söndag 22 mars 2015

Islam i Vita huset


 
De senaste åren, och speciellt efter år 2008 då Obamas valdes som president i USA, har landets regering tagit ett stort och tydligt steg i förhållande till ett avkristnande av landet, och ett allt mer närmande mot islam.

http://www.charismanews.com/opinion/heres-the-deal/48641-obama-completing-distorting-islam-s-role-in-america-s-history

Nedanför är bara några av Obamas uttalande de senaste par åren, som visar en tydlig förrändring i den amerikanska politiken i förhållande till islam:
 
·         ”Islam har vävts in i tyget av vårt land sedan starten” (2015)

·         ”Islam har alltid varit en del av Amerika.” (2010)

·         ”Jag vet också att Islam har alltid varit en del av vår amerikanska historia” (2009)

·         ”Denna semester (muslimska Eid) påminner oss om de många prestationer och bidrag, där muslimska amerikanare byggde själva strukturen i vår nation, och stärkte kärnan för vårt demokrati.” (2014)

Obama ger intryck av att redan från början så har islam haft en avgörande del i USAs historia, och att det är på grund av dens påvärkan och inflytande som har utvecklat landet till vad det är i dag.

Terrorister i Vita Huset

Den 4 Februari, och efter terrorattacken i Paris inbjöd Obama olika länder till förebyggande samtal, för att diskutera hur man ska lösa problemet med den allt mer omfattande terrorismen. Där var både medlemmar från Egyptens muslimska brödraskap och andra muslimskal ledare representerade och inbjudna till det Vita huset.

Efter den Egyptiska revolutionen i 2011 har USA breddat deras engagement för att inkludera framväxande politiska partier och rörelser i Mellanöstern, där ibland det muslimska brödraskapet.

Muslimska brödraskapet

I dag upplever vi att synen på det muslimska brödraskapet skiftar. Många betraktar idag brödraskapet som en demokratisk och tolerant kraft i stället för den terrororganisation som den rejält är.

Det muslimska brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 av Hasan al-Banna, och är en av världens äldsta, största och mest inflytelserika islamiska rörelser. Brödraskapets slutmål är att bilda en islamisk välfärdsstat som är grundad på Koranen, med sharia som statens lag, ordning och politiskt system. Det terrorstämplade Hamas är det muslimska brödraskapets gren i Gaza. På samma sätt som ISIS, är det muslimska brödraskapets motto: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår hösta strävan.

En farlig allians

I dag ser vi en farlig allians av Obama, västvärlden och det muslimska brödraskapet. En allians som till sist kan bana vägen för syndens människa Antikrist. Alliansen mellan Obama-administrationen och det muslimska brödraskapet är hörnstenen i Obamas nya Mellanösternpolitik, som till exempel avspeglar sig i hans vänskap med den Turkiska präsidenten Erdogan.

Jag tror inte att den här nya alliansen som vi ser växa fram är en tillfällighet, men att vi utifrån dessa landområden och från denna islamiska rörelse kommer att få se en stark och karismatisk ledare träda fram som både kommer att omfamna väst- och den muslimska världen. En man som kommer att göra det omöjliga, och kommer att förmå att skapa en tillfällig och kort fred i Mellanöstern.

Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar