tisdag 4 april 2017

Kyrkor stängs och islams inflytande växer i London


Här delar jag en skrämmande artikel om islams framgång i London som visar att cirka 500 kristna kyrkor har stängts de senaste åren, men cirka 400 nya moskéer har vuxit fram i stället.

För mig är det en bekräftelse på två saker. Dels at vi i väst har ett enormt behov för en genuin väckelse, som på samma sätt i den muslimska delen av världen, i dag berör och förvandlar tusentals människor. Men det är också en bekräftelse på Islams betydelse i ändetiden, och att vi kan förvänta att Antikrist kommer ut ur den muslimska delen i världen.

London en stad under muslimskt inflytande

Maulana Rizvi, en muslimsk predikant uttalar sig, ” att London är mer islamskt än flera andra muslimska länder tillsammans”. En journalist uttryckte sig på det sättet, att ”Londonistan”, som nu har 423 moskéer, är byggda på ruinerna av det kristna arvet.                 

Tidningen Wall Street Journal, uttryckte sig på det sättet, att 500 kyrkor i London, har förvandlats till privata hem, och att kristendomen är på väg till att bli en ”relik” där islam kommer att bli framtidens religion.

Antikrists rike

Upp 13: 1-2 - Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. 

När Uppenbarelseboken beskriver detta antikristliga rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden.

De sju huvuden är en symbol på sju världsriken som har funnits, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista vilddjurets rike i ändens tid.

Odjuret kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är på samma sätt som de tio tårna på Nebukadnessars bildstod, en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det sista och kommande världsriket.

Antikrists ursprung

Dan 7:8 - Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.

Antikrist har många namn, och kallas bland annat för ”Laglöshetens människa”, ”Den laglöse” och ”Odjuret”. Andra profetiska namn för Antikrist som återspeglar och ger en häntydning till hans ursprung och kommande rike är bland andra ”De små hornen”, ”Fursten som skall komma”, ”Kungen från Norr”, ”Assyrien” och ”Konungen i Babylon”.


Det finns förtalare för att Antikrist ursprung antingen kommer att vara från ett nyuppståndet Romerskt rike, eller utifrån det gamla Islamiska riket. Men egentligen finns det inga motsättningar i dessa påståenden, då landområdet och de länder som är aktuella stort sätt är det samma.

Många betraktar det gamla Romarriket som det vi i dag kallar Västeuropa och förväntar att Antikrist ska komma därifrån, men sanningen är att det romerska imperiet var långt större än det. När det romerska imperiet var som störst sträckte det sig från Västeuropa helt upp till England, Holland och delar av Tyskland, och helt ner i Nordafrika med länder som Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen och Egypten. Mot öst sträckte sig detta rike helt till Irak, Turkiet, Armenien och Azerbajdzjan. 

Det Romerska imperiet delades till sist i två riken – Västrom och Östrom. Västrom föll år 476 e.Kr., medan Östrom först föll cirka 1000 år senare år 1453 e.Kr. som efterföljdes av det Osmaniska riket. 

Avslutning

Tidens tecken pekar på Jesu dyrbara återkomst, och den tid där Antikrist och dennes rike kommer att ta form. Vi lever i själva avslutningen av den här tidsåldern och i den dyrbara sanningen, att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

Jesus kommer snart!


Källa:


2 kommentarer:

 1. Guds Frid Mikael,
  Vi instämmer fullt och fast att allt i artikeln är förfärligt och skrämmande. I vår västliga värld har många människor vänt kyrkan ryggen och till och med gått ur den för att de ansett att de inte haft råd att betala kyrkoskatt eller inte brytt sig om kyrkan av andra skäl, vilket är synd då kyrkan behövs mer än någonsin i dessa dagar.
  Invandrarna har befunnit sig i kris när de kommit till västvärlden så det har varit naturligt för dem att vara mer fasta i sin trosuppfattning än västvärldens ursprungliga innevånare hittills varit.
  Må Herren leda oss på den rätta vägen.

  Vänligen
  J och G

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid syskon, och tack för er hälsning.

   Ja, det är alldeles säkart, att när vårt samhälle har blivit mer sekularitserat, så har bland annat islam vunnit mark. Det visar hurt stort behov vi i västvärlden har för en genuin väckelse, där Herren får lov till att förvandla och beröra våra länder och städer.

   Tills dess att Herren kommer, får vi fortsätta be, och dela evangeliet med människor på vår väg.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera