onsdag 20 augusti 2014

Vem förmår att skapa fred i Mellanöstern


 
 
Isis har precis redovisat en fem årsplan som visar ett kommande Kalif, som inte bara inkluderar hela Mellanöstern och halva Afrika, men också Europeiska länder som Spanien, Portugal. Österrike, Ungern och Rumänien.

Samtidigt som USA har genomfört sina första flygangrepp hotar Isis med att svara igen med blodiga attacker mot USA om de fortsätter att bomba Isis militärt. Det kan betyda att om inte omvärlden kan stoppa Isis ganska snart så kommer vi att få se en snabb och skrämmande fortsättning på den utveckling av det vi redan har sett.

Vem kan skapa fred

Frågan har ställts många gånger, men med tanke på den utveckling vi ser i Mellanöstern med först den arabiska våren och sedan Isis, är frågan mer aktuell än någonsin.

Många undrar vem den person är som både Isis och hela den muslimska världen vill och kommer att lyssna på? Vem kommer utifrån detta kaos som råder, och på trots den enorma klyfta som finns mellan Israel, den muslimska världen och väst, förmå att skapa en lösning som kommer att innebära ett fredsavtal? 

Syndens människa

Upp 6:1-2 – Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Den personen är Antikrist, syndens människa, som träder fram vid det  första sigillet, och precis i början av den 70:e och den sista årsveckan.

Han kommer förmå det som amerikanska presidenter, EU och FN har misslyckats med. Han kommer att sluta ett förbund med Israel, och lyckas skapa en tillfällig fred i mellanöstern.

Antikrist, eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, och drar ut som en segervinnare. Han har en båge i sin hand, som pekar på det kommande förbundet som Dan 9 talar om, då Israel är bågen. Det kan betyda att han kommer som en fredsmäklare och förmår att skapa en kortsiktig världsfred, som innebär fred i mellanöstern.

Anledningen till at personen har en båge utan pilar, är att han inte kommer att behöva använda våld för att få sin makt på jorden. Han blir given makt av de tio kungarna utan att behöva kämpa sig till den. Han kommer att ha krigsvapen, men kommer att agera precis som han är obeväpnad. Daniel säger att han skall fördärva många i deras trygghet. Eng översättning: ”By peace shall (he) destroy many (Dan 8:25)

Jes 28:15 - Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe."

Försent kommer Israel kommer att upptäcka att det är själva döden som de har ingått och slutit ett förbund med. Ett förbund som kommer att upplösas efter 3,5 år.

Scenen är tillrättalagd och är klar för att syndens människa ska träda fram. Den här världen ropar efter en stark ledare som kan skapa fred i en kaotisk värld. Deras bönesvar kommer att vara vilddjuret från avgrunden, som kommer att utlösa en nöd som aldrig tidigare har skådats i mänsklighetens historia.

Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar