torsdag 31 augusti 2017

På samma sätt vi såg honom stiga upp till himlen


Apg 1: 9 - 11 - 9 När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."

När lärjungarna såg Jesus lyftas upp mot himlen, för att sedan försvinna i skyarna, så var änglarnas löfte till lärjungarna, att Herren en dag ska komma tillbaka på samma sätt som dom såg honom stiga upp till himlen.
Man kan säga att Jesu sista dagar på jorden, är en förebild på Herrens handlande med församlingen, där församlingen på samma sätt, kommer att vara osynliga för den här världen under den sista årsveckan.

Vem såg Kristi himmelfart

Sista gången att vår Herre visade sig för den här världen, var när vår frälsare hängde på korset, och utgöt sitt blod för en hel mänsklighet. Den här världen, såg en kropp som vred sig i smärta, och som led under tyngden av att bli till förbannelse, då han bar all världens synd. Man såg honom bli nedtagen från korset, för att sedan bli lagd i en grav. När stenen förseglade ingången till graven, var det sista gången att den här världen såg vår Herre Jesus.

Nästa gång den här världen kommer att få se vår frälsare, är när han kommer på himmelens skyar för att döma den här jorden, och trampa Guds den Allsmäktiges vredes vinpress. Första gången kom han som den ödmjuke tjänaren för att ge sitt liv till lösen för många. Men nästa gång kommer han som Lejonet av Juda, som kommer för att besegra och döma sina fiender med sitt blotta ord.

Efter uppståndelsen

Luk 1:3 - Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. 

Efter uppståndelsen var det alltså bara Herren lärjungar och hans närmaste, som såg och var tillsammans med vår Herre. Han uppstod, och visade sig sedan för sina egna, där han styrkte, tröstade och undervisade dem i 40 dagar om Guds rike efter sin uppståndelse.

Dessa människor var vittne till den uppståndne frälsaren, och fick sedan nåden att få lov till att se vår frälsare lyftas upp inför deras ögon, för att sedan förvinna i himlens skyar.

På samma sätt

UPP 13: 5-6 - Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen 

När Herren vid uppryckandet avslutar församlingens tidsålder genom att upprycka sin församling, kommer vi att vara ”dolda” för den här världen under den sista årsveckan eller vedermödans tid. Herren har då fullbordat sitt löfte, om att hämta sitt folk hem till sig för att vi ska ”vara där han är” (Joh 14: 1-3).

Antikrist kommer att håna denna skara som är på plats i det himmelska, och kommer att uttala hädiska ord mot Herren och hans boning, ”dem som bor i himlen”. Guds boning är församlingen, som alltså är uppryckta och på plats när Antikrist sprider hat mot Guds folk.

Den judiska traditionen

Den judiska bröllopstraditionen bekräftar och vittnar om gamla seder, där bruden var dold för bröllopsgästerna under en vecka. Brudgummen hade hämtat sin brud, och tog bruden med in i bröllopskammaren under 7 dagar, där bruden hela tiden var dold för gästerna.

På samma sätt kommer bruden att vara dold för den här världen under en period på 7 år efter hennes ankomst till himlen. Samtidigt med att vedermödan utspelar sig på jorden kommer församlingen att vara dold för dem som lever på jorden.

När Herren uppenbaras

Kol 3:4 - När Kristus träder fram, han som är vårt liv , då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Vid avslutningen av de 7 dagarna, så kommer brudgummen att ta ut sin brud från brudkammaren och visa fram henne, nu utan slöja så alla kan se vem hans brud är. Kristus kommer på samma sätt vid slutet av vedermödan att visa fram sin brud vid hans synliga återkomst, så att alla kan se vem hans brud är. (Kol 3:4, Judas 14)

När Herren vänder åter, som ryttaren på den vita hästen, så följs han av himmelens härskaror, där vi har förvandlade härlighets kroppar, klädda i våra himmelska kläder. Församlingen, Jesu brud, har varit dold för den här världen, men det är då att bruden uppenbaras, och vi träder fram i härlighet tillsammans med Kristus.

Avslutning

Vi lever i en tid, där vi kan förvänta att brudgummen vänder åter för att hämta sin brud. En brud, som kommer att var dold för den här världen, men som till sist, kommer att uppenbaras vid Jesu återkomst. Vi, Herrens brud, längtar efter den dag som snart ska komma, och vi bidar efter att förenas med vår älskade Herre. Tidens tecken pekar, ropar och ger oss en överbevisning om att tiden är sen, och att vår Herre står för dörren.

Jesus kommer snart!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar