måndag 8 augusti 2016

Tidstecken som ropar ut om Herrens återkomst!Kära Syskon,
Kan vi känna tyngden från den tid vi lever i? Kan vi se det kompakta mörker som sveper in över vår värld, som allt mer blir tydlig och uppenbar?

Andedräkten från vedermödans tid

Det borde vara uppenbart och klart för alla troende, att dessa tidstecken som vi upplever, inte är något tillfälligt eller förbigående, men att det vi upplever är själva avslutningen av denna tidsålder.

Vi kan märka andedräkten från vedermödans tid, som kommer allt närmare. Vi kan känna hur den andas mörker, kaos, krig. Vi kan se och känna början på det, som kommer att få oanade proportioner, och som kommer att utveckla sig till något den här världen aldrig tidigare skådat eller upplevt. Jesus kännetecknar denna tid, av en så stor vedermöda, vars like aldrig någonsin kommer igen, varken före eller efter.  

Tecken som talar sitt tydliga språk

Nationerna reser sig och gör sig klara för krig. Världens elit har redan tytt tidens ande, och söker skydd i jordens inre. Det ekonomiska systemet, där tillståndet är långt värre än det nyheter och media berättar skakar, och får världens börser till att vara allt ännan än stabila.

Naturkatastrofer som talar sitt tydliga språk, där naturen bokstavligt talat ropar i födslovånda, och sträcker sig efter Herrens återkomst och dess nya födsel. Våld och terrorism, som blir allt mer vanligt och en del av vår vardag, sprider skräck och fruktan hos den normalt trygga människan. Rykten om krig blir allt starkare, och länder upprustar och gör sig klara, om någon skulle ta det förödande steget.

Mitt i detta kaos

Mitt i detta kaos som råder, så söker Herren våra hjärtan. Det som händer just nu måste komma, och är en del av den tid som är på väg över vår jord.

Herren drar i våra hjärtan och önskar att göra det till sitt. I väntan på Herren, så önskar han att vi ska leva ett heligt och överlåtet liv inför honom. Ditt hjärta är alltavgörande i förhållande till din frälsning, uppryckandet, och i din vandring med Jesus. Om du inte har överlåtit, eller om du har delat ditt hjärta med den här världen, så kan du sträcka dig ut efter Herren och han vill hela, upprätta och dra dig nära Herren på nytt. Det finns en plats för dig, där du kan dra när till honom. Det finns en plats för dig nära hans hjärta, där Herren önskar att tala, välsigna och lägga sin hand på ditt liv. Det är bara i Herrens närhet, att han kan förvandla och röra vid våra hjärtan.

Här är mitt hjärta

Här är mitt hjärta Herre - Jag lyfter upp det, ger och överlåter det till dig. Omslut det och håll det i din hand. Tala till det i sanning, och låt det vara oberört av den här världen. Låt inte bitterhet, besvikelse eller den här världens ande slå rot eller få någon ingång i mitt liv. Gör strömmar i öknen, och låt varje torr plats i mitt hjärta få uppleva din livsgivande flod.

Här är mitt hjärta Herre -Jag har inte så mycket jag kan ge dig, men det lilla jag har, ger och överlåter jag till dig. Låt mitt hjärta vara ett välbehagligt offer på ditt altare, och låt det vara en välbehaglig doft inför ditt ansikte. Låt mitt hjärtas åtrå stå till dig, så du blir den jag längtar, hoppas och sträcker mig efter.


Här är mitt hjärta Herre - Du har stulit det med en enda blick, och nu tillhör det dig. Du är mitt hjärtas utvalda, min första kärlek och mitt allt och ett. Låt din heliga eld förtära, och bränna bort allt som inte är dig välbehagligt, och låt mitt hjärta vara rent och avskilt för dig. Allt jag är, är jag i dig, och allt jag behöver, finns i dig. Mitt hjärta är helt beroende av dig, och det du har gjort för mig.

Här är mitt hjärta Herre – Du känner mitt hjärtas tankar och min innersta längtan. Bevara mina tankar i dig, och låt mitt hjärtas ögon se dig ännu tydligare och klart. Låt mina inre ögon se korsets kraft på nytt, och låt mig se din tomma grav. Låt aldrig mitt hjärta tvivla på din nåd eller kraften i ditt förlösande blod. Låt ditt ord vara djupt rotat och planterat i mig och låt det bära frukt.

Här är mitt hjärta Herre – Du förvandlade mitt hjärta och gav det liv. Låt det under du har gjort i mitt hjärta bli synligt för den här världen. Låt det få vara en plats för din rättfärdighet, glädje och frid, och låt det vara en bägare som flödar över med din villkorslösa kärlek. Du är min, och jag är din. 

Här är mitt hjärta Herre – Med en avundsjuk längtan längtar du efter att göra det till ditt. Jag håller ingenting tillbaka men ger det till dig på nytt. Ta det, omslut det och håll det nära ditt eget hjärta. Låt ditt hjärtas rytm bli min, och låt det du känner, vill och önskar få bli en del av mitt. Du är mitt hjärtas längtan, allt jag hoppas, önskar och vill. Mitt hjärta tillhör dig min konung, min mästare och Gud.

Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar