden, och kommer att vara en tid där Herren kommer att döma, pröva och gå till rätta med människorna på den här jorden. Efter uppryckelsen kommer den här världen att få uppleva en tid som är utan motstycke i mänsklighetens historia. Guds vrede kommer att bli utgjuten, och den här jorden kommer bokstavligt talat att få uppleva Herrens dag.

Är du redo för Jesu återkomst?

Rom 5:9 -  När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen?

Den stora och viktiga frågan som Guds Ande ställer i dag, är om vi är redo för Jesu återkomst?

I vedermödans tid kommer Herren att ställa frågan, om människan är klar till att ta emot Konungen som snart kommer tillbaka för att sätta sina fötter på oljeberget? Ett rop och en vädjan kommer gå ut om att inte låta böja sig för eller att välja Antikrist system, och att människans evighet räknas och avgörs utifrån om du välger eller förkastar Jesus kristus.

I dag frågar Herren om vi är klara för uppryckelsens och Jesu Kristi dag? Den helige Ande talar till våra hjärtan och frågar oss om vi är klara till att möta Herren på en brusten sky, och om vi har vår sak och vår relation klar med Herren?

Herrens bön

Det är enbart vår tro, Jesu nåd och hans förlösande blod som både frälser och räddar oss från den kommande vreden och som säkrar oss för både själva uppryckelsen och evigheten. All förströstan ligger i Jesus, och i att ha sitt namn skrivet i livets bok.

Det är Herren som ställer frågan om vi är redo för Jesu återkomst, och den frågan och det kallet ekar genom andevärlden och den söker och penetrerar varje människohjärta. Herrens bön och önskan är att vi gensvarar Herrens kallelse i dag, och att vi får vår relation klar med vår Gud och skapare.

Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar