onsdag 22 augusti 2018

Snart ska vi se honom sådan som han är!
“Like a bride waiting for her groom. We'll be a Church ready for You. Every heart longing for our King. We sing "even so come". Lord Jesus, come. Even so come. Lord Jesus, come” (Chris Tomlin – Even so Come)
En oförlöst uppenbarelse
1 Joh 3:2 – Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan som han är.
Genom Jesu offer på korset, har vi fått del av alla Guds underbara löften, och vi har fått del av Herrens villkorslösa kärlek. Det betyder, att han inte kan ge eller älska oss mer än det han gör just nu. Guds nåd och kärlek är konstant, utan uppehåll, där varje sekund i våra liv, är en sekund av Guds kärlek.
Men det finns löften som vi har fått del av, som ännu inte är uppenbarade och förlösta i våra liv. Dessa löften, har med evigheten och vårt saliga hopp att göra. Ett av dom allra mäktigaste, och som jag gläder mig allra mest till – är vetskapen om, att jag en dag ska se min frälsare ”sådan som han är”. För det är ju på det sättet, att vi älskar och följer en som vi aldrig har sett, och våra hjärtan suckar efter ett land vi bara har hört om.
Guds tron och Jesu härlighet
Johannes fick nåden, att både få se Guds tron, och Jesus I all sin härlighet. Det finns ingenting i dessa beskrivelser och symboler som Johannes använder, som inte har en bestämd mening för att ge mening till det som Johannes ser och upplever. Det är underbara förtolkningar som ska ge uttryck för den himmelska härligheten och Jesu underbara skönhet.
Upp 1:12 – Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna 
Johannes såg Jesus stå mitt ibland ljusstakarna av guld. Det här är en bild på Jesus som vår överstepräst i himlen, och som står mitt ibland den kristna församlingen. Fast församlingen inte är uppryckt till Herren på den tidpunkten, så ser Johannes församlingen där. Det betyder att vi som troende har en full garanti för att vi ska hem till himlen en dag. När huvudet för kroppen, som är Jesus själv, är i himlen, så kommer också resten av hans kropp att vara säker på att komma dit. Efe 2:4-6 talar om att vi redan nu sitter med Kristus i det himmelska!
v.13 – en som liknade en människoson
När Johannes såg Jesus såg han ut som en människa. Jesus antog en människas gestalt, då han kom till jorden, och blev till det yttre en människa (Fil 2:6) Jesus var Herren Gud som blev kött bodde ibland oss. Han levde som en människa, på en människas premisser. Han bar människans synd och mörker fast han själv var syndfri. När han var uppstånden och satte sig på Faderns högra sida, så fick han den härlighet tillbaka som han har haft hos Fadern av evighet. Den är den förhärligade Jesus som Johannes ser.

v.13 – klädd i en fotsid klädnad. (gr. Poderes
Det hebreiska ord som är översatt Poderes på grekiska är ordet ”efod”. Det är samma ord som används på översteprästens dräkt i GT. Jesus uppfyllde det profetiska orden angående Messias, genom att både vara konung och överstepräst. Denna dräkt är inte bara översteprästens dräkt, det är också konungens dräkt. Jesus förenar med andra ord dessa två ämbeten - han är både överstepräst och konung i en och samma person. 

v.13 – och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.
Den dräkt som Jesus bär var samtidigt omgjordad med ett bälte av guld. Det var precis likadant med översteprästens dräkt i GT. Skillnaden på dessa två bälten är att översteprästens bälte var gjort av guldtrådar, medan Jesu bälte är av massivt guld. Guld är en symbol på den fulla frälsningen och Guds rättfärdighet. Jesus har ett högre prästämbete, och förmedlar ett bättre förbund som övergår det gamla, då det nya är stadfäst med bättre löften (Heb 8:6)

v.14 – Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö
Den vita färgen på Jesu hår, är en symbol för hans helighet, hans rättfärdighet och hans fulla visdom. I Dan 7:9 blir Fadern, den Gamle av dagar, också beskriven med hår som var som ren ull. När Jesus är uppe på förklaringsberget tillsammans med några av lärjungarna, blir Jesus också förvandlad inför dem med ett ansikte som solen, och skinande vita kläder.                

v.14 – och hans ögon var som eldslågor.
Det är en bild på att Jesus är den som både dömer och ser allting samtidigt. Ingenting är fördolt, men allt är uppenbarat för honom. Han är den som ser vårt hjärtas uppsåt och tankar. Hans genomborrande blick ser alla förhållande, och ser våra motiv för alla våra handlingar. Fadern har överlåtit hela domen till Sonen (Joh 5:22). 
Att Fadern har överlåtit hela domen till Sonen är på grund av att a) Jesus är själv människa, och vet vad det vill säga att vara människa (Joh 5:27) b) Jesus kan döma människan då han själv är syndfri och ren i både tankar, gärningar och ord. Han blev prövad i allt men dock utan synd (Heb 4:15) Vid Kristi domstol ska Herren pröva våra liv inför honom. Allt som inte är byggt på honom kommer att brännas upp, och det som är kvar är det som är byggt på honom själv. 

v.15 – Hans fötter liknade glänsande malm som glöder i smältugnen
Vi kan inte se vilket ämne Jesu fötter är gjort av, men bara att det liknar glänsande malm. Men det kan vara närliggande att tro att det är koppar. Koppar är en symbol för Guds dom som vi kan se på flera ställen i bibeln. Offeraltaret i tabernaklet var också gjort av koppar. Brännoffret var en bild på Jesu kors, och med andra ord en bild på den Dom som blev lagd på Jesus för att människan skulle gå fri. Det var en kopparorm som israeliterna skulle se på i öknen, om dom hade blivit bitna av de ormar som Herren hade skickat in i lägret. Den som såg på kopparormen blev räddad. Ormen som bet är en bild på syndens gift, och kopparormen en bild på Jesu försoning. Jesus tog Guds Dom på sig, för att människan inte skulle behöva dö av syndens gift. 

v.15 – och hans röst lät som dånet av väldiga vatten.
Jesu röst är så fantastisk och stark att den inte kan överdövas av någon annan röst. När Herren talar och lyfter sin röst måste alla lyssna.

Psaltaren 29:3 – HERRENS röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar, HERREN, över de stora vattnen. HERRENS röst är mäktig. HERRENS röst är majestätisk.

v.16 – I sin högra hand hade han sju stjärnor och ur hans mun utgick ett tveeggat svärd.
Det tveeggade svärdet är en bild på Guds allmakts ord. Herren skapade världen vid sitt ord, och han kommer också att döma Antikrist och denna världen med sitt ord. Efter 1000 års riket, kommer han med sitt ord att skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. Guds ord är skapande och har liv i sig själv. I Jes 49:2, blir Messias beskriven med en mun lik ett skarpt svärd. 

v.16 – och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.
Gud är ljus och inget mörker finns i honom, och i hans ljus ser vi ljus. (Ps 36:10) Jesus är det stora ljuset som skulle komma till en mörk värld. Jesus blir beskriven som det stora ljuset både i GT och i NT. I NT så har ljuset tagit på sig en mänsklig skickelse genom Jesus.
Jesus är den klara morgonstjärnan, som nu är hos sin Fader i himlen, som också är ljus. Vi kan inte komma dit ännu, men en dag kommer han för att hämta oss till sig för att vi ska vara där han är.  Vi som tror på Jesus blir kallade ljusets barn, och ljus i världen. Vi som en gång var i mörker, är nu ljus i Herren, och blir uppmanade att vandra som ljusets barn.

v.18 – Jag är den förste och den siste
Att Jesus ger utryck för att han är den förste och den siste är en tydlig identifikation med Fadern, som på samma sätt, är den förste och den siste. Han och Fadern är ett, och en och den samma. Det är den treeninge Guden som uppenbarar sig för Johannes. I Upp 1:8 blir Gud uppenbarad som Alfa och Omega (A och O). Dessa två bokstäver är den första och den sista, precis som Jesus uppenbarar sig själv med.
v.18 – och den levande. Jag var död, och se jag lever i evigheternas evigheter
Döden kunde inte hålla kvar Jesus. Han var helig och fullständig fläckfri.  Jesus dog en ställföreträdande död, och då han hade betalat priset för våra synder, hade döden ingen makt över Jesus. Han dog i kroppen, men blev levandegjord genom Anden. (1 Pet 3:18) Han hade löftet av Fadern att han kunde ge sitt liv av fri vilja för att ta det tillbaka igen. (Joh 10:17-18) Efter att han hade gett sitt liv på korset gick han ner i dödsriket och predikade för andarna som var där. Han predikade om sin fullkomliga seger på korset och om frälsningens väg genom tron på honom.   

v.18 – och har nycklarna till döden och helvetet.
Jesus tog nycklarna till döden och helvetet! Det betyder att Satan är besegrad, och att han inte längre härskar i dödsriket. Jesus har kontroll även där. Vid sin himmelfärd tog Jesus de frälsta med sig från dödsriket och förde dem till himlen. (Efe 4:8) Vid sin återkomst ska Satan bindas för 1000 år, och bevaras i Avgrunden (Upp 20:2) Jesus har nu all makt, både i himmel och på jorden.

Avslutning
Precis som Johannes så kommer jag en dag att få skåda den upphöjde och förhärligade Jesus. Jag vet att jag snart en dag, kommer att få se in i ögonen på honom som uttömde sig själv för min skull på korset, med en evig och fullkomlig kärlek. Jag vet att jag mycket snart, kommer att få se in i de mest kärleksfulla ögon som finns. Jag kommer att falla ner inför hans fötter och tillbe honom för den han är. Omfamna honom, och hoppas på att han aldrig vill släppa mig igen. Min första, min största och min eviga kärlek. Han som är min tro, min kraft, min styrka och mitt hopp - min seger, mitt liv och mitt allt.

8 kommentarer:

 1. jag/vi hoppas att du innerligt har rätt i det du skriver denna gången,dina tankar går antagligen till den 18/9 2018 när det ska läggas fram ett falskt freds avtal med arabländerna som du trodde skulle ske i juni samma år av antikrist som Israelerna då tror är den verklige Messias men som dom då upptäcker efter 3,5 år inte är den dom väntade på och då bryter avtalet,då startar antikrist tredje världskriget med alla länderna riktade mot Israel.Men gog kriget får jag inte riktigt in när det ska ske mer än att det ska ske när Israel har haft fred sen många år tillbaka och det kan jag inte påstå att det är så nu,men efter tusen års freden på jorden tycker man ju att all ondska borde vara utrotad,men det kanske den likväl inte är ändå, men vi som lever nu behöver inte bry oss om det då för då är vi frälsta hemma hos Gud för länge sedan så hur det är på jorden då spelar ju ingen roll då.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,
   Ja, GOG kriget kan vara lite svårt att placera rent tidsmässigt, då det inte helt klart och tydligt står när det ska ske. Min tro är, att det sker efter uppryckandet, och i början av vedermödan. När jag tror att det sker efter uppryckandet, så är det för att Herren handlar direkt med Israel igen.

   Guds rika välsignelse
   Mikael

   Radera
 2. Amen underbart Jag längtar GVD

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Marianne,

   Ja, det blir underbart och något som hela vår varelse längtar efter. "Vad intet öga har sett, och intet öra har hört, och vad ingen människa har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem"

   Guds rika välsignelse
   Mikael

   Radera
 3. Jag längtar jag också.Det kommer att bli underbart.Amen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Maranatha, käre syskon.

   Vi, tillsammans med den helige Ande, ropar, längtar och suckar efter Herrens uppenbarelse. Jesus kommer snart!!

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 4. Hej Mikael! Du skriver: Jesus kommer snart! Vad är det som säger att han kommer bli offentlig?? Mvh X

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, och tack för din fråga.

   När det gäller Jesu synliga återkomst, så är bibeln tydlig med att Jesu återkomst blir synlig för alla människor, och att Guds riket här på jorden är bokstavligt och inte bara en symbolik. Ett bibelord som visar detta är bland annat Upp 1:7 -

   Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.

   Hälsningar

   Mikael

   Radera