lördag 2 maj 2015

Mellanöstern i brand - Del 2


Vad är Antikrist ursprung, och från vilken del av världen kan vi förvänta att han träder fram? Hur kommer Antikrist att utbreda sig, och hur kommer vilddjurets rike att se ut?
Antikrist rike
När Uppenbarelseboken beskriver Antikrist kommande rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden.
De sju huvuden är en symbol på sju världsriken som har funnits, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista vilddjurets rike i ändens tid.
Detta vilddjur som består av delar från alla de tidigare världsriken, kommer därmed och tillsammans med tiohornsförbundet att bli världens största och mäktigaste rike någonsin, med Antikrist som ledare.

Profetiska namn
Antikrist har många namn, och kallas bland annat för ”Laglöshetens människa”, ”Den laglöse” och ”Odjuret”.

Andra profetiska namn för Antikrist som återspeglar och ger en häntydning till hans ursprung och kommande rike är bland andra ”De små hornen”, ”Fursten som skall komma”, ”Kungen från Norr”, ”Assyrien” och ”Konungen i Babylon”.
Assyrien var ett kungarike som låg norr om Israel. Herren använde Assyrien genom historien för att döma Israel när de inte följde honom och vandrade på hans vägar. På samma sätt kommer Herren att använda ändetidens ”assyrier” för att invadera och döma Israel.

Den kommande Mahdi
Jag kan inte se det på annat sätt än att den person som bibeln beskriver som Antikrist kommer utifrån den muslimska delen av världen, och som på många sätt är skrämmande lik muslimernas kommande frälsare som kallas Mahdi.
Ta gärna del av hela inlägget på hemsidan ”Jesus kommer snart”:

Maranata!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar