fredag 5 augusti 2016

Kungarna från öst reser sig
Ta gärna del av det senaste inlägget på hemsidan "Jesus kommer snart", som handlar om ”Kungarna från öst”, och det profetiska uppfyllande vi upplever i dag:


Ändetidens mäktiga arme

Upp 16:12 - Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.

När vi i dag upplever ökade spänningar mellan Kina och USA, och när vi ser Nordkorea som genomför kärnvapenprov och fortsätter att hota omvärlden med kärnvapen, så är det vi upplever ett förstadie till uppfyllande av Bibliska profetior.

I det profetiska ordet kan vi se att länder från öst kommer ha stor betydelse i ändetidens utveckling, där en gigantisk arme på 200 miljoner man kommer resa sig. En arme som är driven och inspirerad av onda andar, med syfte att gå in i Mellanöstern och mot det heliga landet Israel. Uppenbarelseboken refererar till denna arme som ”Kungarna från öst”.

Kina och Nordkorea

Kungarna från öst har en viktig roll och del i det profetiska ordet, och under den sista årsveckan.

Genom flera år, har Nordkorea kontinuerligt hotat USA och omvärlden med en kärnvapenattack. För ett par dagar sedan beordrade Nordkoreas ledare högsta beredskap när det gäller att trycka på knappen, och utlösa kärnvapen. Men det är osäkert hur avancerat landets kärnprogram verkligen är.

Vi har samtidigt igenom flera år, upplevt en maktkamp mellan Kina och USA. USA har i flera år varnat för en väpnad konflikt, och bägge länder har trappat upp militär aktivitet i tillfälle av en konfrontation.

Avslutning

Denna upptrappning som vi ser just nu är inte något tillfälligt, men en del i dessa profetiors uppfyllande. Till sist, handlar det om landet Israel som denna jätte arme kommer att dra ut emot, för att tillsammans med Antikrist en gång för alla tillintetgöra det judiska folket. På sin väg mot Harmageddon är denna arme förödande, och kommer att orsaka stora förluster av människoliv.

Vi är med stormsteg på väg mot denna tidens avslutning, och Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar