söndag 1 mars 2015

Ett brådskande budskap på Herrens hjärta


 
Ta gärna del av det nyaste inlägget på ”Jesus Kommer Snart”. Egentligen var jag i gång med att skriva ett helt annat inlägg, när jag upplevde att jag skulle skriva det här i stället:

Ett brådskande budskap på Herrens hjärta
Det finns en ”urgency” på Herrens hjärta i dag, och Herren har ett brådskande budskap som han önskar att få ut. Genom alla tider har Guds Ande talat till sin församling, och han önskar mer än något annat att hans folk ska höra det som Gud talar i den tid som är.

Ett specifikt budskap

Herren har ett specifikt budskap till den här världen, och ett till hans väntande församling. Han varnar den här världen för att ge möjlighet till omvändelse och frälsning, och han förbereder sin brud för sin återkomst.
Genom tidens tecken, och den helige Andes vittnesbörd förstår vi att tiden är kort, och att brudgummen mycket snart kommer för att hämta sin brud.

Brudgummens tröst
Vintern och mörkret är över, och våren är här. Du har vänt blicken mot mig, och du är driven av kärlek till din brud. Jag ropar högt, och ger luft för min längtan att han snart må komma tillbaka. Min förberedelsetid är över och jag är klar, klar till att möta min brudgum och vän.

Du såg och utvalde henne före världens grundval var lagd, och du har älskat henne med en evig, outtröttlig kärlek. I två tusen år har du har sett hennes väntan. Du har sett hennes vandring genom mörka dalar, och du har sett henne uthärda lidande för ditt namns skull. Nu längtar du efter att trösta henne, och hålla henne nära ditt hjärta.

Hennes vedermöda är över, och hon har äntligen fått frid. Hon behöver inte längre frukta dagens farsot, eller pilarna som flyger om natten. Aldrig mer behöver hon vara rädd, vara ängslig eller förtvivlad. Vandringstiden, väntan och saknaden är över. Brud och brudgum är förenade, för att aldrig någonsin bli åtskiljda igen. Natt har bytits ut med dag, fruktan med trygghet, och avsaknad med hans närhet.
Han är mer än allt jag kan önska eller be. Han är svaret på allt, och större än livet själv. Ändå såg och utvalde han just mig. 

Jer 31:3 - Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.
Brudgummen kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar