tisdag 16 januari 2018

När hämtar Jesus sin församling?Med jämna mellanrum kommer ofta argument och frågeställningar från människor som inte tror på ett uppryckande före vedermödan. Jag har försökt att sammanställa några av de frågeställningar som nämns. Samtidigt har jag ställt några av de ”obesvarade” frågor som finns, som kan vara intressanta att ställa när vi ska sätta församlingens uppryckande, i förhållande till vedermödan. 
                 
”Bibeln lär inte ut att det ska vara två tillkommelser. Hur kan man då säga att Jesus kommer två gånger?”

Svar: Precis som det på samma sätt finns två olika bilder av Messias i GT (den lidande tjänaren och Konungen) finns det två olika bilder av Jesu återkomst som är svåra att få ihop. Dessa två sekvenser, är uppryckandet och Jesu synliga återkomst. Man kan säga att Jesu återkomst sker etappvis, där uppryckandet inleder och Jesu synliga återkomst avslutar den. Det är helt enkelt helt två skilda händelser. 

”Jesus sa att uppryckandet skulle ske omedelbart efter vedermödan (Matt 24:29-31) när han sänder änglar för att samla hans utvalda”.

Svar: Uppryckandet sker inte i Matt kap 24 av flera orsaker. Vid uppryckandet får de troende härlighetskroppar, som gör att vi på samma sätt som Jesus vid Kristi himmelfart kan göra det utan änglars hjälp. Varför skulle vi behöva änglars hjälp vid uppryckandet, när vi har förvandlade härlighetskroppar?

Änglarna ihopsamlar också de orättfärdiga vid denna tidpunkt (Matt 13:38-43, 49-50) Om man påstår att änglarnas ihopsamlande av de troende i Matt 24 är uppryckandet så måste Matt 13 på samma sätt också vara det. I Matt 13 ser vi samtidigt att det är de orättfärdiga som kommer att bli borttagna från jorden först, och inte de rättfärdiga. Änglarna blir utsända för att ihopsamla både rättfärdiga och orättfärdiga, till att bli dömda av Jesus innan 1000 års riket. Dessa människor är i deras naturliga kroppar, där de orättfärdiga blir kastade i eldsjön, medans de rättfärdiga får lov till att ärva 1000 års riket.

”Pre-trib är införd av några som var rädda för att gå genom förföljelse”

Svar: När vi talar om lidande måste vi börja med att skilja på det generella lidande vi möter i världen (gr.thlipsis) och det lidande vi möter i den stora nöden (gr.Thlipsis Megas) som Jesus talar om i Matt 24, och Daniel i kap 12. 

Pre-trib läran, handlar inte om att troende ska undfly förföljelse. Jesus profeterade att vi kommer att bli hatade i den här världen för hans skull (Joh 15:18). I den världen kommer de troende att få uppleva en andlig kamp mot furstar och väldigheter, sitt eget kött, och lidande för evangeliets skull. Det slags lidande har Jesus aldrig lovat oss att vi kommer att bli fria ifrån. Den vreden vi möter i vedermödan är något annat och är något som ordet har lovat oss att vi inte behöver uppleva eller gå igenom. (1 Tess 5:8)

”Paulus säger i 2 Thess 2:1-9 att uppryckandet inte sker före det att Antikrist träder fram”

Svar: Paulus talar om uppryckandet i förhållande till HERRENS dag, som inte är entydig med Jesu synliga återkomst. HERRENS dag är inte en enskild dag i betydningen av 24 timmer, men i stället en period av dom som går ut i världen. (Jes 2:12, 13:6, Hes 13:5, Joel 1:15, Amos 5:18,20)

Församlingen i Thessalonike var rädda och ängsliga, över att de redan befann sig inne i vedermödans period. Paulus lugnar dem och talar om att först måste Antikrist uppenbaras innan det sker. När Antikrist inleder sitt förbund med Israel inleds den sista årsveckan, eller vedermödans tid.

Hur kan människor bli frälsta i vedermödan om den helige Ande är borta från jorden?

Svar: Att den helige Ande är tillsidosatt betyder inte att möjligheten för frälsning inte längre finns, men att den helige Ande tar sin boning i människohjärtan där vi får den helige Ande som ett sigill är helt unikt för församlingens tidsålder.

Före den helige Andes utgjutande på pingstdagen blev människor också frälsta och den helige Ande verkade i människor. När den helige Ande blev utgjuten på pingstdagen, fick vi inte en ”andra” helige Ande på jorden. På samma sätt som i GT, kommer människor att bli frälsta under vedermödan, där den helige Ande kommer att verka på samma sätt som i GT - med bas uppifrån.

Obesvarade frågor

Samtidigt finns det också en del obesvarade frågor, som kan vara svåra att ge en ordentlig förklaring på, om det skulle vara på det sättet att Guds församling först blir hämtade efter vedermödan.

Om uppryckandet först sker vid Jesu synliga komma, vem kommer i så fall att befolka tusenårsriket?

”Om man tror att bara frälsta får del i tusenårsriket, och att uppryckandet först sker vid Jesu synliga komma då borde i princip alla människor i tusenårsriket ha förvandlade evighets kroppar. Men vem kommer i så fall att befolka tusenårsriket då reproduktion bara kan ske av människor i naturliga kroppar”?

Svar: Det sker genom människor som blivit frälsta efter uppryckandet under själva vedermödan. De människorna går in i tusenårsriket i sina naturliga kroppar.

Varför är uppryckandet inte nämnd i Upp 19:11-23 eller Sak kap 14?

”I Upp kap 19 får vi en beskrivning av Jesu synliga återkomst, men där nämns varken en uppståndelse eller ett uppryckande. Sak 14:1-7 beskriver också denna händelse, men inte heller där nämns det. Är det inte konstigt att en av historiens största händelse som innebär en uppståndelse av hundratals millioner människor inte är nämnd varken i Upp kap 19 eller i Sak kap 14? Varför?”

Svar: Uppryckandet eller uppståndelsen är inte nämnda, då det helt enkelt inte sker på det tidpunkten.

Vem blir ihopsamlade först, de orättfärdiga (Matt 13:30,41,49) eller de rättfärdiga? (1 Thess 4: 16-17)

Både 1 Tess och Matt 13 påstår att respektive uppståndelser sker först. 1 Thess talar om uppståndelsen av församlingen som sker först, men Matt 13 säger att först ska de orättfärdiga tas bort från jorden. Båda grupper kan inte vara den förste som ska bli borttagen?

Svar: Det är två separata händelser, som helt enkelt inte sker samtidigt

I och med att de frälsta blir belönade med kronor vid uppryckandet (Kristi domstol) Hur kommer det sig att de 24 äldste redan har dem på (Upp 4:4-10) även om inte uppryckandet har ägt rum?

Svar: Uppryckandet måste ha ägt rum innan det första sigillet bryts. 

Varför ska får och getter bli åtskilda efter vedermödan om de redan blivit det i uppryckandet? (Matt 25:31-33)


Svar: I och med att uppryckandet inte sker vid Jesu synliga återkomst, så behöver får och getter (överlevande människor i vedermödan) bli åtskilda innan tusenårsriket.

Var kommer alla ”ofrälsta” ifrån som finns i slutet av tusenårsriket? (Upp 20:7-10)

Svar: Det är människor som är födda under tusenårsriket. Dom är avkomma av dem som har gått in i tusenårsriket i deras naturliga kroppar.

Vem är det som håller tillbaka så att Antikrist inte kan träda fram?

Svar: Den helige Ande i församlingen, är det största hinder för att Antikrist inte kan träda fram.

Om församlingen är förstlingsfrukt i ändetidens skörd, hur kan då uppryckandet ske i slutet av skörden?


Svar: Om Jesu ord stämmer, att ändetiden är en skördetid, och vi är förstlingsfrukten, så är det inte möjligt att församlingen först skördas till sist, eller i slutet av vedermödan. Det första som alltså händer innan man skördar något av den mogna skörden, är alltså att man bär fram förstlingsskörden till prästen, som är en bild på uppryckandet av församlingen som sker innan vedermödans början. När vedermödan börjar, är förstlingsfrukten framburna till Herren, och göms i hans kamrar till dess att vreden har gått förbi (Jes 26:19).

Guds rika välsignelse i hoppet om Herrens tillkommelse

11 kommentarer:

 1. Amen!
  Tack Mikael för ditt inlägg.

  Jag funderar ofta på samma fråga
  som du har i rubriken,
  men tänker mer vilken tid på
  året: kan det ske under våren,
  (Israel 70 år)
  sker det på hösten(för att
  uppfylla hösthögtiderna)...o.s.v.
  Det är spännande att leva nu!:)

  Gud rika välsignelse!
  Emanuel

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Emanuel,

   Ja, det är en spännande tanke, om uppryckandet kommer att uppfylla en högtid osv. Mitt utgångspunkt, är att Herren kommer när han vill, och att uppryckandet är teckenlöst - men om det skulle vara så att han välger att uppfylla en högtid, så ser jag främst "shavout" eller pingsten som den som gör det. Jag har skrivit ett inlägg om det som du kan ta del av: http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2016/06/shavuot-eller-pingsten-en-hogtid-som.html

   Men sedan är det ju också på det sättet, att vi vet att Herren arbetar utifrån olika tidsräkningar, och där är vi just nu inne i det avslutande jubileumsåret, med 120 års cyklus, 70 år från Israel, 50 år från Jerusalem. År 5777, som också är det avslutande jubileumsåret avslutat i mars 2018, så det gör att just den tidsperiod vi lever i nu, är högaktuel. Vi får se med förväntning på vilket sätt att Herren kommer att fullborda sitt ord.

   Guds rika välsignelse

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
  2. Tack för ditt svar Mikael. Du är alltid ödmjuk:)
   Att flera årsdagar inträffar under våren är väldigt intressant.
   Tack för länken.

   Jag hörde vid tillfälle att jugarna "stannat" sin tideräkning vid två tillfällen. Det skulle varit vid 70 åriga fångenskapen i Babylonien och ett tillfälle till på 140 år (vet ej när, kanske skändningen av temlet). Detta skulle isf göra att den judiska tideräkningen är på 5777+70+140=5987. Är det här något du hört något om eller har en tanke på?

   Min tanke, om så är fallet, är att judarnas år 6000 infaller kring vårat år 2030 (om 12 år), alltså runt 2000 år efter Jesus vandrade här på jorden. Och det sjunde årtusendet börjar, de 1000 år som motsvarar vilodagen. Längre än så har jag inte kommit:)

   Du kanske tycker jag är helt ute och cyklar;)

   Guds frid Mikael!
   Emanuel

   Radera
  3. Hej Emanuel,

   Just den tanken har jag inte hört förut, så det kan vara svårt att kommentera när jag inte känner mer till det än jag gör. Just det med år 6000, är väldigt intressant i och med att Herren arbetar med 1000 års intervaller. Men det finns många olika åsikter när just år 6000 är, och en del menar att vi faktiskt just nu är det året, som kan vara ett ytterligare hint till Herrens kalender.

   Det finns en dag, som bara Herren känner till, och när just den dagen kommer, och just den rätta stunden - just då, kommer Herren att hämta sitt folk och vi kommer att vara tillsammans med honom.

   Varma hälsningar

   Mikael

   Radera
 2. Tack Mikael för Dina härliga artiklar!

  De är ett stort stöd i vandringen när man inte kan finna ngn församling att vara aktiv i. Javisst borde väl uppryckandet ske innan vedermödan. Det är redan så mycket egoism och kyla mellan människor på jorden. Och när de goda människorna. som är med Jesus Kristus som sin Herre och frälsare och som går med Helig Ande inom sig, lyfts upp...ja då lär det ju bryta ut tråkigheter. Det känns som helt logiskt att det är så.

  Herren Jesu Krists rika välsignelse och beskydd ber jag Herren om att Du skall få, hela tiden. Tack för Ditt vackra och kärleksfulla arbete! MVH Heléne

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med dig Heléne!
   Jag är förvisso aktiv i en
   församling men det Mikael skriver om är som en extra
   ingrediens i den kristna
   tron. Guds frid!

   Radera
  2. Härligt! Tipsa gärna om en bra församling i Örebro trakten. Ber om Herren Jesu Kristi välsignelse och beskydd för Dig med Emanuel. Ha det gott!

   Radera
  3. Guds frid Helene, och stort tack för din hälsning.

   Vedermödan är ju en enda stor dom över människan och jorden, där Herren går till rätta med nationerna. Det finns inget motiv och ger ingen mening, att brudgummen skulle döma den här jorden tillsammans med sin utvalda och väntande brud.

   Vilken brudgum som helst, skulle först ta bort sin brud, och sedan gå i krig mot fienden. Herren är den fullkomliga Fadern och äkta mannen, och bruden är hans dyrbaraste ögonsten som han älskar med en obeskrivlig kärlek. Vi hans brud, är inte ämnade för varken Antikrist, basuner eller vredesskålar - men kommer att vara gömda, nära brudgummens hjärta, när sigillen bryts och domarna går ut över jorden.

   Guds rika välsignelse, i väntan på Herens tillkommelse

   Mikael

   Radera
  4. Tack Heléne!
   Tyvärr känner jag inte till Örebro så bra. Men det brukar finnas någon i varje församling som tänker ungefär som en själv. Det tar alltid tid att hitta rätt och bygga reletioner för att hitta denne, så klart. Det viktiga i dessa tider är att hålla sig nära HERREN. Så gör allt för att hålla fast vid JESUS. Gud välsigne dig!

   Radera
 3. Hej,
  Vill bara säga att jag häromdagen läste om det du hade skrivit om ”Guds profetiska klocka står på 23:59” från 2015:
  http://denytterstatiden.blogspot.se/2015/05/guds-profetiska-klocka-star-pa-2359.html
  I texten så skriver du ”Det började med att Herren många gånger fick min uppmärksamhet genom att få mig att titta och se vad klockan var. Utan undantag så stod den alltid på 23:59 för att sedan slå om till 00:00”.

  Det var en spännande läsning som fanns med lite i mitt bakhuvud dagen efter. Men nu till saken, kvällen efter, eller om det var två kvällar efter när jag skulle gå och lägga mig, så såg jag till att dubbelkolla så att alarmklockan på telefonen stod på rätt tid, jag såg även till att stänga av nätet på telefonen – alltså att jag inte var uppkopplad på något wifi- eller 3G-nät, och så lade jag den med skärmen vänd mot nattduksbordet. När jag väl hade släckt lampan för att försöka sova så tog det en stund, kanske 45min eller något, tills min mobil vibrerade till. Jag var då ganska trött men funderade en liten stund på vad det kunde vara. Det var inget sms visste jag, för den har ett annan ”melodi” på vibrationen, så jag valde då helt enkelt att ta mig en titt. När jag lyfter på telefonen så står klockan på 23:59 och ganska strax efter så växlar den över till 00:00. Har funderat på detta nu i efterhand och kom då på att jag hade läst något om just denna siffra från din sida. Kände då och även nu i efterhand när jag kom att tänka på ditt inlägg att det inte var en slump.. Och förresten, det fanns inget i mobilen som tydde på att jag hade fått något sms, någon avisering eller liknande.

  Mvh
  Isabelle

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Isabelle,

   Stort tack för din hälsning, och för att du delar ditt vittnesbörd och din upplevelse. Jag tror, och är helt utan tvivel, att Herren talar både genom sitt ord, men också genom konkreta upplevelser där han tex använder klockan för att visa på den profetiska och sena tid vi lever i. Han har gjort det så många gånger igen efter det, så jag kan inte vara i tvivel.

   Jag är helt överbevisad om att vi lever i den sista minuten innan dess att Herren hämtar sin församling. Klockan slår snart 00:00, som både är ett tecken på Jesu återkomst och den natt som är på väg i den här världen.

   Tack igen, och Guds rika välsignelse

   Hälsningar

   Mikael

   Radera