tisdag 26 augusti 2014

Vilddjurets märke är klart


 
Upp 13:16 - Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal

Det är ingen hemlighet att Antikrist och vilddjurets rike kommer att representera och införa ett kontroll samhälle, där en form av märke kommer att visa människans accept och tillhörighet till Antikrist och hans regi. Detta märke kommer att nära förbundet med något så centralt som vår handel, som gör att man varken kan köpa eller sälja om man inte bär detta märke.

Samtidigt är detta märke mer än bara en ny handelsform. Detta märke kommer att vara så tätt förbundet med Antikrist och det han står för, att det inte kommer att ges eller finnas några andra alternativ eller valmöjligheter än att ta emot detta märke. Den som inte tar emot hans märke eller tillber Antikrists bild, kommer att bli förföljd och ihjälslagen. Det vill säga, samma retorik som Isis följer i dag i Mellanöstern.

Funktionsdugligt i dag

Om detta märke kommer att vara ett RFID implantat är detta redan fullt funktionsdugligt i dag.

Utvalda försökspersoner har redan detta chip inopererade i kroppen för att se hur det fungerar. Med det kan man bland annat öppna säkerhets dörrar, styra sin mobiltelefon och avläsa interna data systemer. Steget är med andra ord inte långt till att detta chip kan lagra och överföra personlig information och användas som betalningsmedel.

“Implantable microchips provide a more intimate connection with technology than that of any other portable electronic device, like a cell phone or iPod, because the tag becomes a direct part of us when it's inserted into our body. Implants "have the potential to change the very essence of what it is to be human," Gasson said at a 2012 TEDX Talk”
 
 
Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar