lördag 16 maj 2015

FN kallar till möte för globala lösningar den 25 september 2015Det är bara fyra månader kvar till september 2015 och flera tecken pekar på en väldigt intressant höst, där vi för allvar kan få se ändetidens slutskeende accelerera och ta form.

Ännu en händelse utspelar sig i september som kan visa sig ha profetiska dimensioner, och något som långtifrån liknar en tillfällighet men i stället ännu en bricka i ändetidens scenario. Det är FN som har kallat in till konferens den 25-27 september där ämnet är: ”Time for Global action for People and Planet.”


Världens ledare förenas

FN har planer om att lansera en helt ny plan som gäller lösningar och strategier för hur man ska hantera hela världens många problem. Men det är inte bara ett flertal av världens ledande röster som kommer att vara närvarande, men även påven kommer att delta och tala i detta toppmöte.

Förutom klimatförändringar kommer denna konferens att ta upp ämnen som ekonomi, jordbruk och jämställdhet. Det kommer att presenteras globala lösningar för både människan och jorden, något som bäddar och kommer att vara ännu ett steg emot en väldsregering och NWO (New World Order).

Ytterligare ett tidstecken

Herren har talat tydligt till mitt hjärta att utvecklingen i Mellanöstern och världsekonomin, är två tecken som visar och pekar på den här tidens avslutning och Jesu dyrbara återkomst.

Men ett tredje område, och som på senare år bara har växt och på samma sätt blivit ett lika tydligt vittnesbörd, är den globala agenda som finns i dag på både det religiösa, politiska och det ekonomiska området. Det är något som är helt i linje med det som vi vet kommer att ta form och finnas till under den sista årsveckan och vedermödans tid.

Ett globalt rop

I dag finns ett tydligt globalt rop efter globala lösningar. Hotet om världskrig, stigande terrorism och den kollapsande världsekonomin, har gjort att världens ledare har blivit allt mer medvetna om att människan lever i en tid av oförmåga där den nuvarande världsordningen kollapsar och något som kräver omedelbara globala lösningar.

En ekonomisk kris och en världsregering

Ett av de ämnen som ska diskuteras i New York i september är världsekonomin. När det gäller världsekonomin har NWO varit på tal i många år, men som nu allt mer ser ut till att bli en verklighet.

Redan i 1994 uttalade David Rockefeller, en av de ledande inom Bilderberggruppen och en av företrädarna för kapitalismen i USA:

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”

“Vi är på kanten till en global omvandling. Allt vi behöver är den rätta stora krisen, och alla nationer kommer att acceptera den nya världsordningen”

Det finns alltså en stark övertygelse, om att en global ekonomisk kris kan vara ett stort steg emot en ny världsordning (en världsregering). Man menar att den internationella finanskrisen har gett världens ledare en unik möjlighet för att skapa ett globalt samhälle.

En långsam överlåtelse

Behovet av en världsregering med en stark ledare, har varit en långsam överlåtelse, och något som sakta med säkert har implementerats och blivit en allt mer fast övertygelse för världens ledare.

I 2012 uttalade Nigel Farage, en av medlemmarna i Europa parlamentet:

“It is very, very difficult to ignore those voices, who have been telling me for twenty years that behind all of this [the economic crisis] there are a group of people that want to create “a one world government.” I’ve tried to ignore those arguments and say, “Look, let’s not be too conspiratorial about this.” But goodness me its [a one world government] beginning to stare us in the face.

”Det är mycket, mycket svårt att ignorera dessa röster, som har talat om för mig i tjugo år, att bakom allt detta (den ekonomiska krisen) finns en grupp människor som vill skapa ”en världsregering”. Jag har prövat att ignorera dessa argument och säga, ”Låt oss inte vara alltför konspiratoriska omkring detta, men hjälpe mig om inte början av detta börjar visa sitt rätta ansikte.

FN och Påven

Ännu en sak som är intressant med denna konferens är att det inte bara är politiska och ekonomiska ledare som kommer att vara närvarande, men även påve Franciskus kommer att delta i mötet.

Det är med andra ord ett förenande av den politiska, ekonomiska och den religiösa agendan, för att hitta gemensamma mål och lösningar. Jag tror aldrig att någon påve tidigare har varit så politisk som denne är, och att det är första gången att FN arbetar så nära tillsammans med katolska kyrkan - världens största och mest inflytelserika religiösa institution.

Jag är helt övertygad om att påven kommer att vara en central figur under vedermödans tid, där han kommer att representera den sista tidens skökokyrka, och kommer ha ett nära samarbeta med Antikrist och den falske profeten.

En stark man med en ny världsordning

Vi ser alltså tydliga tecken på denna NWO ta form mitt framför våra ögon i dag. Jag tror inte på tillfälligheter när FN och påven i spettsen kallar in till möte i september. Det finns en tydlig agenda och tydlig strategi.

Det oroliga världsläget och det allt mer ökade press på världsekonomin, pekar på en ny världsordning och en ny stark ledare. Antikrist kommer att ge det som världen ropar efter. Han kommer att tala om en ny tid, en ny världsordning och han kommer att presentera globala lösningar.

Kära vänner, vi lever i en mycket sen tid, där tidens tecken pekar på Jesu dyrbara och snara återkomst.


Mikael 

2 kommentarer:

 1. Tack för en bra lägesrapport.

  Alla vägar börjar nu byggas färdig till Rom så att den ekonomiska, politiska och religiösa makten får sin slutliga ledare i påven. Denna syn har jag haft sedan jag blev frälst på 80 talet och den blir bara tydligare och tydligare. Jag tror att allt är klart för antikrists framträdande och att han utgått från den sanna församlingen, men hörde inte till den, d.v.s en skökokyrka.

  "Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss." (1 Joh. 2:18-19)

  Antkrist är superreligiös och har i alla tider haft sitt främsta mål att förvanska evangeliumet om Herren Jesus. Islam kan ingen gå miste om. De har ingen kristen syn, men det har påvekyrkan. Hur många kyrkor och samfund är inte påväg under påvens armar just nu?

  Jesu Kristi frid
  lärjungen http://jesukristiord.blogspot.se/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej,

   Ja, det är väldigt intressant med det roll som påven har haft senaste åren, och hur den har utvecklas till något berör en helt ny världsordning. Jag vet inte om du har haft möjlighet att läsa Rune Johanssons senaste inlägg där han skriver mycket mer detaljeret om just detta.

   Jag är säker på att det är ändetidens nyckelpersoner som hittar sina rätta platser inför den absolut sista och avgörande tiden.

   Herrens rika välsignelse
   Mikael

   Radera