fredag 1 april 2016

Uppdaterad: Baals tempel kommer inte att uppföras på Times Square i New York


Uppdaterad nyhet: Efter det att jag skrev detta inlägg, har det kommit i min kännedom, att detta ogudaktiga tempel inte blir till något, och att alla planer har annulerats.
 
http://www.charismanews.com/opinion/56398-temple-of-baal-arch-canceled-for-new-york-city

Det är ett fantastiskt glädjande och styrkande besked. Det visar, att det betyder något när vi ber och ropar högt. Det var ett bibelställe som talade till mitt hjärta som visar på Herrens nåd och frälsande kraft när vi söker Herrens ansikte för vårt land.  

2 Krön 7:14 - men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.


Ett ogudaktigt tempel byggs

Den 19 april, kommer ett ogudaktigt tempel att byggas mitt på Times Square i New York. Det var tidningen ”The New York Times” som avslöjade, att man i ett försök att bevara historien, skulle återuppbygga det gamla Baal Shamin-templet, som blev sprängt och förstörts av IS (Islamiska staten).

Det tvåtusen år gamla Baal Shamin-templet låg i staden Palmyra i Syrien, och var från början byggt åt den kananitiska guden Baalshamin. På Time Square kommer det kommer att ställas upp en reproduktion av en 15 meter hög båge, som bildade templets ingång i det forna templet.

Vem var Baal

Det hebreiska ordet baal, betyder herre, men även husbonde och make. Baal dyrkades av de semitiska folken i Syrien, och i Kaanans land under forntiden, och var både ett generellt utryck för gudar, men också namnet på Babylons förnämste gud, Marduk. (Jes 46:1, Jer 50:2, Jer 51:44).

Baalsdyrkan var en falsk och satanisk avgudadyrkan, och var bland annat förbundet med omoraliska sedvanor, sexuella orgier och spädbarn som brändes och offrades levande. Marduk/Moloch guden var en ”eldgud”, som ”slukade” levande barn, som kastades in i flammorna.

Det avfälliga Israel

Flera gånger i Israels historia omtalas Herren, som ”baal” i den betydelsen att han var nationens ägare eller äkta man. (Jes 54:5) Israeliterna kan också i sin avfällighet ha förknippat Herren med avguden Baal. Detta tycks framgå av Hoseas profetia, som säger att den tid skulle komma då Israel, efter att ha förts i landsflykt och återvänt därifrån, ångerfullt skulle kalla Herren ”Min man” och inte längre ”Min ägare” (”min Baal”, 2000). Sammanhanget tyder på att ordet ”Baal” med dess associationer till denne falske gud aldrig mer skulle komma över israeliternas läppar. (Hos 2:9-17) 

På berget Sinai blev Mose uttryckligen varnad för Kanaans invånare och fick befallningen att riva ner deras altaren, slå sönder deras heliga stoder och hugga ner deras heliga pålar. (2 Mos 34:12-14) Följaktligen skulle allt som hade med baalsdyrkan att göra utrotas ur det utlovade landet.

Elia konfronterar Baalsprofeterna

Baalsprofeterna omnämns och skildras i berättelsen om Elia, som konfronterar dessa falska profeter på Karmelberget. Baalsprofeterna dansar och sargar sig själva förgäves, i hopp om att tända eld på berget, medan Elias altare antäns av eld från himlen när han ber om det.

Baals tillbedjare ansåg att han var himlens ägare och den som gav regn och fruktbarhet, och det var förmodligen därför som Elia befallde att det skulle komma en torka. (1 Kon 17:1) Efter tre och ett halvt års torka, en torka som Baal inte kunde göra slut på som svar på alla de böner som hans präster och tillbedjare utan tvivel riktade till honom, församlade Elia allt folket på Karmel för att de skulle bevittna det stora provet angående vem som var den sanne Guden. Provet ledde till att baalsdyrkarna blev förödmjukade och 450 baalsprofeter blev dödade. Herren, och inte Baal, sände sedan regn och fick torkan att upphöra. (1 Kon 18:18-46) 

En ockult festival

Bågen i New York, kommer att sättas upp exakt på dagen den 19 april, som också är känd för att vara ”The Feast of Moloch” (till ära för Marduk högtiden).

Det är också samma dag då den ockulta festivalen ”The blood sacrifice to the beast” börjar, som sedan kulminerar 13 dagar senare på den ockulta högtidsdagen ”Beltine” eller ”valborgsmässoafton” den 1 maj. Den 1 maj är samtidigt känd som en av Illuminatis mest betydelsefulla högtidsdag.

Avslutning

Är det här en tillfällighet, eller är det här templet egentligen bara en symbol som avspeglar det antikristliga och omoraliska samhälle vi lever i?  

Bibeln är tydlig med, att den sista tiden kommer att upprepa sig, och bli precis på samma sätt som den var på Noas och Lots tid. Vi är den generation som lever i den tiden. Vi lever mitt i en värld som är uppfylld av ondska och genomsyrad av syndafallets konsekvens.

Vi lever i ett samhälle där falska religioner, våld, krig, mord, omoral, droger och förtryck sveper in som en svart flod över vår värld. Vi upplever perverterad synd, där de naturliga gränserna för länge sedan har suddats ut. Samtidigt blir milliontals ofödda människor  "kastade i flammorna" varje år, och mister sitt liv genom legala och illegala aborter över hela vår värld.

Vi lever i Noas tid, och vi är den generation som ser dessa tidstecken som pekar på Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!

Källa:


1 kommentar:

  1. Ja, det byggs mycket omkring oss. Men vad har vi i våra hjärtan? Vad är mitt hjärtas längtan? Är mina tankar vända till det som är där uppe?
    /Stig.

    SvaraRadera