onsdag 13 maj 2015

IS hotar med terrordåd i London
Terrordåd och global terrorism får allt mer uppmärksamhet, och skapar allt större rubriker i nyheter och media. Världen upplever en stigande våldsspiral och växande terrorism runt om i världen. Nya tal visar att världen är betydligt våldsammare nu, än den var för bara ett par år sedan

Det finns en ökad oro för islamistisk terror runt om i världen, där man fruktar angrepp från sovande celler i Europa. ”Global terrorism database” visar att offer för terrorism har ökat, och har varit starkt stigande under 2000-talet.

IS hotar London

Islamic State terrorist London attack

Islamiska staten har bland annat använt sociala medier som twitter med hashtag #LondonAttacks för att sprida sitt budskap, och för att hota med terrordåd på Londons gator. Samtidigt har IS publiserat bilder på kulsprutor med överskriften ”Bismillah we are coming” (I guds namn vi kommer).

Hotet kommer samtidigt med att oron och beredskapen för terrordåd ökar runt om i västvärlden. I januari 2015 släppte IS en video där man uppmanade sina följare att ”resa sig” samtidigt med att man hotade med terrordåd i USA, Frankrike, Australien och Kanada.

Ryttaren med det stora svärdet


Upp 6:3 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: "Kom" En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra.

När vi upplever ett stigande antal av terrordåd och global terrorism, är det vedermödans tecken som börjar visa sig. Vid det andra sigillet, kommer ryttaren på den röda hästen att få ett stort svärd i sin hand.

En ande av hat och död kommer att bli förlöst över hela jorden, och denne ryttare får makt och auktoritet till att få människor att slakta och tillintetgöra varandra. Det kommer omedelbart att resultera i regionala konflikter, inbördeskrig och brutala terrordåd.


Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar