måndag 13 april 2015

Iran och det profetiska ordets uppfyllelse


 
Iran gör sig bemärkt på flera fronter just nu, och det är inget tvivel om att vi är på väg mot det profetiska ordets uppfyllelse när det gäller Iran och deras roll i ändetiden. 
Vi har i de senaste åren sett Iran upprusta för fullt, och avhålla enorma militärövningar tillsammans med Kina och Ryssland. Samtidigt så fortsätter man att hota Israel, och vägrar erkänna det judiska folket och en judisk stat. Iran kämpar också med omvärlden för att få igenom ett avtal, så att man i hemlighet kan fortsätta att utveckla kärnvapen. Man är samtidigt indirekt i krig mot Saudiarabien då man stödjer Houthirebellarna i Jemen, något som liknar en konfrontation och ett uppgörande mellan shia- och sunnimuslimer om makten i Mellanöstern.

Iran ser också sig själva som en viktig och central del i ändetidens profetior, där Irans andlige ledare Ayatollah Khamenei varnar för att en ny världsordning är på väg, och att Iran kommer ha en stor roll i att utforma denna nya världsordning.

Irans kärnkraftsprogram
Irans kärnkraftsprogram började redan på 1950-talet med hjälp från USA, och i 1967 stod det första forskningscentret för kärnkraft färdigt i Teheran. I 2011 stod Irans första kärnkraftverk färdigt med stor hjälp från ryska myndigheten.

I 2011 rapporterade det atomenergiorganet IAEA – en rapport som bevisade att Iran faktiskt hade bedrivit forskning och experiment i syfte att utveckla kärnvapen. Något som Iran genom alla år har förnekat.
Förhandlingar om Irans kärnprogram

Just nu pågår förhandlingar om Irans kärnprogram där länder som USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland också deltar. Det slutliga avtalet ska vara klart senast den 30 juni 2015.
Samtidigt med att omvärldens reaktioner på ramöverkommelsen är övervägande positiva, har Netanyahu ett flertal gånger gett uttryck för att Irans kärnkraftsprogram är hot mot hela Israels existens, och till och med ett större hot än Islamiska staten.

Hotar omvärlden med krig
http://www.timesofisrael.com/irans-revolutionary-guards-said-preparing-for-war-in-case-deal-collapses/

Enligt uppgifter från den arabiska underrättelsetjänsten, så förbereder sig Iran för krig och militära åtgärder, i händelse av att förhandlingarna skulle bryta ihop senast den 30 juni.
Wall Street Journal var tidigare ute och rapporterade att även USA förbereder sig militärt med avancerade ”bunker buster” bomber, som har möjlighet för att penetrera tunga befästningar såsom underjordiska anläggningar.  Ett anfall av USA eller Israel skulle omedelbart föra till att Iran skulle stänga Hormuzsundet.

Hormuzsundet
Hormuzsundet är ett sund mellan Musandamhalvön på Arabiska halvöns nordkust och Iran.

Sundet är enormt strategiskt, eftersom den som kontrollerar sundet därmed kontrollerar större delen av oljeflödet från Mellanöstern. Dagligen skeppas mellan 20-40 % av världens olja genom sundet främst från Saudiarabien, Irak, Iran och Kuwait. Iran har flera gånger hotat att stänga av Hormuzsundet om Iran attackeras av Israel.
Skulle Iran stänga sundet skulle det vara en direkt krigsförklaring mot stora delar av världen, och skulle få fatala följder för världens oljelevering och den redan i förvägen skröpliga världsekonomin. 

Persien och Elam
Hesekiel och Jeremia var samtida, och profeterade under det babyloniska riket runt 600 år före Kristus.

Namnet Iran togs i bruk och har använts sedan 1935, men innan dess var landet känt för västvärlden som Persien. I forna tider var Iran uppdelat i två territorier, Persien och Elam. När Hesekiel profeterade över Iran använder han namnet Persien, som vi bland annat känner från Gog/Magog kriget i Hes 38, medans Jeremia använde Elam när han profeterar över dagens Iran.
Jeremias profetia

I Jer 49:35 framför Jeremia en stark profetia där han förutser nio profetiska händelser som berör Iran (Elam).
1. Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder Elams båge, deras yppersta makt.
2. Och från himmelens fyra ändar skall jag låta fyra vindar komma mot Elam,
3.och skall förströ dess folk åt alla dessa väderstreck; och intet folk skall finnas, dit icke de fördrivna ifrån Elam skola komma.
4. Och jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som stå efter deras liv,
5. och jag skall låta olycka komma över dem, min vredes glöd, säger HERREN.
6. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem.
7. Och jag skall sätta upp min tron i Elam
8. Och förgöra där både konung och furstar, säger HERREN.
9. Men i kommande dagar skall jag åter upprätta Elam, säger HERREN.
Det kommer med andra ord en dag där Herrens kommer att bryta Irans makt (båge), och låter fyra vindar komma mot landet (Herrens domar).
Är det här ett ord, där en del av profetian kan ha sin uppfyllelse i Irans kärnkraftsprogram, och i en kommande attack och en militär konfrontation från USA eller Israel? Tiden får visa om den här profetian står till sin uppfyllelse.

Profetia om ett krig mellan Israel och Iran
http://www.apg29.nu/index.php?artid=9046

På Christer Åbergs hemsida APG29, hittade jag denna profetia från 2011, som just omhandlar ett krig mellan Israel och Iran:
Augusto Maqyengo fick en drömsyn om en israelisk attack mot Iran med bistånd av USA:s flygvapen. Han berättar:

Idag den 25:e december 2011, efter att vi (han och hans fru) hade hade haft en bönestund vid midnatt blev jag visad en direkt kärnvapenattack mot Iran. I synen blev jag tagen till Iran i luften och på avstånd kunde jag se israeliska krigsplan som flög mycket högt i det iranska luftrummet och bombarderade den iranska flygradarn. När den iranska radarn blev förstörd, hamnade den iranska armén i panik och försökte att förstå vad som hade hänt medan de amerikanska och israeliska krigsplanen omedelbart bombarderade Irans nukleära faciliteter och jag såg eldknallar och enorm rök stiga upp från scenerna. Iranierna försökte att svara med mycket små kanoner men det var för sent, därför att de israeliska och amerikanska planen hade redan orsakat allvarlig skada och förödelse på deras ställningar. Jag var förvånad och började säga: Iranierna skröt över att ha missiler, hur kunde det ske att de inte kunde svara på attacken? Sedan såg jag nukleär strålning sprida sig i den iranska luften genom stoft och rök. Attacken mot Iran var så snabb att den tog iranierna med förvåning och de var oförmögna att göra någonting, sedan så var inom få sekunder den israeliska arméns plan och den amerikanska backupstyrkan borta och återvände lugnt till sina positioner utan någon motattack från Iran. Vid denna tidspunkt vaknade jag upp och berättade för min fru vad jag hade sett.

Augusto Maqyengo är från Angola eller Kongo, men bor i Tunisien och missionerar bland muslimer enligt uppgifter på Internet.
Irans kommande attack

HES 38-39
I följe det profetiska ordet, så vet vi att Iran är ett av de länder som en dag kommer att attackera Israel. Det kommer med andra ord en dag, då Iran som nation kommer att göra allvar av sina år långa hot mot det judiska folket. Iran och tillsammans med många andra nationer, kommer att dra upp mot Israel, mot det obefästa landet för att plundra och röva och angripa dem som bor i trygghet.

Det är Herrens själv som just nu förbereder Iran, och har satt en krok i dennes käft. Tillsammans med många andra nationer kommer dessa att bli dragna av Herren för att dra upp mot Jerusalem. Orsaken till att Herren gör detta, är att Herren ska visa omvärlden och nationerna sin storhet och helighet, och att hans namn ska bli känt. Nationerna ska inse att han är Herren, Israels Gud.
Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar