torsdag 12 november 2015

Nasa varnar för pol-skifte med katastrofala följderNasa varnar för ett närstående pol-skifte, som kan ha katastrofala följder för mänskligheten på jorden. Enligt Nasa kan ett pol-skifte betyda att jordens magnetfält som hindrar solens farliga strålar att tränga igenom, skulle neutraliseras i mycket lång tid.

Ett skäl att man tror att ett pol-skifte är på gång, där nord blir till syd och syd blir till nord, är att jordens magnetfält visar vissa tecken på försvagning. De senaste 150 åren har fälten försvagats med ungefär 10-15 procent.

Hotande soltstormar

Jordens magnetfält skyddar oss bland annat från solstormar, och vår atmosfär från att ”blåsa bort”. Något som är tydligt för planeten Mars och dens atmosfär.

En solstorm är ett kraftigt utbrott från solen som just kan störa jordens magnetfält. Dessa störningar är stört i närheten av polerna, men kan också ge utslag som kan orsaka kollaps av elnät, radiokommunikation och strömavbrott. Något som alltså kan få stora konsekvenser för människorna och vårt samhälle.

Södra Sverige upplevde det samma här i november månad, då en solstorm orsakade kraftiga störningar i flygledningens radarsystem. Amerikanska myndigheter är igång just nu med en krigs och nödplan, för att ha en beredskapsplan inför det som kallas ”katstrofala solstormar”. Det är med andra ord något som forskarna ser och förväntar som ett stigande hot framåt.

Den fjärde vredesskålen
Upp 16: 8-9 - Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran

I vedermödans tid töms den fjärde vredesskålen ut över jorden. Den töms ut över solen, som i sin tur påverkar människorna på jorden. Solen blir glödhet och får på något sätt förmåga att bränna människorna med eld och hetta.
Det kan tyda på att vi kanske får uppleva ett pol-skifte, eller något som gör att solens magnet fält försvagas, och att solen blir en plåga för människorna på jorden.

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart tillbaka!

1 kommentar:

  1. HAR INTE FÖRSTÅTT DETTA MED HUR FARLIGT DESSA SOLSTORMAR ÄR, OCH HUR DE KAN PÅVERKA OSS ...

    SvaraRadera