fredag 9 januari 2015

Antisemitism och judehat ökar i Europa


 
Matt 24: 9 - Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.

Ett av ändetidens stora tidstecken är den stigande judeförföljelse och antisemitism vi upplever både i Sverige och i resten runt om i världen.

Jesus profeterade att de messianska judarna på ett helt särskilt sätt, kommer att uppleva förföljelse i ändens tid för namnet Jesu skull. När Antikrist ockuperar och intar Jerusalem i mitten av vedermödan, startar han samtidigt en massiv förföljelse av judarna, och vi kommer få det som Jeremia kallar Jakobs nöd.

Antisemitism i Sverige

Den Judiska församlingen har i lång tid höjt röster och varnat för att hotbilden mot judar i Sverige, har ökat markant den senaste tiden. Samtidigt är det pinsamt tyst från både ledare och svensk media, där både fördömmelse och avståndstagande mot detta människoförakt uteblir.

Protesterna mot Israel växer i Europa, men det gör också den direkta antisemitismen och protesterna mot det judiska folket. Runt om i Europa så flyr judiska familjer landet, och vi upplever en iskall vind av hat och rasism mot det judiska folket.

Till skillnad från Sverige så har andra länder varit ute och fördömt den stigande antisemitismen. I Frankrike bor cirka 500 000 judar, och är ett av de länder som också upplever stor judeförförljelse. Både Frankrikes präsident Francois Hollande och stadsminister Manuel Valls är eniga om att det är nödvändigt att bekämpa just antisemitismen, och att ”-kampen mot antisemitismen är en daglig kamp”.

Jakobs nöd

Jer 30:7 - Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.

Jakobs nöd pekar på den fruktansvärda nödtid som drabbar Israel genom Antikrists förföljelse av det judiska folket.

I Danielsboken kan vi läsa om denna nödtid som både innebär Antikrists tyrraniska regim i ändetiden, hans ockupation av Jerusalem, avskaffandet av det dagliga offret, förödelsens styggelse och hans krig mot de heliga. Både Jeremia, men också Daniel och Jesus själv beskriver denna nödtid för det judiska folket.

Judarna på västbredden

Matt 24:15-20  - När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats - den som läser detta, han give akt därpå - då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus, och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. Och ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden! Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten.

Det kommer fortfarande att finnas judar på vestbredden när vi når mittpunkten av den sista årsveckan, och dessa får en egen profetisk varning från Jesus. Det ser ut som att Antikrist på ett särskilt sätt kommer att sätta in en massiv front för att besegra och fördriva dessa judar som lever på ”ockuperad mark”.

En del av dessa judar kommer att vara messias troende, och kommer att vara en del av Israels rest, som Herren kommer att bevara genom vedermödans tid. Dessa flyr bort från Antikrist, och troligen bort till Jordanien i staden Petra där de kommer att få uppehälle och beskydd.

Upp 12: 1-6 – Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.

Kvinnan är en bild på både de messianska judarna på Jesu tid, och de messianska judarna under vedermödan som flyr undan Antikrist förföljelse. Under den stora nöden kommer förföljelsen av de troende judarna att bli så stor och våldsam att de kommer att bli tvungna till att fly bort från Jerusalem, och ut i bergsöknen.

En av mina minsta bröder

Matt 25: 31-46 – Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk, och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna.

Domen framför tronen i Jerusalem är domen över hedna-nationerna. En av de kriterier som Herren avänder när Herren dömer folkslagen är hur och på vilket sätt den enskilde har förhållt sig till ”en av dessa mina minsta bröder”, som är judiska folket under vedermödans tid.

Önska Jerusalem frid

Psalm 122:6 – Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig

Hela Psalm 122 talar om staden, och därmed också landet som Herren på ett speciellt sätt har utvalt, och den välsignelse som följer dem som älskar och välsignar den.
 
När vi ber för Jerusalems frid, så ber vi samtidigt om Guds perfekta fullbordan både när det gäller Guds domslut och de profetior som ska ”garantera” Guds kommande frid för Jerusalem. När vi ber om frid över Jerusalem så är det önska om Guds vilja för judarna genom hela ändetidens skeende, tills de når Herrens fullkomliga vilja, och Herren kommer och upprättar ett jordiskt rike för Israel.
Jesus kommer snart!

 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar