tisdag 8 december 2015

Israel förvänter ett fredsavtal med en ny ledare


Ett av de tydligaste indikatorer som visar vart i tiden vi befinner oss, och hur nära vi är på den sista årsveckan, är det kommande förbundet och en kommande delning af landet Israel.
Utvecklingen går med rasande fart, och det är flera saker som tyder på att vi nu är närmare en delning av landet Israel än någonsin tidigare. Netanyahu har tidigare gett uttryck för att Israel är villig till att släppa helt upp till 90 % av kontrollen på Västbanken.

Israels förbund med döden

På grund af press från omvärlden, och för att säkra sin existens kommer Israel att gå med på att dela det förlovade landet, och få säkerhet som garanti. Det här avtalet skulle vara början på den sista årsveckan, och som samtidigt skulle innebära Antikrist framträdan. Jesaja kallar detta avtal ett förbund med själva döden.

Utan att veta det kommer detta avtal att vara ett förbund med Satan själv, och kommer att ha stora konsekvenser for det judiska folket.

Antkrist och bågen

Upp 6:1 –Och jag såg när Lammet bröt de första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: ”Kom!” Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som en segerherre, för att segra.

I Uppenbarelseboken kap 6 blir Antikrist beskriven med en båge i handen. Det är en bild på det kommande förbundet, då Israel är bågen. (Sak 9:13)

Något av det som står allra höst upp på agendan för världens ledare är just detta förbund och en kommande fred i Mellanöstern. I åratal har världens ledare med både USA och påven i spetsen, försökt att hitta ett fredsavtal som begga parter kan acceptera och omfamna. Ett fredsavtal som i mångas ögon är oundgåeligt för att ”säkra” freden i denna oroliga region.

En genomröstad resolution

http://www.mintpressnews.com/211664-2/211664/

En överväldigande majoritet av generalförsamlingen i FN, röstade i onsdags igenom fem resolutionsförslag till förmån för Palestina. Beslutet kommer efter att församlingen diskuterade två artiklar ”den palistinska saken” och ”villkoren i Mellanöstern”.
Det var fem punkter som generalförsamlingen skulle rösta om, och det var: Metoder för att lösa den palestinska saken, Jerusalem, informationsprogram om den palestinska saken, kommittén för palestiniernas rätt att utöva ansvar för sina rättigheter, palestinas rättigheter i FN.
Ett punkt som var väldigt intressant, var omröstningen om själva Jerusalem, där hela 144 röstade för, 6 var emot och 10 röstade blankt.

En nytt avtal med en ny ledare

http://www.timesofisrael.com/netanyahu-dont-worry-there-will-be-peace-eventually/

Netanyahu uttryckte för ett par dagar sedan, att han förväntade att det ”så småningom” blir fred, som kommer att utlösa ett avtal som innebär fred mellan araber och Israel. Han sa samtidigt att detta avtal kanske skulle slutas av med en ny palestinsk ledare.

Netanyahu har mer rätt än han tror. Som det ser ut, så är det dessvärre Netanyahu som kommer att genomföra detta avtal, där Israel kommer att delas och ett förbund med de många kommer att genomföras. Det kan också vara på det sättet, att det är en ny ledare som vi ännu inte har sett, eller som i dag inte är så framträdande i sin roll, som kommer att träda fram på den politiska banan och kommer att sluta detta förbund med Israel.

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar