torsdag 16 oktober 2014

Det ska bli pest på den ena platsen efter den andra


 
 
Virusangrepp var något som de flesta människorna inte kände speciellt mycket till före år 2014. I dag har de flesta människorna hört om Ebolaviruset, som omvärlden kämper emot för undgå en världsvid pandami. Det är en stor utmaning då det rejält inte finns något botmedel mot detta virus, som slår ihjäl cirka 70% av de smittade.

Vedermödans tecken

Luk 21: 11 - Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

Men det är inte bara Ebola som skakar världen just nu. Även virus som Marburgvirus, Enterovirus och Chikungunya är något som sätter sina spår runt om i världen. Men varför händer allt detta just nu, och är det ett tidstecken som pekar på att vi är på väg mot vedermödans tid? Jesus undervisade att just pest som är det samma som virus, är en del av ändetidens tecken som pekar på hans återkomst.

Här är en snabb genomgång av några av de virsusangrepp som vi upplever just nu:

Ebola kan bli ”världens nästa HIV”


Antalet dödsoffer för dem som har dött genom Ebola i Västafrika fortsätter att stiga, och är nu uppe på över 4000 människor. Samtidigt med att vi har sett ett drastiskt stigande antal dödsoffer, har vi sett hur Ebola smittade nu har spridit sig till i över sju olika länder, och nu senast i Tyskland som har haft sitt första dödsfall av Ebola.

Antalet av Ebola smittade fördubblas var tredje till fjärde vecka, och utan en global insatts kommer den världen att stå för mycket svåra problem.  Experter uttalar att Ebola sprider sig med en sådan fart att den har kapacitet att bli en global pandami som kan jämföras med AIDS.

USA:s smittskyddsmyndighet CDC målar upp en ännu mörkare bild i en ny rapport. Den säger att mellan 550 000 och 1,4 miljoner människor i Västafrika kan vara smittade runt slutet av januari nästa år 2015.

Ebola liknar HIV

Sättet som Ebola sprider sig på, gör att den liknar väldigt mycket HIV. Båda två använder ett sorts protein som kallas Tsg101, som man använder på celler man infekterar. Sedan tar dessa virsus över och ”kaprar” cellerna, och förvandlar dem till små virusfabriker som sedan sprider sig i kroppen.

Dr. Tom Freiden, som är director på CDCP (Centers for Disease Control and Preventsion) uttalar sig:

“In the 30 years I´ve been working public health, the only thing like this has been AIDS, and we have to work now so that this is not the world´s next AIDS”

Ebola är luftburet

Man vet fortfarande inte hur det kan vara att den norska kvinnan som arbetade för Läkare utan gränser blev smittad av Ebola. Hon följde de rättningslinjer som finns, och använde den skyddsutrustning som man ska.

Bo Niklasson, tidigare chef för den försvarsmikrobiologiska enheten vid dåvarande Smittskyddsinstitutet påstår att Ebola är luftburet. Bo menar inte om frågan är om Ebola är luftburet eller inte, utan graden av den och om risken finns för att den ska öka?


Marburgvirus

Marburgvirus är ett virus som orsakar blödarfeber, som är nära besläktat med Ebolaviruset och finns i samma områden i Afrika. Även Sverige (Linköping) hade ett fall av detta virus på 90-talet.

Marburgfeber är en infektionssjukdom som tillhör en större grupp av sjukdomar som gula febern, denguefeber och lassafeber. Symptomer är bland annat feber, huvudvärk, muskelvärk, diarreér samt både invärtes och utvärtes blödningar. Marburgfebern smittar vid kontakt mellan människor, och sprids med kroppsvätskor som blod, urin, svett och tårar. Sjukdomen har en hög dödlighet, och det finns ingen specifik behandling som kan bota detta virus.

Sjukdommen förekommer med jämna mellanrum i Central- och Västafrika, och har precis just nu utbrott i Uganda. Hittils har man identificerat cirka 150 personer som man övervakar, och som har visat symptomer som linkar Marburgvirus.


Enterovirus (EV-D68)

Enterovirus är en grupp virussort som bland annat orsakar förkylning och polio. Viruset drabbar runt 50 miljoner människor i USA varje år, och troligen ca en miljard eller mer människor i hela världen. De flesta som smittas av viruset är barn, och de med nedsatt immunförsvar.

Viruset smittar via vatten, födoämnen, avföring och kontaktsmitta. Sjukdomar som orsakas av Enterovirus är hjärnhinneinflamation, hjärtmuskelinflamation och kroniskt trötthetssyndrom.

Sedan mitten av augusti 2014 pågår ett utbrott av enterovirus D68 i USA och Kanada. Hittils har mer än 700 personer i 44 delstater har diagnotiserats med allvarlig luftvägssjudom orsakad av detta virus, och de allra flesta har varit barn. Staden Kansas i delstaten Missouri, har drabbats värst. 50-talet barn ska vårdas på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Smittskyddsläkaren Mary Anne Jackson uttalar sig: 

”Jag har aldrig varit med om något liknande under mina 30 år som barnläkare. Slut citat”


Chikungunya

I början av december 2013 rapporterades för första gången spridningen av virussjukdomen chikungunya i västra hemisfären. Under de månader månader utbrottet har pågått har viruset spridit sig till mer än 25 av de karibiska öarna liksom till bland annat El Salvador, Costa Rica och Venezuela i Central- och Sydamerika.

Sjukdomen överförs inte från människa till människa, men smittar från en slags mygga som inte finns i Sverige. Symtomer är hög feber, huvudvärk, ledbesvär och muskelvärk. Det finns inget vaccin mot sjukdomen, men genom att skydda sig mot insektsbett minskar man risken att bli smittad.

I år har över 650 000 fall av chikungunya rapporteras, och har enligt rapporter nu även spridits till Florida i södra USA. Folkhälsomyndigheten skriver att det finns en viss risk för att den sprider sig till Europa och medelhavsområdet.

Andra virusutbrott

Tidigare i år hörde vi om en ny obotlig virussjukdom Mers som härjade  i mellanöstern där över 100 personer fick sätta livet till. WHO var ute och varnade för att det kunde utveckla sig till en världsomspännande pandami. Här i början av oktober 2014 har Saudi-Arabien haft nya fall detta MERS virus.

I Venezuela har samtidigt ett nytt virus dykt upp som läkarna inte vet vad det är. På många sätt liknar både Ebola och Margburg, med symptomer som feber, fläckar på huden och intre och yttre blödningar.

Varför alla dessa virusutbrott

Upp 6:8 – Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Pest eller virusutbrott är en del av ändetidens utveckling, och är ett av de tecken som pekar på ändens och denna avslutnings tid.

Den gulbleka hästen

När Lammet bryter det fjärde sigillet, ropar och kallar det fjärde väsendet fram en gulblek häst, och den person som rider hästen är döden själv.

Uppenbarelseboken visar oss att i den yttersta tiden kommer det finnas sjukdomar som människan inte kommer att rå på. Det kommer att vara en del av de straffdomar som Herren sänder genom sigill, basuner och vredesskålar över den här jorden.  När det fjärde sigillet är över, har det resulterat i över 1 miljarder människors liv. Det är människor som bland annat har dött i krig, hungersnöd och pest.

Tidstecken för den yttersta tiden

Tidens tecken pekar på att Jesus snart kommer tillbaka. Vi är onekligen och odiskutabelt på väg mot den sista årsveckan och vedermödans tid.

Syftet med den här hemsidan, är att peka på dessa tydliga tecken som manar oss att lyfta blicken mot himlen, och förvänta att Herren snart hämtar sin brudeskara hem. Alla dessa tidstecken visar på tidens allvar, men samtidigt skapar de hopp då vi vet att dessa födslovåndor pekar på uppryckelsen av Herrens församling.

Vad kommer härnäst

Alla människor undrar vad som kommer hända härnäst, och vilka fler tidstecken som kommer visa sig i himlen och på jorden.

Vi kommer med all säkerhet fortsätta att se födslovåndorna tillta genom Mellanösterns skrämmande utveckling. Vi kommer fortsätta att se världsekonomin skaka i sina grundvalar, och vi kommer att fortsätta att se tidstecken genom naturkatastrofer, massdöd av djur och virus utbrott. Vi kommer med andra ord att se födslovåndor som kommer att tillta i både kraft och styrka, till den dag att Herren hämtar oss hem.

Bevara hoppet i hans tillkommelse

På det sista har Herren talat starkt till mig om vikten att bevara hoppet i hans tillkommelse. Det är lätt att bli orolig och nedtyngd när man studerar tidens tecken, och tar del av allt det förfärliga som sker runt om på vår jord. Men mitt i allt detta önskar Herren att våra huvuden ska vara rättade uppåt, och att vår förväntning ska vara att ”vänta på Jesus från himlen” (1 Tess 1:10)

Tidens tecken måste ge oss hopp, och en daglig förväntning till att Herren hämtar oss hem. Vi blåser i basun för att väcka och göra människor uppmärksamma på den tid vi lever i, och att vår frälsare snart kommer tillbaka. Tidens allvar och hoppet om hans tillkommelse går hand i hand, och Guds Ande talar om en kort tid och att vi är på väg mot denna tidens avslutning.

Herrens välsignelse i hoppet om hans tillkommelse

Mikael

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar