fredag 22 augusti 2014

Nytt vulkanutbrott hotar på Island


 
Joel 2: 30-31 - Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Herren visar oss att i de sista dagarna kommer vi att se ”tecken i himlen och på jorden” som inkluderar blod, eld och rökpelare. Det första jag tänker på när man nämner eld och rökpelare är just vulkaner. Vulkaner kan alltså på samma sätt som jordbävningar vara ett tidstecken som ska komma i förbindelse med Herrens dag.
Stigande antal vulkanutbrott

Normalt har mellan 50 och 60 vulkaner utbrott varje år. Men i de senaste år har vi sett en stigande tendens. En topp inträffade 2010 med hela 82 vulkanutbrott, men ett rekord som blev slaget i början av december 2013 med hela 83 vulkanutbrott.

När vulkanen vid isländska Eyjafjallajökull fick ett utbrott i april 2010 så drabbade det många människor i dess närhet. Bostäder fick överges och marken förstördes av giftigt nedfall. Den största medieuppmärksamheten fick dock det faktum att vulkanens askmoln stoppade i stort sett all flygtrafik i Europa.

Nya vulkanutbrott hotar

I dag ser vi ett växande hot för ett nytt vulkanutbrott på Island, och det här gången är det vulkanen Bárdarbunga som har visat tecken på aktivitet . Tusentals jordskalv har inträffat i vulkanen Bárdarbunga på Island de senaste tre dygnen. Landets meteorologiska myndighet har höjt risknivån till en fyra på en femgradig skala - och börjat evakuera närliggande områden.

– Det kan bli ett explosivt utbrott. Eyjafjallajökull var måttligt, den här vulkanen har potential för betydligt större utbrott, säger Reynir Bödvarsson på Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Sedan i lördags har vulkanen Bárdarbunga på Island haft tusentals jordskalv. Magman rör sig i nuläget mellan fem och tio kilometer under marken.

Fortfarande är man osäker på konsekvensen om denna vulkan skulle gå i utbrott, men Eyjafjallajökull skulle vara ett litet utbrott i förhållande till detta uttalar Reynir Bödvarsson.

Profetia om vulkanutbrott på Island

David Wilkerson fick en profetia från Herren på 70-talet, om just ett kommande vulkanutbrott på Island:
Drastiska väderförändringar i väderleken som slår alla rekord äger rum runt om i världen. En del av experterna tror att detta beror på vulkanisk aska efter ett utbrott på Island och som nu förs vidare av jetströmmen i troposfären. För min del tror jag en del av förklaringen kan ligga häri.

I gångna århundranden har världen varit vittne till ödeläggande jordbävningar, värmeböljor med stora antal dödsoffer som följd. fruktansvärda översvämmningar och alla slag av bisarra förändringar i väderleken. Men sedan har allting gått tillbaka igen till det normala. I min syn såg jag mycket lite av övernaturliga inslag i de drastiska förändringar som vi sett hitintills.

Jesus Kommer Snart!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar