lördag 14 mars 2015

New World Order och Antikrists tio budord


Har du hört talas om Georgia Guidestones? Det är ett granitmonument från 1980, som finns i Elbert County i Georgia, USA, och som förbryllar många människor på grund av dess utformning och ingraverade budskap.

På monumentet finns ett längre budskap, som består av 10 budord huggna i fyra stenar på åtta olika språk som engelska, spanska, swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska och ryska, och ett kortare meddelande som är skrivet på fyra antika språk: babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska hieroglyfer. Monumentet kallas ibland för Amerikas Stonehenge. 
http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=31447

Stenarnas placering
Stenarna är uppställda på exakta platser i linje med stjärnhimlen, som ger häntydningar till astrologi och new age. Dessa enorma granitblock väger totalt 118 ton, och står med sin topp 4,8 meter ovanför marken. Högst upp på stenen står det med stora bokstäver på fyra antika språk: ”The Age of Reason”.

Ett budskap till mänskligheten

Egentligen vet man inte på vems eller vilkas initiativ detta monument har byggts eller finanserats. Men en okänd man vid namn R.C Christian, har klargjort att han representerar en grupp män som vill sända ett budskap till mänskligheten hugget i sten. Det lär finnas en bok skriven av samma person där R.C skriver att detta monument är en hyllning till Thomas Paine, och hans till kristendomen kristiska ”The age of reason” från 1794.
Många betraktar dess budskap på dessa stenar, som ett direkt budskap från New World Order, där vi efter 1980 har sett flera av dessa ”tio budord” gå i uppfyllelse. Det mest kontroversiella och uppmärksamma budordet är det första, som talar om en önskad reduktion av världsbefolkningen på helt ner till 500 miljoner människor, till skillnad från de 7 miljarder världen består av i dag.

Budskapet på stenen
Det längre meddelandet, som står skrivet på åtta moderna språk, står följande:
 1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
 2. Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
 3. Unite humanity with a living new language.
 4. Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.
 5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
 6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
 7. Avoid petty laws and useless officials.
 8. Balance personal rights with social duties.
 9. Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite.
 10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature.  
 Översättning
 1. Håll människans population under 500,000,000 i ständig balans med naturen.
 2. Utför reproduktion klokt - utveckla hälsa och mångfald.
 3. Förena människan med ett gemensamt nytt språk.
 4. Styr passion - tro - tradition - och alla sysslor med balanserat synsätt.
 5. Skydda folk och nation med rättvisa domstolar och lagar.
 6. Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol.
 7. Undvik obetydliga och värdelösa lagar och information.
 8. Balansera personliga rättigheter med sociala uppgifter.
 9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.
 10. Var inte en cancer på jorden - lämna fritt spelrum för naturen - lämna fritt spelrum för naturen
NWOs agenda
Många av dessa punkter som blir presenterade här kan härledas till både NWO:s agenda, och Antikrists kommande ”frälsningspolitik”.
Bakom dessa tankegångar finns en new age ideologi, där moder jord och människan ska uppnå en global balans och harmoni, både i förhållande till oss själva och vår jord, men också i förhållande till våra lager, vår tro och traditioner.
Antikrist och en ny världsordning
Många menar att den grupp som ligger bakom detta monument, tillsammans med andra slutna sällskap, jobbar för att uppnå en ny ekonomisk världsordning och en ny andlighet.
NWO arbetar i dag på högtryck för att få fram en världsledare som kan föra och leda in världen i denna nya ordning, och där passar Antikrist väldigt bra. Syndens människa kommer dels att ändra på tider og lagar. Han kommer att bli mottagen som en messias och frälsningsgestalt med globala lösningar för både världsekonomin, världsfreden och för de ständigt stridande religiösa grupperingar.
Alla människor kommer att bli en del av, och medborgare i denna nya världsordning, där Antikrist själv kommer att föra in världen i en ny tidsålder. Tillsammans med den falska profeten och skökan, kommer han att stå för ett globalt religiöst system, och han kommer helt enkelt att framstå som en global ledare med globala lösningar.
Jesus kommer snart

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar