fredag 15 augusti 2014

Psalm 83 - Profetisk profetia på väg mot sin uppfyllelse?


 
Palm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.

Mellanöstern står i dag bokstavligt talat i brand! Utvecklingen har den senaste tiden varit skrämmande, och den överordnande bilden i Nordafrika och Mellanöstern är kaos, upplösning och sammanbrott.

Mitt i detta skeende ligger Israel, som i allt större grad upplever påtryckningar från sina grannländer och organisationer som är fast beslutna på att utrota det judiska folket. Något som både den senaste konfrontation med Hamas bekräftar, men också IS (Isis) framfart där mycket tyder på att IS redan är inne i Libanon, ett land som gränsar till norra delen av Israel.

En profetisk profetia

Ser vi i dag ett uppfyllande av den profetiska psalmen 83? En profetia där vi ser hur just Israels grannländer vänder sig mot Israel för at utrota och tillintetgöra det judiska folket.  

Psalm 83 är troligen skriven omkring slutet av kung Salomos regeringstid, runt 900 före Kristus, där vi ser en konstilation mot Israel och det judiska folket.

Till skillnad från Gog/Magog kriget som består av länder som ligger längre bort från Israel, ser vi här en attack mot Israel från länder och folkgrupper som ligger runt omkring Israel. Det er med andra ord Israels grannländer som går emot Israel för att föra krig och erövra landet och Jerusalem.

Israels grännländer

I denna psalm möter vi länder som Edoms tält och Ismaeliterna (Palestinenser och södra Jordanien), Moab (Palistinenser och Centrala Jordan) Hagariterna (Syrien) Gabal och Tyrus (Hizabolla och Libanon), Ammon (Palestinenser och Norra Jordanien) Amalek (araber från Sinai området) Filisteerna (Hamas från Gaza stripan) Assur (Syrien och Norra Irak).
Bara de senaste åren har Palestinier skjutit tusentals raketer in över den Israeliska gränsen och Israel har haft konfrontationer med både Hizabolla och Hamas. Iran stöder och förser Hamas med vapen och vi upplever raketer som når allt längre på Israelisk territorium.

Raketer över Jerusalem

Vid Israels konfrontation mot Hamas i november 2012 så upplevde Israel för första gången på 20 år hur dessa raketer nådde långt in i landet och Tel Aviv blev då berörd av kriget. Något som senaste kriget mot Hamas har bekräftat, där både Tel Aviv och Jerusalem har varit under beskutning.

Ännu har vi inte utifrån ett historiskt perspektiv sett dessa länder i Psalm 83 i en gemensam attack mot Israel. Som jag ser det så finns det två olika tolkningar av denna profetia. Dels att den fick sin början vid Israels nationella födelse i 1948, där Israel fortsatt kan förvänta attacker från sina grannländer med mål att utplåna Israel från världskartan.

Andra menar att det här är tala om ett enkelt stående krig som kan vara föregångaren till Gog/Magog kriget som i sin tur kommer att starta vedermödan. Det kan vara på bakgrund av Psalm 83 och Gog/Magog kriget att Antikrist sluter ett 7 årigt förbund med Israel.

Shalom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar