onsdag 13 mars 2019

Jesus - Frälsare och DomareJesus är inte bara enda källan till frälsning, men han är också den här världens domare. Bibeln beskriver honom både som ”det slaktade lammet”, men också som ”lejonet av Juda”. På Jesu tid fördömde Herren de skriftlärda, för deras hjärtas hårdhet, men han ömkade sig över skökan och den som ödmjukade sig. I ändetiden, kommer Herrens två roller att bli uppenbar. Dels när han kommer för att frälsa sin församling från den kommande vreden, och sedan när kommer för att döma den här världen för deras onda gärningar.

Vår himmelska frälsare

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. 

Den sista årsveckan är ramen och tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden, och vi ser den uppenbaras genom sigill, basuner och vredesdomar. Det är denna tid som Herren har lovat att distansera församlingen ifrån, så att vi inte drabbas eller träffas av dessa domar. Herren har gett församlingen ett tydligt löfte, inte det att bli bevarad igenom, mitt i, eller under själva vreden, men från själva vredens tid, som betyder distanserad och tagen från tid och plats. Församlingen har ingen del, och är inte ämnad för Guds vrede som går ut genom dessa 21 domarna i den sista årsveckan. Det betyder, att för församlingen, är Herren vår himmelska frälsare, som frälser och räddar oss från den kommande vreden. 

Herren som domaren

Matt 3: 10-12 – Yxan (domen) är redan satt till roten på träden (judarna). Varje träd (jude) som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden (domen). Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld (dom). Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats (hamargedon)och samla sitt vete (de troende) i ladan (1000 års riket). Men agnarna (de ofrälsta) ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar."

När Johannes talar till judarna, så visar han, att Jesus både är deras frälsare men också deras och den här världens domare. Redan på Jesu tid, var yxan satt till roten på trädet Israel. Herren säger samtidigt, att vid tidens ände, och precis innan 1000 års riket, kommer Herren att samla alla människor i Jerusalem vid sin härlighets tron, för att hålla dom. Där kommer Herren att dela på fåren och getterna, och avgöra vem som ska få del av det messianska riket, eller gå bort till evigt straff.  

Kläder doppade i blod

Jes 63: 1-4 - Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? "Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa." Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? "En vinpress (Harmagedon) har jag trampat, jag ensam, ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad.

Men innan Herren sätter sig på sin tron för att hålla dom, har han slagit sina fienden med sitt blotta ord. Det här bibelstället är en beskrivning av Jesus som kommer tillbaka efter slaget vid Harmagedon. Jesaja ger sitt vittnesbörd och talar om för oss att Herren är full av kraft och talar i rättfärdighet. Han beskriver den här dagen som en hämndens dag från Gud (vers 4), och året för Herrens återlösning hade kommit (vers 4), som betyder, att han kommer som judarnas Messias. Han dräkt är samtidigt röd av blod, som är en bekräftelse på den syn Johannes ser, där hans mantel är doppad i blod (Upp 19:13). Det är en symbol, på Herrens fullkomliga och totala seger över Antikrist och jordens arméer. 

Avslutning

För Herrens utvalda, heliga och älskade, kommer Herren tillbaka som ”den himmelska förlösare och frälsare”. Han kommer tillbaka som ”frälsare”, för att rädda sina barn för det sataniska mörker som är på väg att förlösas här på jorden. Han kommer tillbaka som ”vår frid”, för att ta bort varje tanke och känsla av ångest och fruktan som plågar Herrens barn. Han kommer tillbaka som ”den store läkaren”, för att ge oss nya kroppar, och för att ta bort varje sjukdom och smärta från kropp och själ. Han kommer tillbaka som ”Herren härlighet”, för att byta ut mörkret och svåra omständigheter, med glädje, ljus och härlighet. Han kommer tillbaka som ”Guds kärlek”, för att byta ut all förkastelse, ensamhet och mindervärde, mot sin villkorslösa, förbehållslösa och helt igenom fullständiga kärlek.

Jesus, vår frälsare, kommer mycket snart!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar